Резолюції 1992 року

II Крайовий Пластовий З’їзд УСО Пласт 
4-5 квітня 1992 року, Тернопіль 

 1. Вітання всім пластунам з приводу 80-річчя Пласту
  До: всіх українських пластунів в краю і у світі Шановні друзі і подруги! 12 квітня нього року Пласт відзначає своє 80-річчя. З нагоди ювілею II Крайовий Пластовий З’їзд в Україні шле всім українським пластунам і пластункам, всім добродіям і приятелям Пласту в краю і у країнах поселення наш привіт з незалежної України!
  С.К.О.Б.!
 2. Вітання II Крайового Пластового З’їзду скаутам світу
  До Світового Скаутського Бюро
  Шановні друзі! З радістю і гордістю повідомляємо Вас, що Українська Скаутська Організація Пласт, яка відроджена у незалежній Україні, 12 квітня 1992 року відзначає 80-річний ювілей від дня свого заснування. Український Пласт був створений у 1912 році у Львові під впливом ідей Роберта Бейден-Пауела доктором Олександром Тисовським та українськими вчителями Іваном Чмолою та Петром Франком. Сьогодні Пласт є єдиною скаутською організацією української нації і успішно та динамічно розвивається на всій території України. Надсилаємо всім скаутам світу найкращі побажання і наш пластовий привіт
  С.К.О.Б!
 3. Звернення II Крайового Пластового З’їзду до Верховних ієрархів УАПЦ і УГКЦ
  Після довгих років заборони на рідних землях Український Пласт відроджений в Україні і відзначає свій 80-річний ювілей у незалежній українській державі. Відзначаючи вірність Богові і Україні як Перший Головний Обов’язок пластуна і констатуючи принцип духовної, моральної та ідейної єдності організації, II Крайовий Пластовий З’їзд звертається до Вас, верховних Ієрархів українських Церков з проханням взяти Українську Скаутську Організацію Пласт під свою духовну опіку і стати духовними опікунами Пласту в Україні. Сподіваємося на активну всебічну співпрацю між Церквою і Пластом.
 4. Звернення II Крайового Пластового З’їзду до Президента України, провідних діячів Української Держави і суспільства
  Шановний пане Президенте! Шановні провідники української держави і суспільства! II Крайовий Пластовий З’їзд, що відбувся 4-5 квітня 1992 року у м. Тернополі, повідомляє Вас, що Українська Скаутська Організація Пласт після недавнього відродження на рідних землях відзначає 80-річний ювілей у незалежній українській державі. Починаючи від 12 квітня 1992 року Пласт був організацією, яка об’єднувала найбільш активну, ідейно згуртовану молодь, вірну Богові і Україні.
  Готовність допомагати іншим, жити згідно встановленого Пластового Закону, що охоплює найкращі риси християнської моралі, є основними ознаками пластуна у повсякденній роботі над своїми людськими якостями. Історія Пласту невіддільна від історії українського народу. Активна позиція організації під час окупаційних режимів зумовлювала неодноразові заборони її діяльності, переслідування і фізичне знищення пластового руху.
  Пластуни брали участь у всіх визвольних змаганнях українського народу цього століття. Пласт, як позапартійна та понадконфесійна патріотична виховна організація молоді ставить за мету виховання на основі культурної та історичної спадщини українського народу й ідейних пластових засад повноцінних громадян новоствореної держави, провідників українського суспільства.
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд стверджує, що Пласт відроджений в Україні під назвою Українська Скаутська Організація Пласт і має свої осередки у сімнадцяти областях України, в тому числі у Криму. ІІ Крайовий Пластовий З’їзд висловлює сподівання на прихильне ставлення до Пласту з боку всіх державних, політичних, громадських, культурних організацій, які, незалежно від їх партійно-політичної орієнтації розуміють і цінують значення і вагу всебічного виховання молоді. 
 5. Про незмінність ідейних засад Пласту
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд в Україні стверджує незмінність ідейних засад Пласту, які закладені і передані нам Основоположником Пласту та іншими провідними пластовими діячами, викладені в статуті Української Скаутської Організації Пласт і розроблені в рекомендаціях підкомісій Пластового Конгресу Другого, котрі схвалені 5-ми Зборами Конференції Українськиx Пластових Організацій (КУПО).
 6. Пласт і Українська Держава
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд стверджує свою беззастережну підтримку процесу всебічної розбудови і утвердження української незалежної соборної держави. Як виховна організація, Пласт ставить своєю метою виховання молоді на активних, творчих, фізично і морально здорових, всебічно розвинених громадян, готових стати провідниками суспільства. З’їзд висловлює сподівання на прихильне ставлення до Пласту як до виховної, некомерційної, понаднартійної і понадконфесійної організації молоді на усіх рівнях державних чинників незалежної України.
 7. Про організаційну та устроєву єдність Пласту
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд стверджує, що згідно статутних вимог цілісність Пласту виявляється в ідейній та організаційно-устроєвій єдності всіх членів, які зорганізовані у чотирьох виховних уладах (Уладі Пластових Новаків/Новачок, Уладі Пластунів Юнаків/Юначок, Уладі Старших Пластунів/Пластунок, Уладі Пластунів Сеньйорів) та Пласт Прияті.
  З’їзд вважає неприпустимими будь-які спроби посіяти незгоду між членами організації на грунті вікових, корпоративних чи будь-яких інших розбіжностей і зобов’язує КПРаду, голів станичниx рад оперативно, зважено і твердо протистояти таким тенденціям.
   З’їзд наголошує, що представляти крайову організацію назовні мають право члени КПС та КПР або особи, спеціально уповноважені цими органами.
  З’їзд закликає всі пластові осередки і частини в краю твердо дотримуватись організаційної та ідейної єдності.
 8. Пласт і світовий рух скаутів
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд підтверджує змагання Пласту до вступу у Світове Братерство Скаутів на умовах незмінності власних ідейних, устроєвих методично-виховних засад та історичних традицій. Прийняття Пласту як рівноправного члена до Світового Братерства Скаутів сприятиме розвиткові всебічних контактів і зв'язків української молоді з молоддю інших народів, утвердженню міжнародного престижу незалежної України. З'їзд доручає КПСтаршині активно продовжувати роботу в цьому напрямку.
 9. Пласт і школа
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд стверджує, що Українська Скаутська Організація Пласт є незалежною, національною виховною організацією української молоді, яка не підпорядковується жодним державним, політичним, громадським чи будь-яким іншим структурам. Пласт прагне будувати свої стосунки з школою і державною системою освіти на засадах рівноправного партнерства і доброзичливої компетентної співпраці. II К.П.З’їзд звертається до керівників державної системи освіти всіх рівнів з пропозицією налагодити взаємну конструктивну співпрацю, яка б передбачала серед іншого, таке:
  1. Поширення об’єктивної інформації про Пласт і світовий скаутський рух засобами Пласту і системи народної освіти;  
  2. Недопущення використання в діяльності школи пластової символіки, пластової термінології і називництва, вирваних із загального контексту елементів пластової методи та виховних форм і засобів. Це може дискредитувати в цілому чи частково, пластову ідею і самовиховну методу, підважити традиційний авторитет Пласту. 
  3. Допомогу пластовим осередкам у вирішенні питань матеріального господарського та організаційного забезпечення, в тому числі - безкоштовному використанні приміщень системи освіти для самостійної праці пластових формувань.  
  4. Залучення до праці в Пласті педагогічних працівників за їх особистою ініціативою і бажанням і особистою відповідальністю усім пластовим передумовам і засадам.
  5. Проведення, за попередньою домовленістю, спільних заходів. Пласт і школа мають хоч і не однакові, але близькі цілі і спільний об'єкт праці - українську молодь, тому у них є всі можливості для плідної співпраці.
 10. Про пластову пресу та інформацію
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд стверджує, що власна періодична преса організації є незмінним об'єднуючим і виховним чинником, наявність і рівень розвитку якого є одним з показників ідейного, організаційного і матеріального потенціалу організації, засобом зворотнього зв'язку між осередками та поширення об'єктивної інформації про Пласт.
  Преса безпосередньо впливає на зовнішнє сприйняття образу організації. Виходячи з цього, з'їзд пропонує:
  1. Крайовому референту преси та інформації створити крайову редакційно-інформаційну раду як підреферентну структуру КПС;
  2. Започаткувати видання в Україні пластових періодичних видань, зокрема:
   а. Загальнопластового інформаційного видання, головним завданням якого є поширення у суспільстві пластової ідеї та об’єктивної інформації про Пласт;
   б. періодичних видань для новацтва, юнацтва, пластових провідників та виховників;
  3. Пластовим станицям та групам запровадити до складу своїх старшин рефарентуру преси та інформації, функціонально поєднану з крайовою референтурою.
  4. Крайовому та станичним референтам забезпечувати розповсюдження пластової періодики.
  5. Рекомендувати пластовим станицям, групам, куреням при допомозі і сприянні референтів преси та інформації налагодити випуск малотиражних газет, одноднівок, листів зв’язку, обіжників журналів тощо.
  6. Референтам преси та інформації на своєму рівні забезпечувати зв’язок і співпрацю Плату з засобами масової інформації.
 11. Про напрямки діяльності Пласту
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд стверджує, що першочерговими напрямками діяльності Пласту в краю на нинішньому етапі розвитку є:
  1. Скріплення ідейної, світоглядної та організаційно-устроєвої єдності Пласту на основі незмінності пластових засад. 
  2. Підготовка і вишкіл пластових провідників.
  3. Удосконалення практики і методики виховної праці.
  4. Організаційно-територіальна розбудова організації і допомога новим пластовим осередкам.
  5. Видання пластової літератури і періодики.
 12. Про розвиток взаємних контактів між пластунами України
  ІІ Крайовий Пластовий З'їзд відзначає потребу всебічного зміцнення і розвитку взаємних контактів між пластунами України з різних пластових частин і осередків.
  Виходячи з цього З'їзд зобов’язує:
  1. Проводу організації (КПР, КПС), проводам станиць та груп регулярно подавати звіти та інформації про свою діяльність через пластові виданння.
  2. Станицям, за дорученням пластового проводу, регулярно проводити семінари-обговорення актуальних питань розвитку і діяльності організації (виховництво, таборування, пластова ідеологія, організаційні питання тощо). 
  3. Провести загальнопластову таборову зустріч-свято із запрошенням на нього всіх пластунів України.
  4. При проведенні станичних, окружних чи регіональних пластових заходів (мандрівок, таборів, змагів і т.п.), по можливості, запрошувати на них пластунів інших місцевостей.
  5. По можливості, проводити взаємні відвідини пластунів різних осередків з метою обміну ідеями і досвідом праці.
  6. Проводам станиць залучати до праці пластових сеньйорів старшого покоління та використовувати їх багатий життєвий досвід для скріплення ідейних основ Пласту.
  7. Створити консультаційно-координаційний орган – Раду Станичних і Уповноважених Пластових Груп, яка проводить періодичні регулярні наради почергово, на теренах різних станиць.
 13. Про зв'язки і співпрацю з пластунами і громадами української діаспори на теренах колишнього СРСР
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд стверджує необхідність і обов’язок Української Скаутської Організації Пласт інтенсивно розвивати зв'язки і співпрацю з пластовими осередками та організованими українськими громадами на теренах держав колишнього СРСР.
  З цією метою з'їзд зобов’язує КПСтаршину:
  1. Встановити контакти з існуючими пластовими осередками та організованими українськими громадами на теренах колишнього СРСР. Розробити програму практичної допомоги і співпраці з ними.
  2. Періодично подавати інформацію про цю роботу в пластових виданнях.
 14. Про відзначення 80-ліття Пласту в Україні
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд зобов’язує КПСтаршину розробити скоординовану крайову програму заходів, присвячених 80-літтю Пласту, яка б передбачала:
  1. Інформування громадськості про Пласт, його історію і діяльність;
  2. Проведення станичних відзначень 80-ліття Пласту та крайового загальнопластового свята-фестивалю; 
  3. Опублікувати програму відзначення ювілею.
 15. Про допомогу новоствореним пластовим групам
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд зобов’язує КПСтаршину у максимально стислі терміни розробити програму розбудови організації і допомоги новим осередкам Пласту, яка б передбачала:
  1. Порядок поширення інформації про Пласт і встановлення контактів із зацікавленими особами у нових регіонах.
  2. Порядок налагодження і підтримки зв’язків між станицями та новими пластовими групами.
  3. Порядок практичної допомоги новим місцевим пластовим групам.
 16. Про організацію Пласт-Прияту
  ІІ Крайовий Пластовий З’їзд зобов'язує КПСтаршину проводи всіх пластових груп краю посилити роботу з батьками і особами, установами і організаціями, які прихильно ставляться до Пласту з метою створення місцевих осередків Пласт-Прияту.
  КПСтаршина, з урахуванням існуючого досвіду розробити рекомендації для пластових пластових станиць і груп по формуванню осередків Приятелів Пласту.
  КПСтаршині здійснити заходи для створення крайового Пласт-Прияту. 
 17. Резолюції Орлиного Кругу
  1. Крайовий Пластовий З’їзд України доручає Крайовому Коменданту УПН започаткувати реєстр новацьких частин (Гнізда, Самостійні Рої).
  2. Крайовий Пластовий З’їзд України доручає Крайовому Коменданту УПН сформувати Орлиний Круг України та налагодити його роботу.
  3. Виходячи з сучасного стану УПН, враховуючи недостатність поширення ідей новацького руху Крайовий Пластовий З’їзд України доручає крайовому коменданту УПН подбати про регулярне переведення вишколів новацьких виховників – дошколів.
  4. Крайовий Пластовий З’їзд України доручає Крайовому Коменданту УПН покликати до праці комісію змін в пробах, вмілостях та вишколах УПН. Крайовий Пластовий З’їзд України закликає зацікавлених виховників та гніздових включитись в працю цієї комісії.
  5. Крайовий Пластовий З’їзд України доручає Крайовому Коменданту УПН улітку 1994 року перевести Новацький Зліт. Програму пов’язати з темою 70-річчя УПН і ______________.
   А) Крайовий Пластовий З’їзд України доручає Крайовому Коменданту УПН на основі Станиць церевести Крайові Новацьві табори на рівні І, ІІ, ІІІ проб.
   Б) Крайовий Пластовий З’їзд України рекомендує гніздовим переводити гніздові новацькі табори як найкращий вид таборування.
  6. Крайовий Пластовий З’їзд України доручає Крайовому Коменданту УПН зорганізувати комісію для створення історичних ігрових комплексів для новачок.
  7. Крайовий Пластовий З’їзд України доручає Крайовому Коменданту УШІ налагодити збір та упорядкування методичних матеріалів для праці в УПН