Вступ

Керівництво Пласту у співпраці з фахівцями зі створення корпоративного стилю розробили Бренд-бук Національної скаутської організації України — Пласт, у якому представлені основні правила щодо застосування Логотипу і графічного стилю Пласту.

Оновлюється образ Логотипу та графічного стилю Пласту для того, щоб краще передати його основні цінності і філософію, донести їх до всіх потенційних членів організації в доступній формі. Новий образ, універсальний і гнучкий, побудований на принципах відкритості, простоти і зручності. Він підтверджує, що Пласт відкритий для всіх.

Саме тому Логотип Пласту та графічний стиль вимагають належного ставлення і правильного використання. Вони складаються з елементів, що покладені в основу нового стилю. Їх використання виокремлює Пласт серед інших схожих організацій, робить стиль організації помітним та таким, що запам'ятовується. Дотримання чітких правил застосування графічного стилю максимально сприятиме створенню позитивного іміджу організації.

Візуальні стандарти створювалися як керівництво і довідковий матеріал для усіх, хто використовує чи планує використовувати Логотип Пласту у своїй роботі. Також розроблено детальні інструкції з використання Логотипу та графічного стилю.

Перш ніж Ви розпочнете вивчати Візуальні стандарти, хочемо особливо підкреслити, що треба і чого не потрібно робити з Логотипом Пласту та графічним стилем:

  • Пластовий логотип НЕ Є торговельним чи маркетинговим брендом. Це основоположний принцип;
  • Знак та графічний стиль НЕ ПОВИННІ використовуватися іншими організаціями, які не співпрацюють з Пластом і не мають з їхньою діяльностю нічого спільного;
  • Логотип ТРЕБА використовувати тільки у відповідності з вказаними у Візуальних стандартах інструкціями і нормативами.
Важливі пояснення та застереження

Використовуючи дані візуальні стандарти, слід завжди пам'ятати цілі, для яких вони були створені, і не порушувати їх ні за яких обставин:
  • ніколи не змінюйте Пластовий логотип та не припускайтесь помилок у його використанні, описаних у цьому керівництві;
  • використовуйте тільки фірмовий шрифт, вказаний у Правильнику графічного стилю, та не допускайте порушення при роботі з шрифтами, що описані в цьому керівництві;
  • кольорова гамма, що використовується при виготовленні макетів організації, повинна завжди відповідати описаним у фірмових стандартах вимогам;
  • не порушуйте модульну сітку верстки всіх елементів фірмового стилю. Повний перелік рекомендацій з використання фірмово-го стилю міститься в розробленому керівництві;
  • макети носіїв фірмового стилю — приклади заготовок і шаблонів документів для фірмового використання, зовнішньої реклами, рекламної поліграфії зроблені як наочний приклад для виготовлення всієї фірмової продукції Пласту. Тому не змінюйте без потреби принципи побудови макетів Пласту — це може призвести до порушення цілісності сприйняття характеру і стилю організації.