Резолюції 2006 року

9 Крайовий пластовий з'їзд
15-16 квітня 2006 року,  Київ

Загальні резолюції
 1. Доручити КПР від імені З'їзду до ЗО квітня 2006 року надіслати привітання Президенту України, Почесному пластуну Ігорю Юхновському, Міністерству сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти, Крайовим пластовим організаціям, ГПБ, ГПР, Начальному Пластуну, Світовому Скаутському Бюро, партнерським молодіжним організаціям, організації польських харцерів.
 2. 3 нагоди 120 річниці з дня народження засновника Пласту д-ра О. Тисовського оголосити 2006 рік роком засновника Пласту д-ра О. Тисовського.
  Доручити новообраному проводу розробити та організувати заходи для відзначення цієї дати.

Забезпечення фінансової та матеріально-технічної самодостатності організації
 1. КПЗ вважає пріоритетом відбудову табору-музею «Сокіл» як пластової оселі, з метою забезпечення потреб Пласту при проведенні літніх таборів, вишколів, семінарів тощо.
  Для цього КПЗ доручає КПР в місячний термін прийняти Статут Благодійної організації «Сокіл» та зареєструвати його в Івано-Франківському управлінні юстиції з метою ефективного управління будівельними роботами та фінансами, здійснити довід землі на Пласт НСОУ.
 2. КПЗ вважає за необхідне пошук та оформлення на Пласт НСОУ земель для забезпечення в майбутньому місць для таборування та інших пластових акцій. КПЗ рекомендує округам та станицям активізувати співпрацю з органами державної влади в цьому напрямку. Голосували: «за» - 97. Рішення: Резолюцію прийнято.
 3. КПЗ вважає за доцільне створювати госпрозрахункові підприємства, діяльність яких спрямована на задоволення потреб Пласту. 
Покращення менеджменту організації, якісне та кількісне збільшення кадрового потенціалу
 1. Для залучення нового членства, зокрема виховників, КПЗ доручає Крайовому проводу розробити програму «Гайда до Пласту», котра включатиме ВППП, літні ознайомчі табори, порадник для діяльності нових осередків на базі вже існуючого пластового досвіду.
 2. КПЗ доручає Крайовому проводу налагодити систему спеціалізації дорослих членів Пласту НСОУ за поділом на виховників, інструкторів та адміністраторів.
 3. КПЗ схвалює проведення адміністративних вишколів у Пласті та рекомендує Крайовому проводу їх систематизувати і вдосконалювати.
 4. КПЗ рекомендує пластовим проводам усіх рівнів сприяти своєму членству у проходженні семінарів та навчань, що проводяться іншими громадськими інституціями.
Покращення внутрішньої комунікації та зовнішньої презентації Пласту
 1. КПЗ доручає Крайовому проводу розробити та затвердити положення про інформаційну політику в Пласті. 
 2. 3 метою координації діяльності, обміну досвідом та втримання єдності Пласту КПЗ рекомендує не рідше, ніж раз на рік проводити зустрічі Крайового проводу з головами округ, регіональними, станичними. 
 3. КПЗ визнає необхідність оперативного інформування пластового загалу у вигляді «Вісника Пласту», який повинен видаватися в електронному та друкованому вигляді і розсилатися всім дійсним членам Пласту НСОУ не рідше, ніж раз на квартал. 
 4. КПЗ доручає Крайовому проводу відновити видання газети «Пласт - український скаутинг» українською та англійською мовами для зовнішньої презентації Пласту. 
 5. КПЗ потверджує необхідність видання пластових журналів для новацтва «Пташеня», для юнацтва «Юнацтво». 
 6. КПЗ потверджує необхідність видання презентаційної продукції Пласту (буклети, календарики тощо).
Активна позиція Пласту в загальнодержавному та світовому скаутському просторі
 1. КПЗ схвалює резолюції щодо створення єдиної національної скаутської організації України, які були прийняті на спільній зустрічі представників проводу Пласту НСОУ, СПОК та Світового Скаутського Комітету, що відбулася 25.06.2005 в Києві. КПЗ доручає новообраному проводу Пласту продовжити переговорний процес на основі даних резолюцій з метою вироблення єдиної національної скаутської організації України.
 2. КПЗ потверджує необхідність підтримувати уже існуючі та налагоджувати нові контакти з українськими громадами за межами України для надання їм різного роду допомоги. 
 3. КПС доручає пластовим проводам усіх рівнів провадити активні партнерські відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування. 
 4. КПЗ потверджує необхідність організації та активної участі Пласту НСОУ в різного роду соціальних та благодійних проектах, що сприятиме залученню пластового загалу до вирішення проблем суспільства та підняття іміджу організації, і рекомендує Крайовому проводу проводити 1-2 благодійні проекти на рік, до яких будуть залучені всі осередки. 
 5. КПЗ доручає пластовим проводам усіх рівнів активізувати співпрацю зі скаутськими організаціями з-поза меж України, особливо з організацією польських харцерів ZHP, що сприятиме обміну досвідом та швидшій інтеграції Пласту НСОУ в світове скаутське товариство. 
Християнське виховання
 1. КПЗ доручає Крайовому проводу в рамках розвитку Пласту однією з напрямних діяльності визначити християнське виховання, яке б включало:
  1. активізацію діяльності капеланської служби; 
  2. організацію духовних зустрічей для пластунів, в т.ч. церковних наук перед стійкою біля Плащаниці;
  3. вдосконалення та впровадження в дію розробленої в Пласті програми «Релігія в життя»;
  4. залучення капеланів до виховної роботи, духовної опіки та психологічної підтримки таборовиків у рамках, визначених статутом та правильниками Пласту;
  5. проведення вишколів та дошколів з виховної роботи в Пласті для катехитів, семінаристів, капеланів, священиків.