Українська English Deutsch Polska Русский

Резолюції 2008 року

11 Крайовий пластовий з'їзд
5-6 квітня 2008 року, Київ

Загальні
 1. КПЗ приймає за основу план розвитку Пласту та доручає КПР до жовтня 2008 року в порозумінні з КБ уладів на основі цього плану розвитку розробити стратегію розвитку Пласту на 2009-2012 роки. На основі цієї стратегії розвитку структурні підрозділи Пласту до початку 2009 року розроблять власні плани діяльності на 2009-2012 роки, враховуючи основні напрямки розвитку Пласту, які визначенні стратегією розвитку Пласту. У тексті «Стратегії», поданої в матеріалах з'їзду Пласту, пункти виглядають наступним чином:
  a)  посилення ролі і якості виховництва;
  b)  посилення ролі Пласту в суспільстві;
  c)  збільшення чисельності Пласту;
  d)  підвищення ефективності структури;
  e)  формування фінансової незалежності організації.
 2. КПЗ встановлює вкладку до КПС в сумі 1 гривні на місяць від III кварталу 2008 року.
 3. КПЗ рекомендує ГПБ надати пл. сен. кер. Богдану Гаврилишину, ЛЧ, пластовий орден святого Юрія в золоті за взірцеве виконання обов'язків Голови Пласту в Україні у 2006-2008 роки.
 4. КПЗ рекомендує одному з вільних членів КПР опікуватися питаннями інформації та промоції Пласту, а також створити булаву з метою розробки та впровадження уніфікованої інформаційної політики.
 5. КПЗ зобов'язує крайові органи Пласту (КРК, КПР, КБ УПН, КБ УПЮ. КБ УСП, КБ УПС) оприлюднювати свої рішення на Пластовому порталі та через електронне розсилання Пласт-вісті відразу після затвердження протоколів засідань.
 6. КПЗ зобов'язує КПР сформувати комісію, яка підготує програму святкувань століття Пласту в Україні із тим, щоб підготовка до святкувань почала реалізовуватись з початку 2009 року.
 7. КПЗ ратифікує рішення зборів КУПО щодо зображення відзнаки 2 ступеня вишколу «ШБ».
Сокіл
 1. КПЗ України вітає подальший поступ у відбудові ПТМ «Сокіл» і рекомендує завершити повний процес відбудови до святкування століття Пласту у 2012 році.
 2. КПЗ стверджує, що КПР має сприяти фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню ПТМ «Сокіл».
 3. КПЗ зобов'язує КПР спільно з управою Сокіл підготувати стратегічний план розвитку утримання та самовистачальності оселі на найближчі 3 роки.
 4. КПЗ зобов'язує КПР постійно дбати, щоб якнайбільше заходів (таборів, вишколів, нарад тощо) відбувалося на Соколі. 
 5. КПЗ закликає всіх членів Пласту зробити певне «добре діло» для Сокола. Виховники подадуть молоді пояснення й допоможуть у виконанні. Кожен член Пласту повинен бодай один раз за час свого пластування відвідати Сокіл.
Резолюції МРОК
 1. Встановити практику попередньої безповоротної вкладки на вишкіл, яка не повертається у разі неприбуття на вишкіл.
 2. МРОК рекомендує розробити електронну базу даних УПН з метою підвищення ефективності діяльності проводу і уладу в цілому.
 3. МРОК рекомендує провести 85-ліття УПН шляхом підготовки методичних матеріалів для виховників УПН, а заходи усіх рівнів (рій / гніздо / станиця / округа / край) у 2009 році присвятити цьому ювілею. 
 4. Беручи до уваги рекомендацію ВРОК про організацію праці з пташатами в Пласті, створити крайову комісію для опрацювання юридичних та практичних питань праці з дітьми до 6 років. Затвердити комісію у складі: Я.Яцун, М.Артиш, Н.Лотоцька, О.Бурдюк, О.Свідзинська, О.Мороз, О.Подгорнова. Доручити комісії подати опрацьовані матеріали до наступного КПЗ.
 5. а) МРОК рекомендує редколегії «Пташеняти» налагодити передплату видання, щоб воно було доступним усім осередкам.
  б) Рекомендувати усім частинам УПН щорічно передплачувати новацький журнал «Пташеня» не менше одного комплекту для виховної частини на рік; зобов'язати КПС фінансувати «Пташеня». 
 6. Делегувати повноваження КПР, які стосуються надання ступенів та реєстрації частин, Проводу Орлиного Кругу.
 7. а) Підтвердити повноваження правильникової комісії.
  б) Доручити комісії технічно організувати обговорення проекту правильника на сайті (включно з форумом)
  в) Розробити   пропозиції  щодо   надання Україні можливості творення самостійних правильників та положень.
  г)  Винести проект правильника на обговорення на наступній МРОК.
 8. МРОК рекомендує продовжувати проведення Майстерні Старого Орла як ефективного механізму дошколу діючих виховників, та зокрема приділити увагу, як окремим елементам занять (співу, майстеркам тощо) і різним видам занять (таборам, святам, змагам і т.д.), також іншим питанням виховного процесу новацтва.
 9. а) Оскільки гніздо є підзвітною одиницею крайового проводу новацтва, а також підвищення ролі гнізд, і зокрема ролі гніздових таборів, МРОК рекомендує певну фінансову-матеріальну підтримку гніздових і міжгніздових таборів.
  б) Доручити проводу розробити умови підтримки таборів, вимоги до звітування.
 10. МРОК рекомендує здійснити підготовку та видання методичних матеріалів для виховників УПН, зокрема матеріалів до проб, вмілостей, релігійної програми, таборів, а також надавати фінансові заохочення методистам, виховникам за працю над підготовкою видання. 
 11. МРОК рекомендує крайовому проводу створити інтегровану базу даних Пласту НСОУ. 

Резолюції МРСК 
 1. Крайові табори
  1. МРСК зобов'язує КБ УПЮ подбати про достатній рівень загальнопластової вишкільної програми на крайових таборах.
  2. МРСК затверджує наступні обов'язкові кваліфікації для пластунів — членів проводу (окрім лікаря та духівника) Крайових таборів:  
   •  зарахований КВВ УПЮ;
   •  перейдена ЛШ/ШБ 1;
   •  досвід виховницької праці не менше 2 роки. Резолюція вступає в силу з 2009 року.
  3. МРСК доручає КБ УПЮ уніфікувати систему точкування учасників крайових таборів.
  4. МРСК доручає КБ УПЮ створити базу — картотеку членів проводів крайових таборів. 
 2. Вишколи 
  1. Рекомендувати КПР ввести кваліфікаційний вишкіл для набуття дійсного членства, який містить не менше ніж 50% гутірок щодо виховної системи Пласту, а комендантам КВВ УПЮ учасниками зараховувати тільки тих, хто хоче займатись виховною працею.
  2. Рекомендувати КБ УПЮ організувати зустріч комендантів проводів КВВ УПЮ попередніх років для зібрання успішного досвіду і формування стратегії проведення КВВ УПЮ.
  3. Рекомендувати КБУПЮ уніфікувати і удосконалити оцінювання учасників КВВ УПЮ. 
 3. Вмілості
  1. МРСК затверджує процедуру прийняття і апробації вмілостей.
   1. Крайова Булава УПЮ розглядає поданий проект нових вмілостей і подає його на розгляд членства.
   2. Впродовж трьох місяців всі бажаючі мають можливість подати свої пропозиції до цього проекту.
   3. Після трьох місяців проект вмілостей з внесеними поправками розглядається КБ УПЮ та затверджується до апробації на рік.
   4. Впродовж року нові вмілості функціонують як звичайні вмілості УПЮ, але про кожен факт здачі вмілостей повідомляється КБ УПЮ. Впродовж цього року всі бажаючі мають можливість подати свої пропозиції до нових вмілостей; особливо вітаються пропозиції екзаменаторів цих вмілостей.
   5. Після апробації, врахувавши пропозиції, що надійшли впродовж року, КБ УПЮ виносить нові вмілості на розгляд Малої Ради Скобиного Кругу, яка затверджує або не затверджує подані вмілості.
  2. МРСК рекомендує КБ УПЮ спільно з КБ УПН створити систему вмілостей УПН і УПЮ. 
 4. 3 проба
  1. МРСК рекомендує КБ УПЮ розписати та роз'яснити поняття спеціалізації в Пласті в Україні.
  2. МРСК затверджує такий розподіл проектів на 3 пробу:
   • щонайменше 1/3 проектів — внутрішньопластові станичного і вище рівня;
   •  щонайменше 1/3 проектів — суспільно-корисні зовнішні проекти.
  3. МРСК затверджує такий порядок зголошення на здачу 3 проби:
   •  Подача зголошення референту 3 проби станиці (за наявності такого);
   •  Передача зголошення Крайовому референту 3 проби;
   •  Затвердження зголошення Крайовим референтом 3 проби;
   •  Видача індексу здачі проби Референтом 3 проби станиці (за наявності такого).
   При відсутності референта 3 проби станиці, зголошення відбувається напряму Крайовому референту 3 проби. 
  4. МРСК зобов'язує Крайового референта 3 проби спільно з Референтами 3 проби станиць до наступної МРСК підготувати зміни до індексу 3 проби, на основі аналізу реалізованих проектів протягом останніх 3-ох років. 
 5. Референти УПЮ
  1. МРСК доручає КБ УПЮ проводити ефективнішу політику співпраці з референтами УПЮ станиць та подбати про призначення референтів УПЮ округ/регіонів.
  2. МРСК зобов'язує КБ УПЮ щокварталу проводити спільні засідання з референтами УПЮ і щороку МРСК для обговорення стану справ в УПЮ. 
 6. Інше
  1. МРСК заохочує КБ УПЮ створювати робочі групи для дослідження та вироблення рекомендацій для вирішення актуальних проблем.
  2. МРСК доручає КБ УПЮ опрацювати прийняті резолюції МРСК України та внести зміни до відповідних положень та підготувати проекти змін до правильників.
  3. МРСК встановлює альтернативні вимоги до здобуття KB І:
   • 2 роки успішної виховницької праці в УПЮ та методичну розробку або 4 роки успішної виховницької праці в УПЮ. Решта вимог до здобуття ступенів KB — згідно з правильником Скобиного Кругу.
  4. МРСК доручає КБ УПЮ провести опитування щодо проблем УПЮ. Створити систему on-line опитування, де б постійно можна було побачити результати.
  5. МРСК рекомендує КБ УПЮ дослідити питання щодо зміни виховної системи на основі досвіду інших скаутських організацій та історії Пласту.
  6. МРСК зобов'язує КБ УПЮ розробити критерії успішної виховницької праці в УПЮ для здобуття ступенів в KB, з подальшим затвердженням на МРСК.
  7. МРСК рекомендує КПЗ затвердити правильник впоряду обов'язковим до використання в цілому краї.
  8. МРСК доручає КБ УПЮ видавати квартальник з підсумками роботи КБ УПЮ, а також рішеннями та пропозиціями в секторі виховництва.
  9. Рекомендувати КБ УПЮ зробити бібліографічний перелік видань піонерських організацій і позашкільної освіти і надати це для поширення серед виховників краю.
  10. МРСК доручає КБ УПЮ поширити серед виховників УПЮ цифровий варіант збірки усіх існуючих методичних розробок та постійно його поновлювати і поширювати.    

Резолюції 11 З'їзду У ладу Старших Пластунів
 1. Крайовий З'їзд УСП рекомендує Крайовій Пластовій Раді створити Крайову Референтуру Вишколів із залученням представників Уладів УПН, УПЮ, УПС.
 2. Крайовий З'їзд УСП доручає Крайовій Булаві УСП у тримісячний термін подати до Крайововї Пластової Ради проект Правильника КБ УСП і затвердити його як апробаційний з подальшим ухваленням на наступному Крайовому З'їзді УСП.  
 3. Надати можливість Крайовій Пластовій Раді замінити членів КБ УСП за бездіяльність протягом 6 (шести) місяців на подання більшості членів КБ УСП, а також внести даний пункт до проекту Правильника КБ УСП.
 4. Крайовий З'їзд УСП зобов'язує КБ УСП щопівроку подавати звіт про свою діяльність та інформувати про нього загал УСП.
 5. Крайовий З'їзд УСП рекомендує Крайовій Булаві УСП взяти до уваги покращення існуючої ситуації з інформаційним висвітленням історії, специфіки діяльності та співпраці куренів УСП (наприклад, доносити більше інформації до осередків, видати інформаційний листок про курені УСП, провести Крайовий табір УСП, з певною періодичністю збирати курінних куренів УСП на семінари з актуальних питань).
 6. Доручити КБ УСП створити реєстр резолюцій КЗ УСП та проаналізувати його, а також опублікувати його на Пластовому Порталі.