Керівництво Пласту в Україні

Найвищим керівним органами Пласту в Україні є Крайовий Пластовий З’їзд (КПЗ). КПЗ відбувається раз на два роки. Під час з’їзду обирають провід (керівництво) Пласту – Крайову пластову раду, контролюючий орган - Крайову ревізійну комісію, затверджують резолюції, які регулють функціонування та розвиток Пласту.

Крайова пластова рада (КПР) – керівний орган Пласту. Протягом двох років слідкує за виконанням рішень КПЗ, дбає про розвиток організації, контролює діяльність Пласту та роботу КПС.

Детальніше про членів КПР читайте тут

Крайова ревізійна комісія (КРК) – контролюючий та апеляційний орган Пласту. Перевіряє фінансово-господарську та будь-яку іншу діяльністі КПР, КПС, структурних підрозділів і створених Пластом юридичних осіб, розлядає апеляції на рішення КПР та призупиняє дію рішення КПР у випадку їхньої суперечності Статуту та Правильникам Пласту.Для забезпечення виконання рішень КПЗ, КПР формує виконавчий орган КПС та затверджує на посади його працівників.

Детальніше про членів КРК читайте тут

Крайова Пластова Старшина (КПС) - виконавчий та адміністративний орган Пласту. Втілює в життя рішення КПЗ та КПР, забезпечує функціонування та розвиток організації.

Детальніше про членів КПС читайте тут