Пласт у світі

Після заборони польською владою Пласту 1928 року на Волині, а 1930 року і на Галичині, пластові відділи почали організовуватись серед українських студентів емігрантів (СУПЕ - Союз Українських Пластунів Емігрантів, який існував в Празі). Після Другої світової війни, коли велика частина українців опинилась далеко за межами рідних земель, пластові відділи почали виникати в місцях компактного поселення українців, зокрема в Німеччині, Австрії, Великобританії, пізніше в США, Канаді, Австралії, Аргентині, Бразилії, Тунісі тощо. Сьогодні Пласт офіційно існує в дев'яти країнах світу:

Усі вищезазначені краї входять до Конференції Українських Пластових Організацій - КУПО. У часі між зборами КУПО діють Головна пластова булава (ГПБ) та Головна пластова рада (ГПР).

На чолі Пласту стоїть Начальний пластун як уосіблення ідейної та устроєвої єдності Пласту, його безперервної дії і традиції.

Детальніше про КУПО та Начального пластуна можна почитати у правильнику КУПО.

Контакти Головних та Крайових проводів знайдете на сторінці ГПБ.