Українська English Deutsch Polska Русский

Резолюції 1994 року

IV Крайовий Пластовий З’їзд 
24-26 листопада 1994 року, Львів 
 1. Про Групу з історії Пласту.
  З΄їзд констатує необхідність дослідження історії Пласту, створення пластового архіву та музею, у зв΄язку з чим забов΄язує  КПС сприяти діяльності Групи історії  та музейництва Пласту.
  Відповідальні: В. Стебницький, Ю. Міндюк 
 2. Про розвиток Пласту на Сході України.
  4-ий КПЗ забов΄язує КПС розробити до травня 1996 р. програму розвитку Пласту на сході України.
  Відповідальні: О. Заліпська, П. Соломаха.
 3. Про співпрацю Пласту  із скаутськими організаціями.
  4-ий КПЗ виступає за активну співпрацю із скаутськими організаціями України. Відповідальні: В. Стебницький, О. Криськів.
 4. Про єдність Пласту.
  4-ий КПЗ вітає  Головний Пластовий Провід і всі братні крайові пластові організації, закликає всіх до співпраці і зміцнення пластової єдності задля поширення пластової ідеї.
  Відповідальні: В. Стебницький, О. Дейнека
 5. Про фінанси в Пласті.
  4-ий КПЗ доручає КПС у піврічний термін подати на розгляд КПР бюджет організації. Так як Пласт є виховна організація, з΄їзд забов΄язує КПС, щоби більшість бюджету було призначено на виховні проблеми. З΄їзд наполягає на проведенні роботи по наведенню фінансової дисципліни в Пласті. Відповідальні: Н. Скасків.
 6. Про видавництво.
  Визнаючи важливість видавництва в дотриманні ідейної єдності  та зв΄язку між осередками Пласту в Україні, З΄їзд забов΄язує надати пріоритет виданню методичних, інструкторських та інших посібників, а також періодики для юнацтва та новацтва.
  Відповідальні: Ю. Міндюк, С. Юзик, М. Смирнова
 7. Про відбудову "Соколу".
  КПЗ підтверджує важливість відбудови табору-музею „Сокіл” та перетворення його на діючий табір для юнацтва та новацтва.
  Відповідальні: В. Окуневський, О. Криськів
 8. Про діяльність Ради.
  Відзначаючи недостатньо активну позицію Кради у діяльності крайової організації, 4-ий КПЗ΄їзд забов΄язує Краду щорічно інформувати дійсних членів  Пласт УСО про:
  А) відповідність рішень, прийнятих КПС, діючому Статуту,
  Б) результати перевірки фінансово-господарської діяльності КПС, фондів і підприємств, засновниками яких є КПС. 
 9. Про організацію роботи КПС.
  Відзначаючи, що одним з найбільших недоліків у діяльності КПС є відсутність Крайової канцелярії, 4-ий КПЗ забов΄язує КПС:
  А) у 6-місячний термін створити Крайову канцелярію КПС,
  Б) забезпечити діяльність Крайової канцелярії КПС необхідною оргтехнікою, яка булла їй передана ГПБ.
  Відповідальні: В. Стебницький 
 10. Про обласних уповноважених.
  4-ий КПЗ вважає, що в разі потреби КПС може призначати  уповноважених в областях для координації діяльності МПГ та станиць та представництва їх інтересів га обласному рівні.
  Відповідальні:  В. Стебницький, О. Заліпська 
 11. Про малу пластову групу.
  4-ий КПЗ зобов΄яґзує КПС в 3 – місячний термін розробити і затвердити положення про МПГ з подальшим поданням його на затвердження на наступному КПЗ.
  Відповідальні: О. Заліпська,  І. Бущак
 12. Про підтвердження резолюцій 11- их зборів КУПО.
  1. 4-ий КПЗ подтверджує запропоновані нововведені відзнаки, а саме: – відзнаку належності до гнізда УПН, – відзнаку пластуна – прихильника, – відзнаку бронзового Хреста за геройський чин, – відзнаки ЛШ І та ІІ ступенів, – відзнаку ШБ, – відзнаку ЗБ.
  2. 4-ий КПЗ підтверджує Основну Постанову 11-х Зборів КУПО про піднесення вікового цензу членів УСП до 35 років.
   Відповідальні: О. Заліпська 
 13. Про статутову комісію.
  4-ий КПЗ стверджує про порушення вимог щодо внесення змін та доповнень до статуту та створює Статутову Комісію терміном на 1 рік. В часі роботи Комісії З΄їзд забов΄язує: – опрацювати надіслані на  4-ий КПЗ пропозиції, – організувати збір та  обговорення пропозицій змін та доповнень до Статуту. Статутовій Комісії винести свої пропозиції на Позачерговий Статутовий З΄їзд, який провести не пізніше листопада 1996 року. Проведення З΄їзду доручити КПС. Відповідальні: І. Бущак, КПС 
 14. Резолюція про оплачувану роботу діловода фінансів при КПС.
  Враховуючи  важкий стан Пласт УСО, забов΄язати  КПС призначити оплачувану посаду в булаві фінансово-госпорадської  діяльності для вишукування  додаткових-фінансових ресурсів для покриття виховних потреб.
  Відповідальні: Н. Скасків 
 15. Резолюція про святкування 85-річчя Пласт УСО.
  Провести спільне святкування 85-річчя Пласту та 75-річчя Закарпатського Пласту в липні 1996 року на Закарпатті у формі між станичної Пластової зустрічі (Джемборі). КПС в 2-місячний термін спільно з Ужгородською МПГ створити оргкомітет.
  Відповідальні: О. Криськів.
 16. Резолюція про сплату  членських вкладок.
  4-ий КПЗ встановлює наступний розмір членських вкладок до КПС, що сплачуються в українській національній валюті в  сумі, еквівалентній доларам США за курсом Міжбанківської Валютної Біржі України на момент здачі вкладок, а саме:
  а) 2$ від кожного члена УПН, УПЮ річно
  б) 2$ від кожного виховника річно
  в) 4$ від решти членів УСП, УПС річно
  г) 1$ від членів УПС (пенсіонерів) річно
  Відповідальні: Н. Скасків 
 17. Резолюції Орлиного кругу.
  1. Крайовому комендпанту УПН продовжити працю над усучасненням новацьких программ (про  вмілості) для України і розвинути у співпраці з відповідними комісіями при ГПБ.
  2. Продовжити роботу над опрацюванням вишкільних методик. Рекомендація: В УПН прослідковується тенденція помітного росту, зокрема, у східних районах України. Виникає проблема у налагодженні контактів, координації зусиль по підготовці виховних кадрів і забезпеченні методичними матеріалами. Орлиний круг рекомендує існуючим осередкам ставати майданчиками для створення та експериментального втілення нових проектів та концепцій.
  3. Орлиний круг  стверджує про необхідність введення в склад КПС діловода вишколів УПН, як члена КПС за необхідністю.
   Відповідальні: І.Бущак, М. Артиш. 
 18. Резолюції Скобиного кругу.
  1. МРСК стверджує про необхідність введення в склад КПС посади Крайової Коменданти УПЮ-нок, як члена КПС  за необхідністю.
   Відповідальні: А. Гарматій, Н. Літковець, Ю. Міндюк 
  2. Забов΄язати КПС продовжити роботу по  реалізації проекту створення інформаційно-методичного відділу Пласту. 
  3. Враховуючи незадовільний фінансовий стан організації, забов΄язати Кпс призначити оплачу вальну роботу діловода фінансів без права ухвального голосу на КПС.
  4. Відзначаючи потребу друкованого органу для юнацтва, МРСК звертається до КПС прийняти рішення, щоб з наступного року виходив журнал для УПЮ.
  5. Забов΄язати КПС продовжити роботу по реалізації проекту створення інформаційно-методичного відділу Пласту.
  6. Крайові коменданти УПЮ та УПН стверджують про необхідність введення в склад КПС посади Голови інформаційно-методичного відділу Пласту, як члена КПС за необхідністю.
   Відповідальні: А. Гарматій, Н. Літковець, Ю. Міндюк