Резолюції 2004 року

8 Крайовий Пластовий Зї’зду Пласту – НСОУ 
24-26 квітня 2004 року, Київ (Конча-Заспа) 

Загальні резолюції
 1. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу в шестимісячний термін розробити проект стратегії розвитку Пласту в Україні на 5 років. Розроблений проект стратегії довести до всіх осередків та дійсних членів Пласту – НСОУ з метою вироблення остаточної редакції стратегії розвитку Пласту для її вироблення та затвердження. (Проект резолюції подав пл. сен. Володимир Раковський, ЧМ)
 2. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу впродовж шести місяців розробити та затвердити концепцію інформаційної політики Пласту в рамках стратегії розвитку Пласту – НСОУ (Проект резолюції подав ст. пл. Сергій Литенко, СМ) 
 3. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу в рамках стратегії розвитку Пласту – НСОУ, впродовж шести місяців  розробити та затвердити концепцію релігійного виховання в Пласті. (Проект резолюції подав ст.пл. Славко Юрчишин, ОЗО)
 4. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу організаційно забезпечити  проведення виїзних духовних наук (реколекції) для виховників та пластсприяту. (Проект резолюції подала пл. сен. Олеся Пасічник, КВ)
 5. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу підтримувати існуючі та налагоджувати нові контакти з українськими середовищами за межами України, перш за все на пострадянському просторі і в місцях формування нових українських середовищ, для надання їм різного роду допомоги. Пріоритетним для Пласту – НСОУ є наданя допомоги ініціаторам створення пластових осередків у таких країнах. (Проект резолюції подав ст.пл. Славко Юрчишин, ОЗО)
 6. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу розробити механізми співпраці з відповідними органами центральної виконавчої влади та органами місцевої влади. (Проект резолюції подав ст.пл. Славко Юрчишин, ОЗО)
 7. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу у співпраці із Академією Педагогічних Наук України провести аналіз сучасної пластової методи виховання. (Проект резолюції подав ст.пл. Славко Юрчишин, ОЗО)
 8. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу активізувати співпрацю з скаутськими організаціями України через укладення партнерських угод на засадах відкритості та рівноправності сторін. (Проект резолюції подав ст.пл. Славко Юрчишин, ОЗО)
 9. КПЗ’їзд підтверджує необхідність Пласту – НСОУ бути представленим у Всесвітній організації скаутського руху. З метою створення єдиної скаутської організації для представлення України у ВОСР Пласт допускає об’єднання з іншими скаутськими організаціями ідейні засади та практика яких відповідають принципам скаутського руху. Умови такого об’єднання  повинні беззастережно враховувати чисельний стан та організаційно-методичний рівень суб'єктів об’єднання. Кінцеве рішення про участь Пласту в такому об’єднанні затверджується КПЗ’їздом.
 10. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу вивчати та аналізувати ситуацію у громадському русі України для пошуку партнерів в різних напрямках його діяльності. (Проект резолюції подав ст.пл. Славко Юрчишин, ОЗО)
 11. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу вжити заходів щодо створення архіву Пласту –НСОУ ( в т. ч. фото-, відео- та інших матеріалів). (Проект резолюції подав ст. пл. Сергій Летенко,СМ)
 12. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу створити наглядову раду ТМ „Сокіл” із залученням фахівців за напрямками, що необхідні для розбудови табору. (Проект резолюції подав загальний збір пластового куреню УСП/УПС ч. 41-44 „Целібат Мурлики” ім. Івана Чмоли.)
 13. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу сформувати базу даних оздоровчих та туристичих закладів в Україні з її наступним щорічним поповненням. (Проект резолюції подала пл. сен. Олеся Пасічник, КВ)
 14. КПЗ’їзд вважає пріоритетними серед  програм, які фінансуються з фонду Начального Пластуна, проекти підтримки пластових домівок. (Проект резолюції подала пл. сен. Олеся Пасічник, КВ)
 15. КПЗ’їзд рекомендує всім підрозділам Пласту – НСОУ активізувати свою участь в екологічних заходах. (Проект резолюції подав ст.пл. Роман Орищенко).
 16. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу в шестимісячний термін розробити та поширити методичний посібник єдиної внутрішньої пластової звітності з додатками всіх типових форм та бланків. (Проект резолюції подав ст.пл. Андрій Смирнов).
 17. КПЗ’їзд доручає Крайовому Проводу здійснити аналіз та систематизацію резолюцій 1-7 КПЗ’їздів, з метою їх врахування при розробці стратегії розвитку  Пласту – НСОУ.
 18. КПЗ’їзд підтверджує до виконання наступні резолюції 7 КПЗ’їзду: 
  1. ч.3. КПЗ доручає наступному проводу активізувати співпрацю з іноземними скаутськими організаціями, активізувати участь пластунів у Радіоджемборі та у Джемборі в Інтернеті. 
  2. ч.11. КПЗ підтримує створення вишколів для пластових адміністраторів і рекомендує наступному проводу розробити та запровадити систему таких вишколів. Головні ділянки вишколу: адміністрування, зв'язки з громадськістю, фінансово-господарське забезпечення. 
  3. ч.12. З метою координації діяльності та втримання єдності Пласту КПЗ рекомендує  раз на рік проводити спільні наради Крайового та місцевого проводу. 
Резолюції виданичої комісії 
 1. КПЗ доручає Крайовому Пластовому Проводу у місячний термін  створити Видавничу Раду та затвердити Положення про її функціонування та основи діяльності.
 2. КПЗ доручає КПР увести тендерну (грантову) форму замовлення методичних виховних розробок із залученням до конкурсу пластових виховників, педагогів, науковців. 
Резолюції Статутової комісії
 1. 8 КПЗ покликає постійно діючу Статутову комісію, що діятиме в період до 9 КПЗ для підготовки пропозицій до змін і поправок Статуту Пласту – НСОУ з огляду на досвід та системну діяльність крайової організації та її структурних підрозділів.  Комісія складається з 7осіб: голови, 1-го та 2-го заступників та 4-ох членів, що покликаються 8 КПЗ. В разі виходу одного з членів комісії з її складу, КПР має право її доукомплектовувати. Комісія регулярно повідомляє членство Пласту – НСОУ про свою діяльність.
 2. 8 КПЗ зобов’язує Статутову комісію розробити і подати на затвердження КПР до 15 вересня 2004 року проект Положення про реєстрацію і легалізацію структурних підрозділів Пласту – НСОУ, яке включатиме типові статути станиць, округ і паланок, а також типові положення про діяльність підготовчих підрозділів Пласту – НСОУ. 
Резолюції від Фінансової Комісії 
 1. 8 КПЗ’їзд підтверджує необхідність платних працівників у КПСтаршині та рекомендує КПРаді створити умови для ефективного виконання посадових обов’язків працівниками КПСтаршини.
 2. 8 КПЗ’їзд зобов’язує КРК що два роки, перед КПЗ’їздом,  організувати проведення професійного фінансового аудиту Пласт – НСОУ.
 3. 8 КПЗ’їзд підтримує започатковану у 2001 році акцію “Фонд 100.000” та заохочує всіх пластунів взяти в ній участь.
 4. Для наведення фінансової дисципліни та ефективного використання коштів призначених для допомоги Пласту, 8 КПЗ’їзд стверджує: дії пластунів, які свідомо порушують чинне законодавство України у сфері фінансово-господарської діяльності, вважати такими, що дискредитують Пласт.
 5. 8 КПЗ’їзд доручає місцевим осередкам і територіальним підрозділам подбати про підготовку й постійний дошкіл бухгалтерів, які організують і ведуть фінансову діяльність відповідно до вимог чинного законодавства. 8 КПЗ’їзд підтримує практику проведення кореспонденційних курсів для бухгалтерів і господарників.
 6. КПЗ’їзд вважає за доцільне створювати госпрозрахункові підприємства, діяльність яких спрямована на задоволення потреб Пласту.
 7. КПЗ’їзд підтримує розбудову пластових таборових осель в різних регіонах. Водночас 8 КПЗ’їзд стверджує, що всі юридичні питання розвитку пластових осель мають полагоджуватися без зволікань у порядку, встановленому чинним законодавством, і узгоджуватися з рішеннями крайових керівних органів Пласту.
Резолюції Малої Ради Орлиного Кругу
 1. МРОК рекомендує створити базу даних баз відпочинку для проведення новацьких заходів, зокрема таборів: інформація про місце та умови перебування (Анкета для бази вже є розроблена проводом ОК).
 2. МРОК рекомендує один раз на рік в літній час проводити РОВ (виховників) на 7-10 днів паралельно з новацьким табором, з проходженням практичної частини вишколу на таборі.
 3. МОРК вважає за необхідне, щоб до перевіряючого органу новацьких таборів входили всі коменданти завчасно зголошених таборів, а також члени таборової ланки ОК.
 4. МРОК вважає за необхідне розробити стратегії залучення виховників з різних середовищ: батьки, студенти навчальних закладів, молодіжні, зокрема, християнські організації.
 5. МРОК визнає позитивним започаткування капеланської служби Пласту і рекомендує надалі підтримувати її розвиток.
 6. МРОК рекомендує започаткувати духовні виїзні зустрічі для членів Пласту.
 7. МРОК рекомендує започаткувати науки, що проводяться духовними особами для пластунів перед стійкою біля Плащаниці.
 8. МРОК ратифікує новий Правильник Орлиного Круга, прийнятий  15 Зборами КУПО і рекомендує ввести його в дію.
 9. МРОК рекомендує місцевим проводам впроваджувати практику опіки куренів УПЮ, УСП,УПС над частинами УПН.   
 10. МРОК вважає за необхідне для постійного підвищення методичного рівня виховників УПН відкрити в краї „Майстерню Старого Орла”, тим самим віддаючи данину пам’яті Теодосію Самотулці шляхом реалізації його мрій та прагнень. Для цього доручати МРОК:
  1. розробити Положення про „Майстерню Старого Орла”;
  2. сформувати команду з найбільш досвідчених виховників УПН з України та інших країв для участі в діяльності "МСО";
  3. вивчити серед виховників УПН коло проблемних питань, які потребують висвітлення під час роботи "Майстерні Сірого Орла".
 11. МРОК доручає проводу ОК переглянути систему звітності в УПН щодо оптимізації змісту звітних даних.
 12. МРОК рекомендує друкувати через „Зв’язок ОК” тематику завдань для отримання ступенів в УПН КВI і КВII.
 13. МРОК рекомендує надавати інформацію про претендентів на КВ, їх осяги в ділянках виховництва, виконання завдань на ступінь та публікацію їх доробок.
 14. МРОК заохочує виховників УПН, які з тих чи інших причин не можуть брати участь у виховній чи іншій діяльності в УПН до добрих справ для новацтва та їх виховників. З цією метою рекомендувати проводу:
  1. створити базу даних таких виховників;
  2. розробити примірний перелік проблем, завдань,  до трьох з яких міг би прилучитися протягом року кожен з них;
  3. продумати систему заохочень таких осіб.
   Доручає проводу ОК надалі практикувати проведення нарад-зустрічей гніздових та членів проводу МРОК. Однак вважає, що наступні зустрічі повинні бути краще підготовленими та результативнішими.
 15. МРОК вважає за необхідне розпочати збір матеріалів до сучасного літопису УПН і призначає відповідальним пл.сен. В’ячеслава Свердуна.
 16. МРОК рекомендує продовжити практику зустрічей гніздових та виховників в різних формах та шукати нові способи активізації виховників.
 17. МРОК визнає позитивною практику річного проекту-гасла”Тому, хто біля тебе рук дай” і пропонує гасло наступного року „Знай і люби Україну”.
 18. МРОК вітає колишніх, теперішніх і майбутніх новачок, новаків і новацьких виховників з нагоди 80-ліття УПН. Готуйсь! 
 19. З метою підвищення якості виховної праці КПЗ рекомендує проводам кругів розробити механізм періодичного підвищення кваліфікації виховників. 
Резолюції Малої Ради Скобиного Кругу
 1. МРСК доручає Крайовій Булаві УПЮ у співпраці з церквами розробити релігійну програму  в УПЮ Пласту – НСОУ.
 2. МРСК доручає Крайовій Булаві УПЮ переглянути діючі правильники, що регулюють виховну діяльність, на відповідність чинному законодавству України та внести пропозиції змін на наступну МРСК.
 3. МРСК зобов’язує Крайову Булаву УПЮ до 1 вересня 2004 року видати і через систему пластової крамнички поширити нові вимоги пластових проб.
 4. МРСК рекомендує Крайовій Булаві УПЮ здійснити системний аналіз Правильника УПЮ ч.ІІ (Напрямні до проб) на предмет його актуальності в сучасному українському суспільстві, відповідності традиційним вимогам скаутських організацій інших країн та засадничій концепції Бі-Пі та О.Тисовського. 
Резолюції 9 Крайового З’їзду УСП
 1. Рекомендувати Статутовій комісії Пласту – НСОУ підвищити вік приналежності до УСП до 35 років життя.
 2. На підставі чинних правильникових норм до прийняття в дійсні члени впровадити пробу для старшого пластуна-прихильника та пластуна сеньйора-прихильника.
 3. Рекомендувати Крайовій Булаві УСП в співпраці з Крайовою Булавою УПС доопрацювати положення про пробу на здобуття дійсного членства і в піврічний термін подати на затвердження КПР.
 4. Для організації праці УСП Пласту НСОУ щорічно проводити нараду куріних УСП і нараду провідників Осередків Праці УСП.
 5. Крайовий З’їзд УСП рекомендує куреням УСП у співпраці з Крайовою Булавою УСП проводити заходи для членів УСП з метою їх пластового вишколу, плекання товариства і відпочинку. 
Резолюції 8 Крайового З’їзду УПС
 1. 8 Крайовий З’їзд УПС України зобов’язує Крайову Булаву УПС розробити і прийняти протягом двох місяців пріоритетні напрямки діяльності УПС в Україні.
 2. 8 Крайовий З’їзд УПС України вважає одним з пріоритетів діяльності УПС ініціювання та спільно з УСП  забезпечення пластових соціальних проектів. Доручити Крайовій Булаві УПС розробити відповідні заходи.
 3. 8 Крайовий З’їзд УПС України відмічає особливу важливість проведення заходів спільних з УСП та зобов’язати Крайову Булаву УПС розробити відповідні напрямки щодо співпраці з Булавою УСП.
 4. 8 Крайовий З’їзд УПС України доручає Крайовій Булаві УПС запропонувати до XVІ Великої Ради УПС зміни до Правильника УПС та не пізніше 1 жовтня 2004 опублікувати їх для обговорення.
 5. 8 Крайовий З’їзд УПС України доручає Крайовій Булаві УПС видавати „Сторінку сеніорату” що три місяці. Створити в Інтернеті сторінку Уладу Пластового Сеніорату, а також розмістити на сайті Крайової пластової організації.
 6. 8 Крайовий З’їзд УПС України з метою упорядкування оплати членських внесків  пластунами сеніорами доручає Крайовій Булаві УПС у тісній  співпраці з КПС розробити та впровадити порядок сплати членських внесків.
 7. 8 Крайовий З’їзд УПС України доручає Крайовій Булаві УПС розробити систему прийому до УПС нового членства.
 8. 8 Крайовий З’їзд УПС України відмічає симптоми втягування Пласту в сфери впливу різних політичних сил і тому доручає новообраному Крайовому Проводу недопустити і припинити подібні явища в Пласті – НСОУ. Припинити використання інформаційних ресурсів Пласту для розсилки інформації різних організацій і структур, що так чи інакше втягують Пласт в політику.
 9. 8 Крайовий З’їзд УПС України доручає Крайовій Булаві УПС до наступного з’їзду Пласту – НСОУ розробитии Положення про Суд Честі сеніорату у складі Булави.
 10. 8 Крайовий З’їзд УПС України доручає Крайовій Булаві УПС розробити концепцію проведення табору УПС та практично опробувати програму і методику його проведення.
 11. 8 Крайовий З’їзд УПС України зобов’язує пластунів сеніорів не вживати спиртних напоїв під час пластових заходів.
 12. 8 Крайовий З’їзд УПС України доручає Булаві КБ УПС розробити вимоги щодо „Відзнаки фізичної вправності „ для пластунів сеніорів.