Резолюції 2002 року

7 Крайовий Пластовий З’їзд 
19-21 квітня 2002 року, Київ (Пуща Водиця) 

Загальні резолюції
 1. КПЗ доручає проводу від імені З’їзду надіслати до 21 травня 2002 року привіти Президенту України, голові Національної ради з питань молодіжної політики, ГПБ, ГПР, Крайовим Пластовим Організаціям, Світовому Скаутському Бюро та Світовому Скаутському Комітету, владикам Церков, партнерським молодіжним організаціям.
 2. КПЗ підтримує рішення КПР про створення Всеукраїнської спілки громадських організацій “Скаути України”, рекомендує розбудовувати стосунки партнерства і розгортати спільну діяльність з організаціями, які входять до складу “Скаутів України”, як на всеукраїнському, так і на місцевих рівнях.
 3. КПЗ доручає наступному проводу докладати зусиль для співпраці з іноземними скаутськими організаціями, активізувати участь пластунів у Радіоджемборі та у Джемборі в Інтернеті.
 4. КПЗ стверджує, що Пласт повинен і далі докладати зусиль для того, щоб Україна була прийнята до Світової Організації Скаутського Руху і щоб Пласт був представлений у цій структурі.
 5. КПЗ підтримує вступ Пласту в УНКМО і доручає наступному проводу активізувати роль Пласту в цій структурі, пропагуючи пластові підходи і позицію у сфері молодіжної політики; дбати про пошук молодіжних проектів і скеровувати пластунів до участі у них.
 6. КПЗ рекомендує наступному проводу поширити досвід проекту “Пласт для розвитку громадянського суспільства” по всій Україні. КПЗ підтримує проекти, скеровані на співдію Пласту і місцевих громад і рекомендує наступному проводу сприяти їх реалізації.
 7. КПЗ доручає новообраному проводу налагодити постійні зв'язки та обмін інформацією з Крайовими Пластовими Старшинами організацій — членів КУПО.
 8. КПЗ вважає за потрібне налагодження контактів і надання допомоги українським середовищам за межами України, перш за все на пострадянському просторі і в місцях формування нових українських середовищ. Пласт надає допомогу ініціаторам створення пластових осередків у таких країнах.
 9. КПЗ доручає наступному проводу продовжувати співпрацю з державними крайовими та місцевими органами, а також докласти зусиль для формування депутатських груп для підтримки діяльності нашої організації.
 10. КПЗ наголошує на потребі активної співпраці зі ЗМІ з метою формування позитивного іміджу організації в суспільстві і рекомендує налагодити роботу пресово-інформаційного центру у Києві, створити пластову сторінку в Інтернеті, проводити навчання для пластових адміністраторів з методів ефективних PR-кампаній, рекомендувати залучати до складу окружних і станичних старшин референтів  зв'язків зі ЗМІ та громадськістю.
 11. КПЗ підтримує створення вишколів для пластових адміністраторів і рекомендує наступному проводу розробити і запровадити систему таких вишколів. Головні ділянки вишколу: адміністрування, зв'язки з громадськістю, фінансово-господарське забезпечення.
 12. З метою координації діяльності та втримання єдності Пласту КПЗ рекомендує раз на рік проводити спільні наради крайового та місцевих проводів.
 13. КПЗ рекомендує провести заходи для інтеграції вишкільної системи Пласту із загальновизнаними державними і недержавними освітньо-вишкільними системами. Зокрема, налагодити співпрацю з відповідними професійними установами для вишколу членів Пласту в різноманітних ділянках інструкторства і адміністрування.
 14. КПЗ рекомендує удосконалити і впровадити програми залучення і початкового вишколу нових кадрів в дійсні члени Пласту.
 15. КПЗ з тривогою констатує зростання негативного впливу оточення на членів Пласту та зобов'язує КПР розробити із залученням фахівців заходи пропаганди здорового способу життя як серед пластунів, так і в зовнішньому світі.
 16. Дотримуючись вимог 12 точки Пластового Закону — “пластун дбає про своє здоров'я”, відповідно до засад основоположника Пласту Олександра Тисовського і пластової організації 1911–39 років та висновків сучасної медичної науки, дійсні члени Пласту НСОУ не вживають тютюну, алкоголю та інших наркотичних речовин.
 17. КПЗ стверджує, що територіальні підрозділи Пласту НСОУ створені виключно для координації роботи місцевих осередків.
 18. КПЗ підтримує рішення КПР про розформування станиць Моршин і Червоноград.
 19. КПЗ зобов’язує новообраний провід передбачити шляхи максимальної прозорості своєї роботи та інформування про неї членства, забезпечити електронне поширення копій або матеріалів протоколів нарад КПР; у справах, що стосуються конкретних осіб, КПР зобов’язана давати письмове рішення таким особам.
 20. КПЗ наголошує на відповідальності осіб, які поручають за кандидатів у дійсні члени Пласту і зобов’язує КПР і КПС розробити та внести зміни у відповідні правильники.
 21. КПЗ зобов’язує новообраний провід розробити механізм функціонування Фонду допомоги потребуючим пластунам та створити опікунську раду Фонду.
 22. КПЗ наголошує на унітарності Пласту і підпорядкованості місцевих осередків і територіальних підрозділів Крайовому проводу. Зміни статутів структурних підрозділів набирають чинності тільки після їх потвердження Крайовим проводом. 
 23. КПЗ доручкає КПР до наступного З'їзду розробити схему переходу Пласту на нову форму юридичної легалізації структурних підрозділів на основі положень з єдиним статутом унітарної організації.
 24. КПЗ доручає КПР до затвердження нового складу КПС опрацювати критерії оцінки та нарахування заробітної плати діловодів КПС.
 25. Потвердити резолюцію 6 КПЗ: Опираючись на членів чи симпатиків Пласту, які професійно діють у релігійних організаціях, КПЗ’їзд доручає проводу сформувати структури пластового капеланства з метою надання методичної та практичної допомоги у проведенні пластових вишколів чи занять.
 26. КПЗ вважає за доцільне проведення Малих Рад Орлиного і Скобиного Кругів поза Крайовими З'їздами. Під час З'їздів Малі Ради проводяться для звітування і переобрання проводу. КПЗ заохочує проведення неформальних зустрічей виховників для обговорення актуальних виховних питань. КПЗ доручає проводам Орлиного і Скобиного Кругів принаймні раз на два роки проводити спільні наради виховників для узгодження виховної дії в УПН і УПЮ і розробити механізм дієвого інформування членства про справи Кругів.
 27. КПЗ заохочує методичну працю виховників і рекомендує КПР розробити механізм апробації методичних посібників для праці в УПН і УПЮ та систему надання фінансових винагород (стипендій) членам Орлиного і Скобиного Кругів за їх розробку. Методичні посібники перед поданням до загального використання повинні отримати схвалення проводів Орлиного або Скобиного Кругів відповідно.
 28. З метою підвищення якості виховної праці КПЗ рекомендує проводам Кругів розробити механізм періодичного підвищення кваліфікації виховників.
 29. Підтримуючи розвиток таборування на крайовому рівні, КПЗ зобов'язує комендантів (команди) крайових таборів подавати таборові програми на затвердження до кінця лютого кожного року. Крайовій таборовій комісії до кінця березня розглядати програми і подавати на затвердження КПР, в квітні проводити нараду комендантів всіх крайових таборів. Звіти з крайових таборів подавати до кінця вересня кожного року. У разі невиконання резолюції КПР має право позбавити табір статусу крайового.
 30. КПЗ наголошує на потребі гармонійного розвитку уладів в місцевих осередках і доручає всім проводам дбати про рівномірність сприяння новацьким і юнацьким частинам. 
Резолюції Малої Ради Орлиного Круга
 1. КПЗ доручає КПС забезпечити всіх діючих виховників проектами новозатверджених програм.
 2. КПЗ доручає КПР створити фонд з підтримки і організації новацьких домівок та методичних центрів в місцевих осередках для забезпечення роботи новацьких частин.
 3. КПЗ доручає Проводу ОК та місцевим осередкам організувати підтримку діяльності новацьких частин та розробити ефективні способи співпраці з діючими виховниками в осередках.
 4. КПЗ доручає Крайовому проводу Орлиного Круга визначати завдання діяльності діловодів УПН в КПС, контролювати їхню діяльність.
 5. КПЗ доручає проводу Орлиного Круга у співпраці з проводом Скобиного Круга розробити виховну програму переходу з УПН до УПЮ. 
Резолюції Малої Ради Скобиного Круга
 1. КПЗ доручає до наступного КПЗ провести дві Малі Ради Скобиного Круга.
 2. КПЗ підтримує розвиток військово-патріотичного виховання в Пласті НСОУ як окремого напрямку спеціалізаційного пластування  відповідно до чинного законодавства, Статуту та правильників Пласту НСОУ. 
Фінансові резолюції
 1. 7 КПЗ підтримує починання Начального Пластуна Любомира Романкова у створенні в Благодійному Фонді НП програми надання грантів для підтримання та розвитку діяльності Пласту в Україні та заохочує всіх дійсних пластунів подавати проекти для реалізації пластових програм.
 2. 7 КПЗ підтримує започатковану в 2001 році акцію “Фонд — 100.000” та заохочує всіх пластунів взяти у ній участь. 
 3. Для наведення фінансової дисципліни та ефективного використання коштів, призначених для допомоги Пласту, КПЗ стверджує:
  1. Всі добровільні пожертви, призначені для допомоги діяльності та розвитку Пласту НСОУ, повинні надходити та обліковуватись на розрахункових рахунках Пласту НСОУ, зареєстрованих згідно з діючим законодавством в КПР та органах державної влади місцевих осередків і територіальних підрозділів  Пласту або Фонду Н.П.
  2. Місцеві осередки і територіальні підрозділи Пласту та окремі пластуни, які отримали добровільні пожертви для розвитку Пласту, зобов’язані повідомити про це КПС. Всі структурні підрозділи зобов’язані надсилати до КПС фінансовий, майновий та статистичний звіти за затвердженими формами у визначені КПРадою терміни.
  3. Отримати кошти на конкретні проекти або заходи можна лише при наявності розробленого проекту та кошторису, попередньо узгодженого керівними органами відповідного рівня.
  4. Дії пластунів, які свідомо порушують чинне законодавство України в сфері фінансово-господарської діяльності, вважати такими, що дискредитують Пласт. 
 4. КПЗ доручає місцевим осередкам і територіальним підрозділам подбати про підготовку і постійний дошкіл бухгалтерів, які організують і ведуть фінансову діяльність відповідно до вимог чинного законодавства. КПЗ підтримує практику проведення кореспонденційних курсів для бухгалтерів і господарників.
 5. КПЗ вважає за доцільне створювати госпрозрахункові підприємства, діяльність яких спрямована на задоволення потреб Пласту.
 6. КПЗ підтримує розбудову пластових таборових осель в різних регіонах. Водночас КПЗ стверджує, що всі юридичні питання розвитку пластових осель мають полагоджуватися без зволікань у порядку, встановленому чинним законодавством, і узгоджуватися з рішеннями крайових керівних органів Пласту. Зокрема, КПЗ підтримує розбудову оселі на Соколі і доручає наступній КПР розробити проект функціонування Сокола.
 7. КПЗ підтримує ідею заснування та пластової крамниці для забезпечення членства одностроями і пластовою атрибутикою та іншим за потребою і доручає наступному проводу розробити концепцію існування такої крамниці відповідно до чинного законодавства. 
 8. КПЗ доручає крайовому проводу подбати про виконання централізованого замовлення на пошиття одностроїв. 
Видавничі резолюції 
 1. КПЗ підтримує створення електронних обіжників та конференцій з метою оперативного обміну інформацією і ведення відкритої дискусії. КПЗ заохочує проводи Орлиного і Скобиного Кругів створити подібні видання і конференції в електронній мережі.
 2. КПЗ визначає пріоритети серед періодичних видань:
  1. Щодвомісячний часопис для УПЮ і ширше;
  2. Щодвомісячний часопис для УПН і ширше;
  3. Інформаційний щомісячник (газета)  для УСП-УПС в електронному і друкованому форматах;
  4. Щоквартальник для виховників УПН (журнал);
  5. Щоквартальник для виховників УПЮ (журнал);
  6. Щоквартальник для громадськості в Україні (україномовна газета);
  7. Щоквартальник для скаутських організацій світу (англомовна газета).
 3. КПЗ визначає пріоритети серед неперіодичних видань: 
  1. “Життя в Пласті” О. Тисовського;
  2. Посібник пластуна для УПН, УПЮ та дійсних членів Пласту;
  3. Статут і правильники Пласту НСОУ;
  4. Посібник “Батькам про Пласт”; 
  5. Матеріали виховної програми Пласту;
  6. популяризаційні буклети, календарі тощо. 
 Резолюції Статутової комісії 
 1. КПР у шестимісячний термін прийняти рішення щодо узгодження повноважень керівних органів округи та розробити положення про порядок набуття пластовим осередком статусу станиці.
 2. КПЗ рекомендує надалі при виборах до керівних органів Пласту враховувати принцип пропорційного представництва територіальних підрозділів. 
Резолюції Малої Ради Скобиного Круга від 7-8 грудня 2002 року.

Вишкільна стратегія
 1. Рекомендувати Загальним Зборам УСП/УПС розробити кваліфікаційний вишкіл для набуття дійсного членства, який би включав базові елементи вишколу виховників.
 2. Згідно чинного законодавства України, ввести обов’язковим для всіх діючих виховників особові медичні книжки. 
 3. Підтримати розвиток вишкільної системи Пласту для дійсних членів у таких напрямках: – виховництво; – інструкторство; – адміністрування Пласту.
 4. Впровадити обов’язковий дошкіл виховників УПЮ, що має відбути кожен виховник раз на три роки.
 5. Підтримати відбуття 2-тижневого виховного табору УПЮ для виховників УПЮ в якості члена проводу, як обов’язкового після переходу крайового вишколу виховників, оскільки таборування є одною з базових методик пластового виховання (зарахування здійснюється на основі звіту коменданта).
 6. Звернути особливу увагу на дотримання умов участі у вишколі виховників, згідно Правильника КВ УПЮ. 
Інструкторство
 1. Інструкторство, поряд з виховною роботою та адмініструванням організації, є одним з головних напрямків роботи дійсних членів Пласту.
 2. СК підтримує створення Кадри Інструкторів з метою забезпечення якісного рівня подання юнацтву знань, які включає виховна програма УПЮ (проби і вмілості).
 3. Завдання діяльності Кадри інструкторів та її членів: – допомога юнацтву у засвоєнні знань програми УПЮ; – методична розробка інструкторських ділянок; – вишкіл пластових інструкторів і контроль їхньої кваліфікації; – координація діяльності інструкторів; – залучення до інструкторської роботи в Пласті спеціалістів з-поза Пласту.
 4. Кваліфікація пластового інструктора щонайменше має відповідати вимогам пластової проби і вмілості.
 5. Кваліфікація пластового інструктора має бути підтверджена установами, що діють у даній професійній або любительській галузі діяльності або пластовими органами, що відповідають за цю ділянку інструкторської діяльності.
 6. Розвиток Кадри Інструкторів координує робоча комісія, яка складється з референтів діючих у Пласті спеціалізацій та інструкторських ділянок. Комісія вибирає голову, який провадить її діяльністю і входить у Крайову Булаву УПЮ. 
Програма УПЮ
 1. Створити комісію для вивчення відповідності програми проб і вмілостей УПЮ меті Пласту, суспільним потребам, юнацьким можливостям та для розробки проектів їх удосконалення на наступну МРСК.
 2. Рекомендувати Крайовій Булаві УПЮ створити базу даних виховників та інструкторів, з метою використання її даних для проведення пластових заходів. 
Покарання в Пласті
 1. СК стверджує, що єдиною формою покарання в Пласті є виключення з Пласту через систему пластових пересторог. 
 2. СК стверджує, що фізичні покарання, зокрема у формі фізичних вправ (відтискання тощо), суперечать виховній методі Пласту і засадам Правильника УПЮ.
 3. СК стверджує, що понаднормові обов’язки на пластових заняттях (зокрема, чергування на кухні) не можуть застосовуватися провідником до юнака як примусова форма покарання, а тільки як добровільна можливість юнаку виправити свої попередні недоліки. 
Структуризація і сертифікація заходів УПЮ 
Структуризація заходів
 1. По підрозділах: гурткові, курінні, станичні, окружні, крайові (від належності членів, що запрошуються до участі в заході). 
 2. По призначенню: – виховні (в руслі виховної програми УПЮ); – вишкільні (точно реалізують програму проб, вмілостей УПЮ, вишколів); – організаційні (інші заходи організаційного плану).

  Сертифікація заходів
 3. Сертифікує провід підрозділу (спільний для підрозділів нижчого рівня), члени якого беруть участь у заходах, на підставі поданого проекту, програми і кошторису заходу відповідно до встановленої форми.
 4. Крайові заходи мають бути подані на сертифікацію за 3 місяці до проведення заходу, окружні – за 2 місяці, станичні – за місяць. Заявки розглядаються впродовж 1-2 тижнів. 
 5. Крайовій Булаві УПЮ впровадити вимоги до кваліфікації проводу заходу кожного рівня.

  Табірництво
 6. Потвердити дієвість положень “Про Крайову таборову комісію” і “Про порядок зголошення та критерії перевірки пластових таборів” із внесеними поправками.
 7. До 1.05.2003 р. доопрацювати “Порадник таборів”, згідно з діючими пластовими вимогами та чинним законодавством України.
 8. Затвердити систему перевірки таборовими комісіями пластових таборів: гурткових, курінних, міжкурінних, станичних – Станична Таборова Комісія (СТК), міжстаничні, окружні – Окружна Таборова Комісія (ОТК), міжокружні, крайові – Крайова Таборова Комісія (КТК). КТК також перевіряє діяльність таборів і таборових комісій усіх рівнів.
 9. Доручити проводу СК створити робочу групу з питання методичної розробки програми проведення окружних таборів і визначення їх місця в системі пластових таборів.
 10. Ввести обов'язкове страхування юнацтва на таборах.
 11. Комендантом пластового табору може бути член Пласту від 21 р.ж. 

Резолюції Малої Ради Скобиного Кругу від 6-7 грудня 2003 р. 

Програми
 1. Крайовій булаві УПЮ провести обговорення серед юнаків і виховників гасла наступного пластового року (вересень 2004 - вересень 2005 року) та механізму його впровадження у виховну програму УПЮ, для затвердження на наступному МРСК.
 2. На пропозицію МРОК, затвердити проект Третьої пластової проби скоба братчика і вірлиці-сестрички на дворічний апробувальний період на крайовому рівні. Відбуття кваліфікаційного табору УПЮ на третю пробу є обов'язковим. 
 3. Завершити опрацювання вимог до відзнаки прихильника і першої та другої проб УПЮ на Зустрічі Зв’язкових УПЮ у лютому 2004 р. До опрацювання залучити членів КВ краю. Остаточне рішення прийняти на наступній МРСК. Проекти рішень розіслати за два тижні
 4. МРСК рекомендує розробити приклади рекомендованих проектів третьої проби на ступінь скоба і вірлиці в усіх спеціалізаційних напрямках, які плекаються в Пласті. Крайовій булаві УПЮ подати це питання на наступну МРСК.
 5. Прийняти програму переходу з УПН і УПЮ з поправкою, що іменування колишнього новака прихильником УПЮ, може відбутися тільки на підставі виконання ним вимог, які є на даний ступінь.
  Вишколи 
 6. МРСК стверджує потребу вишколу набуття дійсного членства і рекомендує крайовій Булаві УСП у співпраці з крайовою булавою УПЮ  розробити такий вишкіл.
 7. МРСК рекомендує станичним та окружним референтам УПЮ проводити семінари для старшого юнацтва з метою надання початкових знань про працю виховника з юнацтвом та їх мотивації для подальшої праці в УСП.
 8. МРСК наголошує на потребі дотримання вимог правильника Кадри Виховників (КВ) УПЮ щодо проведення вишколів УПЮ, зокрема розділу 6 «Вишколи виховників УПЮ».
 9. МРСК рекомендує впровадити в програму КВВ УПЮ практичні заняття з юнацтвом.
  Табори
 10. Прийняти за основу концепцію крайових таборів Пласту НСОУ. До наступної МРСК опрацювати даний проект та подати на затвердження (з урахуванням сезонних та вікових особливостей таборів).
 11. Головним завдання окружного пластового табору, на даному етапі розвитку Пласту, є організація якісного таборування для малих осеоредків округи. Окружний пластовий табір організовує Окружна Пластова Старшина.
  Методичні розробки
 12. МРСК потверджує виконання методичної розробки як обов’язкову вимогу на здобуття другого ступеня КВ.
 13. Діючій робочій комісії опрацювати і провести обговорення у краю «Проекту правильника пластового впоряду» для його розгляду на наступному КПЗ в 2004 р.
 14. Методична група праці МРСК стверджує потребу першочергового опрацювання наступних матеріалів: – Посібник для виховника по пробах (з фактичним матеріалом, який треба засвоїти юнацтву та способами його подання). – Правильник впоряду. – Підручна книжечка УПЮ. – Посібник ігор по вимогах проб УПЮ. – Посібник “Батькам про Пласт”. – Посібник “Перші сходини УПЮ”. – Посібники для виховника, зв’язкового і станичного референта УПЮ. – Напрямні для організації і проведення пластових таборів. – Посібник “Життя в природі” (практичне пластування).
 15. Методична група праці МРСК рекомендує куреням, які займаються спеціалізаційним пластуванням, опрацювати, зокрема усучаснити, вмілості по своїх напрямках.
 16. Методична група праці МРСК рекомендує виховникам виконувати методичні проекти на ступінь КВ безпосередньо по вимогам проб та вмілостей УПЮ.
  Інше
 17. Крайовій булаві у місячний термін оформити протокол останньої МРСК, а також резолюції, і розповсюдити цю інформацію серед КВ УПЮ краю, окружних та станичних проводів Пласту.