Бачинський Леонід

Професор Леонід Бачинський — це організатор пластового життя на Закарпатті, він його будівничий протягом перших вісьмох його років.


Проф. Леонід Бачинський народився дня 28 лютого 1896 р. в Січеславі на Запоріжжю, у Східній Україні. У повоєнних часах був помічним професором зоології Кам'янець-Подільського Університету, а відтак опинився на Закарпатті. Спершу працював у

торговельній школі у Виноградові (Севлюші), а від 1924 р. в Ужгороді при торговельній академії, відтак при гімназії як професор природознавства.

При ужгородській гімназії і веденні закарпатського Пласту він зайняв місце покійного проф. О. Вахнянина та став референтом українських пластових відділів, тобто командантом укр. Пласту на Закарпатті. У цій функції був будівничим закарпатського Пласту. У своїм рефераті з дня 25 квітня 1926 р. проф. Леонід Бачинський писав:

«До 1923 р. всі пластові відділи Підкарпаття не були правильно зорганізовані. Кожний відділ працював на

власну руку і зв'язків із центром майже не було. Тому велика увага була звернена на організацію і реорганізацію українських пластових відділів і були назначені діяльні окружні звітодавці. Щоби мати безпосередній зв'язок з молоддю, референт руських (українських) відділів об'їздив майже всі пластові відділи на Підкарпатській Руси, так: 3 рази був у Перечині, 2 рази у Великім Березнім, 1 раз у Сваляві, 2 рази у Севлюші (Виноградові), 2 рази у Хусті, 3 рази у Бичкові і один раз у Ясіню». В тому часі, тобто 1926 р., на Закарпатті було вже 28 укр. пл. куренів (15 хлоп'ячих і 13 дівочих) з 658 пластунами (хлопців 476, дівчат 182).

Як надзвичайно працьовитий провідник, мав багато ворогів у москвофільському таборі, що постійно цькували проти нього чеську поліцію. Так, від 1928 р. його усунено з уряду референта укр. відділів при Головній Управі Скавтів Підк. Руси та редакторства укр. частини «Пластуна». Та він дальше працював у Пласті, хоч і без титулів. Це час, коли він звернув увагу на організацію найменших, Вовченят і Лисичок.

При посвяченні Народного Дому «Просвіта» в Ужгороді 1928 року, проф. Л. Бачинський зорганізував до масової участи пластову молодь і устроїв кінний курінь пластунів у козацьких строях. Це не сподобалося владним кругам, і вони виповіли проф. Л. Бачинському побут у Чехословаччині. Уже з Женеви, Швайцарія, вислав він до редакції «Пластуна» прощального свого листа з датою 12 жовтня 1929 р.:

Хвальній Редакції «Пластуна» в Ужгороді.

З великим жалем і проти своєї волі мусів я покинути Підкарпаття і виїхати за границю, а тим самим покинути редакційну колеґію нашого «Пластуна», при якім я працював від 1923 р.

От цею дорогою я прощаюся із всіми членами Редакції, співробітниками і читачами нашого пластового часопису. Бажаю всім усього найкращого, успіху в праці, вдоволення, поширення часопису, головно збереження народного напряму і бадьорого пластового духа, як теж і остаточного успіху в боротьбі за наші ідеали.

З пластовим привітом — Скоб! Вам всім відданий,

скавтм. Л.Бачинський

Пластун-розвідчик Підкова так оцінив заслуги проф. Леоніда Бачинського для закарпатського Пласту:

«Заслуги Бр. Професора нам усім відомі. Він був з перших організаторів Пласту на Підкарпатській Руси, ще з часів своєї професури у Севлюші (Виноградові). Його молодече захоплення пластовими ідеями потягло за собою десятки й сотки нашої молоді, яка під його проводом гуртувалась під прапором Пласту. Бр. проф. Бачинський був направду ідеаліст, який працював для пластової ідеї, не жаліючи ні часу ні здоровля, навіть і власної карієри.

Згадаймо тільки саму творчу його ініціятиву. Він організував табори, пластові з'їзди, переглядав усі наші відділи, писав і видавав пл. книжки, всіх заохочуючи до праці і витривалости. Можемо сміло сказати, що все, що доброго сталося для нашого Пласту останніми роками, сталося заслугами Бр. Л. Бачинського.

Брат проф. Л. Бачинський вимагав від нас строгого і точного сповнювання пластових обов'язків, бажаючи, щоб Пласт виховав цвіт і гордість нашої молоді. Брата Бачинського між нами не стало. Зате остались плоди його праці. Його пам'ять і пластові ідеали будуть нам завжди просвічувати на дорозі нашого життя. Брат проф. Леонід Бачинський останеться для нас усіх — взором ідейного пластуна!» («Пластун», 1929/30, ч. 1).

Скавтмастер Леонід Бачинський — великий будівничий українського Пласту на Закарпатті у рр. 1923 — 1929, лишив по собі ідейних пластунів, що виростали на правдивих пл. провідників і повели закарпатську пластову молодь слідами свого Великого Вчителя.

Джерело: Степан Пап-Пугач. Пластовий Альманах — Рим, 1976.