Резолюції 1991 року

Установчий З’їзд УСО "Пласт"
12-14 квітня 1991 року, Івано-Франківськ 
 1. Резолюція про організацію роботи уладів УПН і УПЮ.
  УЗ УСО ПЛАСТ вважає вкрай важливим забезпечення якнайшвидшої організації виховної роботи в уладах УПН і УПЮ. З цією метою КПС, Станицям, місцевим пластовим групам (мпг) слід зосередити основні зусилля на організації і переведенні вишколів кадри виховників та організаційно-матеріальному забезпеченні їх виховної роботи. Організація і переведення пластових таборів повинна в першу чергу спрямовуватись на вишкіл виховників і проводу.
  Крайовий комендант УПЮ Б. Гасюк Крайовий комендант УПН М. Ханас.
 2. Резолюція про організацію діяльності УСП.
  УЗ УСО ПЛАСТ, відзначаючи важливе значення УСП у формуванні кадри виховників, вважає за необхідне провести на протязі двох місяців (до „.......” червня) конференцію уладу і обговорити текучі проблеми.
  Доручити організацію конференції старшому пластуну Олегу Яськіву (м.Львів).
 3. Резолюція про організацію роботи Приятелів Пласту.
  УЗ УСО Пласт вважає, що для найефективнішої організації допомоги Пласту слід всіляко сприяти утворенню при Пластових осередках гуртків Приятелів Пласту з батьків дітей, що виховуються у Пласті. Для успішної роботи необхідною є теж допомога з боку громадськості, трудових колективів, окремих громадян. Поряд з цим слід остерігатись спроб деяких політичних сил під маскою Пластприяту втручатись у внутрішні справи Пласту.
 4. Резолюція про видання пластової літератури.
  УЗ УСО Пласт визначає одним з першочергових завдань КПС і станичних проводів - налагодження видання пластової літератури. Перш за все слід забезпечити видання літератури для виховників, правильників ГПБ. КПС слід розглянути можливість створення власного пластового видавництва.
  Заступник голови КПС Л. Захарчишин Референт преси Л. Коханець
 5. Резолюція про фінансово-господарську діяльність.
  УЗ УСО Пласт відзначає, що Пласт є некомерційною організацією, і тому всі кошти, які отримує організація зі статутних джерел надходжень повинні спрямовуватись лише на забезпечення виховної діяльності Пласту. Недопустимим є використання назви і символів Пласту в рекламних та комерційних цілях без дозволу КПС. Створення і організація діяльності госпрозрахункових структур, засновником яких є Пласт, повинна бути під контролем КПС і не суперечити ідеям та виховним цілям Пласту.
  Голова КПС О. Покальчук Заст. голови КПС Л. Захарчишин
 6. Заява про юридичні засади діяльності.
  УЗ УСО Пласт визначає, що основним документом, яким слід керуватись в роботі КПС, станиць і м.п.г., є статут, прийнятий на з’їзді. Всі питання пластового життя, не висвітлені у статуті, слід вирішувати, керуючись пластовими правильниками. Всім станицям, м.п.г. і осередкам, що вже зареєстровані в місцевих органах влади слід до „13” жовтня 1991 року перереєструвати свої статути у відповідності з статутом УСО Пласт. 
 7. Резолюція про присвоєння звання Почесного Пластуна академіку Ігорю Юхновському.
  Високо цінуючи особистий внесок народного депутата України, академіка Ігоря Юхновського у справу відродження Пласту в Україні , УЗ УСО Пласт ухвалив присвоїти йому звання Почесного Пластуна.
 8. Резолюція про зовнішні зв'язки 
  УЗ УСО Пласт, обравши свій крайовий провід, надалі визначає, що всі офіційні зв'язки крайової організації, як в Україні так і поза межами її, здійснюють через КПС.
  Зовнішня діяльність КПС базується на статуті УСО Пласт і резолюціях з’їзду. Першочерговим завданням перед КПС України є
  1. встановлення зв’язків з ГПБ і членами КУПО
  2. налагодження зв’язків з Міжнародним Скаутським Бюро
  3. налагодження зв’язків і співпраці з іншими скаутськими організаціями в Україні і поза її межами. З’їзд вважає за необхідне звернутись до КУПО з проханням про включення до неї Української Скаутської Організації Пласт. Голова КПС О.Покальчук Крайовий референт зв’язку О. Шот 
Окрім резолюцій було прийнято також три наступні рішення:
 1. 12-13 квітня 1991 року в м. Івано-Франківську відбувся З’їзд пластунів України, який вирішив створити республіканську організацію пластунів.
 2. З’їзд вирішив прийняти таку назву організації – Українська скаутська організація ПЛАСТ. 
 3. З’їзд обрав керівні органи: виконавчий – Крайову Пластову Старшину (у складі 8 осіб, голова – Олег Покальчук, Луцьк) та контрольний – Крайову Пластову Раду (у складі 5 осіб, голова – Богдан Генега, Львів).