Українська English Deutsch Polska Русский

Улад пластового сеніорату

ЩО ТАКЕ "УЛАД ПЛАСТОВОГО СЕНІОРАТУ"

Улад Пластового Сеніорату (далі УПС або сеніорат) є інтегральною частиною Пласту, четвертою його організаційною формацією. УПС створений для тих пластунів, яким виповнився 31 рік та які мають бажання надалі пластувати, тобто здійснювати завершальний етап свого пластування. Члени УПС називаються "пластуни сеніори".

Перед УПС стоять наступні завданнями:
об’єднувати в осередки праці та курені УПС пластунів і пластунок віком понад 31 рік;
спонукати своїх членів до подальшого самовдосконалення;
спонукати своїх членів до праці в Пласті з намаганням піднести його на вищий рівень;
заохочувати своїх членів до активної участі в громадському житті,
згідно з пластовими засадами;
підтримувати серед своїх членів товариське співжиття, плекати пластову дружбу, скріплювати духовні й організаційні зв'язки, а в потребі давати їм моральну й матеріальну допомогу;
плекати й передавати наступним поколінням світлі традиції Українського Пласту.

УПС ТА ІНШІ ПЛАСТОВІ УЛАДИ

Улад Пластового Сеніорату хоча і має всі ознаки самостійної організації такою не є. УПС є складовою частиною Пласту – Національної скаутської організації України. Пластуни сеніори активно працюють у виховних Уладах УПН та УПЮ, допомагають старшим пластунам здійснювати самовиховання, адмініструють діяльністю станиць, округ та Краю у цілому. Членство в УПС автоматично означає членство в Пласті – НСОУ, тому рішення про прийом в УПС осіб з громадянства має затверджуватися відповідним загальнопластовим керівним органом – Крайовою пластовою радою. Те ж стосується і рішень про виключення з УПС, оскільки виключений з УПС одночасно стає виключеним з Пласту – НСОУ. Улад Пластового Сеніорату зацікавлений у якнайкращій діяльності всіх попередніх Уладів, оскільки по перше метою Пласту – НСОУ є виховання дітей та молоді, а по друге у попередніх Уладах готується поповнення для УПС. Для всіх попередніх Уладів УПС є наочним уособленням ефективності їхньої діяльності – пластун сеніор є кінцевим "продуктом" пластового виховання – а отже всім Уладам не байдужий стан справ в УПС.

СТРУКТУРА УПС

Члени УПС, тобто пластуни сеніори, об’єднуються за територіальною ознакою. Пластуни сеніори одного населеного пункту (станиці) творять осередок праці (ОП) УПС. Очолює ОП УПС голова осередку праці. Пластуни сеніори області (округи) обирають референта УПС. Пластуни сеніори краю (України) обирають булаву Крайового булавного УПС (булава КБ УПС), яку очолює Крайовий булавний УПС, члени його булави називаються "референтами". Пластуни сеніори, які живуть там, де немає осередків праці УПС (такі пластуни сеніори називаються "самітниками" або "пластунами сеніорами далекого віддалення"), підпорядковуються безпосередньо референтам УПС округ, а в тих областях, де немає референтів УПС – безпосередньо булаві Крайового булавного УПС. Крім територіальної ознаки пластуни сеніори можуть об’єднуватися за ознакою зацікавленості у курені УПС. Курені УПС не є територіальними, до них можуть належати пластуни сеніори з різних осередків праці та пластуни сеніори самітники.
 
ХТО МОЖЕ СТАТИ ЧЛЕНОМ УПС.

Членами УПС можуть стати ті, кому виповнився 31 рік, а саме:
старші пластуни;
колишні пластуни;
особи, які ніколи не належали до Пласту.

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ УПС, ТОБТО ПЛАСТУНОМ СЕНІОРОМ

Для цього потрібно подати заяву до найближчого осередку праці УПС з проханням про вступ до УПС. До заяви додаються рекомендації двох пластунів сеніорів, які особисто знають заявника та поручаються за нього. Старші пластуни також мають додати посвідку звільнення з Уладу Старшого Пластунства, яку надає булава Крайового булавного УСП. Колишні пластуни та особи, які ніколи не належали до Пласту, мають подати детальну автобіографію. Ці документи розглядаються на сходинах ОП УПС, які вирішують або рекомендувати заявника до Уладу, або відмовити йому. У випадку позитивного рішення документи подаються через референта УПС округи до булави Крайового булавного УПС. У тих областях, де референтів УПС немає, документи подаються з ОП УПС безпосередньо до булави КБ УПС.

Булава КБ УПС розглядає документи та вирішує чи прийняти заявника до Уладу, чи відмовити йому у прийнятті. У випадку позитивного вирішення булава КБ УПС надає заявникові ступінь пластуна сеніора. Датою прийому до УПС є дата протоколу булави КБ УПС з рішенням про прийом такого-то заявника до Уладу пластового сеніорату. Якщо особа, яка хоче стати членом УПС, мешкає там, де немає осередку праці УПС, вона має звернутися до референта УПС округи, а в тих областях, де референта УПС немає – безпосередньо до булави КБ УПС.

"Переводу" старших пластунів у пластуни сеніори не існує.

КЕРІВНІ ОРГАНИ УПС

Вищим керівним органом УПС є Крайовий з’їзд Уладу Пластового Сеніорату (КЗ УПС). Крайовий з’їзд УПС відбувається раз у чотири роки, скликає його булава КБ УПС. Крайовий з’їзд УПС заслуховує звіти Крайового булавного УПС та референтів булави КБ УПС, надає оцінку їхній діяльності, визначає напрямні подальшої діяльності Уладу та обирає нового Крайового булавного УПС і членів його булави. Діяльністю Уладу Пластового Сеніорату в період між Крайовими з’їздами УПС керує булава КБ УПС. Булава КБ УПС приймає рішення щодо прийому до Уладу та виключення з нього, реєструє новостворені осередки праці і курені УПС, затверджує провід ОП УПС (щорічно, після звітів та виборів), приймає піврічні та річні звіти з діяльності ОП УПС та куренів УПС, надає дозволи на заприсяження пластунів сеніорів прихильників, надає ступені УПС, розглядає карні справи щодо пластунів сеніорів. Булава КБ УПС також організує крайові заходи УПС – з’їзди, зустрічі, вишколи, табори.

Діючий склад КБ УПС

Діючий склад КБ УПС був обраний 13-м Крайовим з’їздом УПС.

Крайовий Булавний УПС - пл. сен. праці Лев Захарчишин, V; тел. 067 6735099; lev-ko@ukr.net

Писар КБ УПС - пл. сен. праці Леся Федоренко, Гр; 095 2001102, 067 9337567; lesyafedorenko@gmail.com

Референт відзначень і ступенів - пл. сен. довір’я Галя Потюк, Гр; 067 3747469; galia.potiuk@gmail.com

Референт осередків праці та куренів УПС - пл. сен. довір’я Галя Єременко, Войн; 097 6973476; galka.czer@gmail.com

Референт фінансів - пл. сен. праці Дмитро Осипчук, СМ; 093 5200105; dima_bober@i.ua

Організаційний референт - пл. сен. праці Ніла Наконечна; 063 8185752; n.nakonechna@gmail.com

Референт дійсних членів і прихильників - пл. сен. праці Олег Мушій; 096 8682334; oleg.mushyi@gmail.com