КПЗ - Крайовий Пластовий З’їзд

Крайовий Пластовий З’їзд - найвищий керівний орган Пласту.

Участь у Крайовому Пластовому З’їзді з правом ухвалюючого голосу належить:
(1) членам Крайової Пластової Ради та Крайовій Ревізійній Комісії;
(2) керівникам територіальних підрозділів та місцевих осередків, зв’язковим та гніздовим;
(3) делегатам від членства місцевих  осередків, обраних з числа дійсних  членів на їх Загальних Зборах

До компетенції Крайового Пластового З’їзду належить:
(1) виробляти політику і норми діяльності Пласту для успішного досягнення його мети та завдань, стверджувати рекомендацій пластовим проводам;
(2) обирати та затверджувати Голову і  членів Крайової Пластової Ради, Голову  та членів Крайової Ревізійної Комісії  терміном на два роки;
(3) розглядати звіти та рекомендації  Крайової Пластової Ради, Крайової Ревізійної Комісії та затверджувати їх;
(4) встановлювати розмір членських  внесків;
(5) приймати Статут організації та вносити  зміни та доповнення до Статуту;
(6) більшістю в 2/3 голосів приймати рішення про ліквідацію та реорганізацію Пласту;
(7) виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Статуту.

Крайовий Пластовий З’їзд скликає Крайова Пластова Рада раз на два роки, повідомляючи письмово дійсних членів про час, місце, спосіб вибору делегатів і програму щонайменше за чотири місяці перед З’їздом.

Членство може впродовж 30 днів зголосити пропозиції на зміну програми з відповідною мотивацією. Остаточну програму проголошує Крайова Пластова Рада за один місяць перед З’їздом. Рішення КПР затверджується З’їздом. 

Всі рішення З’їзду, крім зміни Статуту, а  також припинення діяльності Пласту, правомірні при звичайній більшості голосів його делегатів з правом ухвального голосу. З’їзд є легітимним за умови присутності звичайної більшості делегатів з правом ухвального голосу.

Позачерговий Крайовий Пластовий З’їзд  скликається при потребі Крайовою Пластовою Радою або на вимогу 1/3 дійсних  членів. У Позачерговому Крайовому Пластовому З’їзді беруть участь делегати останнього Крайового Пластового З’їзду.
Під час Позачергового Крайового З’їзду можна приймати рішення виключно в справах, які подані у програмі, що розсилалася разом з повідомленням про З’їзд.
Позачерговий Крайовий Пластовий З’їзд повинен відбутися не пізніше, як за 40 днів від одержання вимоги про його повідомляючи письмово дійсних членів про проведення. Делегати повинні повідомлені не пізніше, як за 20 днів Позачергового Крайового Пластового З’їзду.

Резолюцію Крайового пластового з'їзду