Українська English Deutsch Polska Русский

Резолюції 1997 року

V Крайовий Пластовий З’їзд 
27-30 листопада 1997 року, Львів (Брюховичі)
 1. Доручити КПС провести вишкіл (семінар) з питань фінансово-господарської діяльності та елементарних понять з бухгалтерського обліку з врахуванням специфіки обліку в Пласті.
 2. Встановити членські внески до КПС від УПН, УПЮ, виховників і осіб на виборних посадах в Пласті у розмірі 3 грн. річно; від членів УПС та УСП, які не займаються виховною працею — 9 грн. річно; УПС пенсійного віку — 2 грн. річно.  
 3. V КПЗ зобов’язує КПС підготувати проект бюджету Пласту для затвердження на наступному З’їзді.
 4. V КПЗ зобов’язує КПР до 1 березня 1998 року затвердити бюджет Пласту на 1998 рік, до 1 березня 1999 року — на 1999 рік; контролювати його виконання та доводити результати контролю до відома пластового загалу.
 5. V КПЗ доручає новообраній КПС виконати всі фінансово-господарські зобов'язання КПС попереднього скликання перед суб’єктами її співпраці.
 6. V Крайовий Пластовий З’їзд, на підтримку резолюцій 13-их Зборів КУПО, зобов’язує КПС України: – для піднесення УПН до належного рівня надавати для його потреб не менше уваги та ресурсів як УПЮ; – розробити і втілити програму для відзначення 75-ліття УПН в 1999 році; – сприяти втіленню плану вишколів, виробленого в співпраці з проводом О.К./ Головними Булавними УПН та КПС Польщі; – подбати про фінансування видання методичної літератури виховників УПН.
 7. V КПЗ схвалює зміну назовництва другого діловода від УПН в Україні на Крайового Коменданта УПН-ів.
 8. V КПЗ констатує необхідність надання більшої уваги спеціалізованому пластуванню (морське, літунське, альпіністика, лещатарство та ін.) — однієї з форм виховної діяльності старшого юнацтва. Зобов’язати КПС сприяти організації та переведенню спеціалізованих таборів і вишколів.
 9. V КПЗ доручає КПС розробити програму підтримки вишколів. 10. V КПЗ доручає КПС створити таборову комісію.
 10. V КПЗ вітає досягнення відродження табору—музею «Сокіл» і підтверджує необхідність його подальшої відбудови.
 11. V КПЗ доручає створити мережу ресурсних (інформаційних) центрів по регіонах України з метою інформаційного і методичного забезпечення осередків Пласту. 
 12. V КПЗ декларує необхідність рівномірного розвитку Пласту на всіх теренах України.
 13. V КПЗ доручає КПР у тримісячний термін затвердити розроблений КПС (в порозумінні з первинними осередками Пласту) територіальний розподіл в різних регіонах України, а також затвердити окружних уповноважених. 
 14. V КПЗ рекомендує КПР чітко розділити обов’язки на контрольні, ревізійні та законодавчі.
 15. КПС до 1 вересня 1998 року подати до КПР річні звіти, а до 1 липня 1999 року до КПР подати звіт про діяльність протягом 2-х років 
 16. КПР до 1 листопада 1998 року та до 1 жовтня 1999 року підготувати для членства свої звіт та аналіз звітів роботи КПС. 
 17. КПС забезпечити випуск «звітних матеріалів».
 18. КПР на наступний З’їзд підготувати аналітичний звіт діяльності УПН та УПЮ на протязі 1996-99рр.
 19. V КПЗ доручає КПР зініціювати і проконтролювати приведення всіх правильників і статутів у відповідність до діючого Статуту. Підготувати для ратифікації на наступному З’їзді всі правильники, введені в дію в рамках КУПО. 
 20. V КПЗ доручає КПС організацію архіву Пласт УСО за матеріалами від 1989 року.
 21. V КПЗ рекомендує КПС спростити механізм звітування. Звіти від осередків подавати пакетом два рази на рік.
 22. V КПЗ схвалює створення Секретаріату КПС Пласту. V КПЗ доручає КПС чітко окреслити функції Секретаріату. V КПЗ доручає КПР проконтролювати виконання Секретаріатом свої функцій та подати на черговий З’їзд окремий звіт. 
 23. V КПЗ стверджує, що дотримання т.12 Пластового Закону є зобов’язуючим для всіх членів Пласту. Виховники є відповідальними за виконання цієї точки юнаками і самі дотримуються її.
 24. V КПЗ прагне до співпраці з організаціями, котрі дотримуються фундаментальних принципів скаутського руху у своїй діяльності. 
 25. V КПЗ вітає намагання пластунів усього світу триматися спільноти. 
 26. V КПЗ закликає членів КУПО до конструктивної розмови про долю Пласту у світі.
 27. Доручити КПС від імені З’їзду до 14 грудня 1997 року надіслати привіт Президенту України, Міністру у справах сім'ї та молоді, Почесному члену Пласту Ігору Юхновському, ГПБ та ГПР, Крайовим Пластовим Організаціям, Скаутському Бюро та комітетам, спонсорам.
 28. V КПЗ рекомендує КПС інформувати громадські організації про діяльністю Пласту з метою поширення пластової ідеї. 
 29. V КПЗ надає титул почесного члена Пласту п. Євгенії Лісовській — працівниці Центрального Державного Історичного Архіву м. Львова за сприяння у дослідженні історії Пласту