Українська English Deutsch Polska Русский

Резолюції 1993 року

III Крайовий Пластовий З’їзд Пласт УСО 
19-21 листопад 1993 року, Львів

«Про єдність методологічних основ Пласту»
З метою збереження методологічних основ Пласту КПЗ стверджує необхідність створення інформаційно-методологічних центрів в окремих регіонах України.
 1. Організувати на базі станиць методологічно-інформаційні центри, забезпечивши їх коштами та матеріальними засобами. 
 2. Провести до 1 березня 1994 р. розширені наради Малого Скобиного Круга та Малої Ради Орлиного Вогню з питань методи виховання в юнацтві та новацтві. Надалі зробити такі зустрічі регулярними.
 3. Напрацьовані матеріали вказаних вище нарад видавати у вигляді методичних посібників. 
«Про відбудову табору на г. Сокіл» 
Враховуючи виховне значення безпосередньої участі молоді у відбудові пластового табору на Соколі, з’їзд постановляє: 
 1. Відбудову провести за аналогією з первісним виглядом табору.
 2. Оголосити збір коштів, які використовувати виключно для оплати матеріалів та робіт, які потребують високої кваліфікації.  
 3. Для проведення робіт, які не потребують високої кваліфікації, якнайширше залучити членів Пласту. 
«Про Пласт і навчальні заклади» 
ІІІ КПЗ підтверджує резолюції попередніх з’їздів Пласту про непідпорядкованість Пласту і його осередків будь-яким навчальним закладам. 

«Про проблеми релігійного виховання» 
ІІІ КПЗ стверджує, що Пласт є організацією практикуючої християнської молоді України.
З’їзд висловлює занепокоєння станом релігійного виховання в Пласті.
З’їзд доручає КПС призначити відповідального за цей напрямок роботи. 

«Про пріоритет виховної діяльності в Пласті УСО»
Виходячи з того, що метою Пласту УСО є виховання добрих громадян України, III Крайовий Пластовий З’їзд підтверджує пріоритет виховної діяльності в організації. 

«Про внутрішню ситуацію в Пласті» 
З’їзд засуджує спроби внести розкол в організацію, переглянути суть ідейних засад Пласту і методи його виховної праці.
З’їзд стверджує недопустимість використання назви «Пласт» і символів Пласту іншими організаціями.

«Про ставлення до інших скаутських організацій»
Пласт УСО толерантно ставиться до інших скаутських організацій на терені України за появи їх чіткої державницької позиції. Пласт готовий до співпраці з ними. 

«Про діяльність УПН»
ІІІ КПЗ України доручає Крайовому Коменданту УПН:
 1. Започаткувати реєстер новацьких частин.
 2. Сформувати Орлиний Круг України. 
 3. Організувати комісію проб, вмілостей та ігрових комплексів з метою подання пропозицій до відповідних комісій ГПБ. ІІІ КПЗ доручає гніздовим та виховникам привести свою діяльність у відповідність з напрямними УПН. 
«Про впорядкування господарки Пласту України» 
З’їзд констатує необхідність впорядкування фінансово-господарської системи Пласту України, у зв’язку з чим постановляє: 
 1. КПС спільно з КПР України підготувати та розіслати у всі осередки Пласту в світі, старшопластунські та сеньйорські курені прохання давати в КПС України інформацію про пожертви, що направляються на розвиток Пласту України. 
 2. Провести інвентаризацію всього майна, яке знаходиться у власності Пласту України, для цього — зобов’язати всі станиці та осередки Пласту на місцях подати в КПС України опис:
  а) наявних у власності станиці, осередку земель, будівель, баз;
  б) наявного на балансі та подарованого чи закупленого і поки що необлікованого майна станиці (осередка) по пунктах: –  офісне майно (меблі, крісла, килими і т.п.), – оргтехнічні засоби (комп’ютери, телефони, друк. машинки), – таборове майно (намети, шатра, тощо), – пайова частка у спільних підприємствах, акціонерних товариствах і т.п., – грошовий залишок, – література, – інше майно;
  в) орендованих станицею приміщень, земель, тощо;
  г) орендованого іншого майна.
 3. Всім станицям і осередкам Пласту не рідше, ніж раз в рік подавати в КПС України інформацію про нові надходжений майна чи коштів.