Українська English Deutsch Polska Русский

Резолюції 1999 року

VI Крайовий Пластовий З’їзд 
19-21 листопада 1999 року, Київ 
 1. 6 КПЗ’їзд доручає Проводу від імені З’їзду  надіслати до 14 грудня 1999 р. привіти Президенту України, Голові національної Ради молоді, ГПБ, ГПР, Крайовим Пластовим Організаціям, Скаутському Бюро та комітетам, Владикам церков, партнерським молодіжним організаціям.
 2. 6 КПЗ’їзд надалі вважає важливим своє членство у СОСР і здійснює необхідні для цього кроки. Свої стосунки з МСБ Пласт будує на засадах взаємної поваги і толерантності.
 3. 6 КПЗ’їзд заявляє про загальноукраїнський статус Пласту, відкритість для всіх  бажаючих, які сповідують скаутські принципи.
 4. 6 КПЗ’їзд заявляє, що Пласт співпрацює з усіма скаутськими організаціями в Україні з метою формування навколо Пласту єдиної національної скаутської організації, що відповідає принципам світового скаутінґу та національним інтересам України.
 5. 6 КПЗ’їзд пітримує тісні братерські зв’язки зі всіма молодіжними організаціями України, які стоять на державницьких позиціях, сповідують загально людські цінності. Формами співпраці є обмін інформацією, проведення спільних акцій. 
 6. 6 КПЗ’їзд проголошує Пласт  всеукраїнською організацією, яка налагоджує стосунки з органами державної влади на засадах захисту державних інтересів і паритетної партнерської співпраці. Пріорітетними партнерами для Пласту є  освіта, комітети молоді та спорту, армія.
 7. 6 КПЗ’їзд проголошує, що Пласт підтримує найтісніші братерські зв’язки з пластовими організаціями за кордоном, проводить спільні заходи (табори, вишколи, семінари), спрямовані на подальший розвиток пластової методики та збереження пластової ідеї; сприяє згуртуванню навколо НСОУ Пласт всього пластового руху.
 8. 6 КПЗ’їзд вважає одним із пріорітетних завдань Пласту на сучасниму етапі -  нав’язання  тісних контактів і надання допомоги українським середовищам за межами України, перш за все в країнах з перехідною економікою та в місцях формування нових українських середовищ. Пласт надає допомогу ініціаторам створення пластових осередків у нових країнах.
 9. 6 КПЗ’їзд наголошує, що незалежно від національності, Пласт є відкритою організацією України для членів, які визнають ідейні засади  та методику Пласту, викладені в установчих документах; у своїй діяльності Пласт користується українською  (державною) мовою, яка є обов’язковою для вивчення і вдосконалення (для тих членів чи прихильників організації, які не володіють чи погано знають українську мову).
 10. 6 КПЗ’їзд наголошує на своїй позаконфесійності та  непідпорядкованості будь-яким релігійним організаціям (церквам). Пласт толерує всі віросповідання  і співпрацює з релігійними організаціями, засади яких не суперечать загальним засадам Пласту. Опираючись на членів чи симпатиків Пласту, які професійно діють у релігійних організаціях,  6 КПЗ’їзд доручає Проводу сформувати структури пластового капеланства, з метою надання методичної  та практичної допомоги у проведенні пластових вишколів чи занять.
 11. 6 КПЗ’їзд рекомендує Проводу приділити особливу увагу співпраці Пласту із ЗМІ, з метою формування іміджу організації в суспільстві; створити Пресцентр Пласту, активніше здійснювати зв’язки з громадскістю шляхом проведення пресконференцій, ознайомчих семінарів тощо.
 12. 6 КПЗ’їзд наголошує на першочерговій важливості організаційного оформлення та активної праці осередків приятелів Пласту, як у центральному проводі, так і в осередках.
 13. 6 КПЗ’їзд звертає особливу увагу на необхідність подальшого поширення осередків на всій території України, де Пласт відсутній або розвинутий недостатньо.
 14. 6 КПЗ’їзд постановляє, що надалі КПЗ’їзди відбуватимуться кожні два роки в останній декаді березня місяця.
 15. 6 КПЗ’їзд постановляє, що надалі Окружні Пластові З’їзди повинні відбуватися раз у рік у грудні місяці.
 16. 6 КПЗ’їзд постановляє, що надалі Загальні збори станиць повинні відбуватися кожен рік у жовтні місяці.
 17. 6 КПЗ’їзд постановляє, що усі станиці Пласту повинні раз у рік проходити перереєстрацію в КПС для того, щоб отримати дозвіл ведення пластової праці на наступний рік. Процедура перереєстрації передбачатиме подання протоколу Загальних зборів станиці і повні списки членства (прихильників, новацтва, юнацтва, старшопластунства, сеньйорату), звертаючи особливу увагу на стан сплати членських внесків.  Останній термін перереєстрації - 30 листопада кожного року. 
 18. 6 КПЗ’їзд зобов’язує КПС зробити перереєстрацію Статуту до 31 січня 2000 року.
 19. З метою полагодження можливих юридичних невідповідностей Статуту Пласту та Статутів  місцевих осередків із законодавчими нормами України 6 КПЗ’їзд підтримує рішення Статутової комісії про створення комісії, яка буде діяти в період між З’їздами у складі: голова - Б.Гасюк; члени - Б.Рак, Ю.Наконечний, Н.Скасків, О.П’ясецький, В.Раковський, І.Шумада.
 20. 6 КПЗ’їзд зобов’язує КПР у тримісячний термін після державної перереєстрації Статуту Пласту привести всі діючі правильники та нормативні документи у відповідність із статутними нормами.
 21. 6 КПЗ зобов’язує КПС спільно з КПР розробити проект пропозицій щодо змін і доповнень до Закону України "Про дитячі молодіжні та громадські організації", які б відповідали структурі і традиціям Пласту або окремий законопроект "Про скаутські організації в Україні’.
 22. 6 КПЗ’їзд рекомендує КПС і КПР створити умови для діяльності проводу Пласту в столиці України.
 23. 6 КПЗ’їзд вважає важливим для покращення  виховної і вишкільної праці Пласту доручити Проводу створити постійний  вишкільно-таборовий центр.
 24. 6 КПЗ’їзд зобов’язує КПС та КПР організувати національні морський та летунський вишкільні центри і розробити дієву програму підтримки їх діяльності. 
 25. 6 КПЗ’їзд схвалює працю комісії нових новацьких програм при КПС та підтверджує повноважність цієї комісії для подальшої праці. 
 26. 6 КПЗ’їзд зобов’язує КПС та Крайовий Провід ОК підготувати збірник вмілостей, розроблених новацькими виховниками в Україні, і поширити їх до кінця березня 2000 року.
 27. 6 КПЗ’їзд зобов’язує КПС подбати про фінансування видання методичної літератури для УПН краю.
 28. З метою поглиблення патріотичного виховання в організації, 6 КПЗ’їзд зобов’язує референтів УПЮ крайового, окружного та місцевого рівнів організувати опіку та порядкування окремими юнацькими частинами поховань героїв та пам’яток історії, які безпосередньо їх стосуються. У справі порядкування Пласт співпрацює з громадськими організаціями та державними установами, які ведуть діяльність у цій сфері.
 29. З метою створення іміджу табору, інформативної та навчальної підтримки, фінансового та майнового забезпечення, кадрової політики, включення в систему програм, 
  6 КПЗ’їзд підтримує ініціативу МРСК - створення системи крайових таборів та зобов’язує КПС курувати її розвиток. Статус крайового табору надається КПРадою за поданням булави УПЮ та КТК згідно положення про крайові табори.
  6 КПЗ’їзд підтримує ініціативу МРСК – внести до реєстру крайових таборів наступні табори -  СВТ, Морський, “Легіон”, КВТ, летунський;
  зобов’язує булаву УПЮ підтримувати напрямок мистецького та мандрівного пластового таборування, з метою створення постійного крайового табору даного напрямку.    
 30. 6 КПЗ’їзд зобов’язує КПР: – проголосити 2000 р. роком збільшення чисельності членства Пласту; – проголосити конкурс на кращий проект акції, мета якої -  популяризація Пласту в Україні та залучення нових членів.
 31. 6 КПЗ’їзд наголошує на необхідності плекання принципів здорового способу життя в Пласті, недопустимість вживання пластовим юнацтвом тютюну, наркотиків, алкоголю. Особлива роль в цьому покладається на виховні частини, які власним прикладом повинні переконувати молодь дотримуватись здорового способу життя.
 32. 6 КПЗ’їзд нагадує, що старшопластуни не курять і не зловживають алкоголем. Пластуни, котрі порушують дане рішення, виключаються з дійсних членів Пласту через систему пересторог.
 33. Для того, щоб  підвищити відповідальність осіб, які поручають за кандидатів у дійсні члени Пласту 6 КПЗ’їзд зобов’язує КПС і КПР розробити та  внести зміни у відповідні правильники. У випадку легковаження власним підписом застосовувати систему пластових пересторог до особи, яка поручається за кандидата. Дозволити подавати поручення за кандидатів будь-якому з дійсних членів Пласту, незалежно від уладу.
 34. 6 КПЗ’їзд рекомендує КПС, КПР сприяти проходженню військової служби в одному підрозділі пластунам, призваним до лав Збройних Сил України.