Українська English Deutsch Polska Русский

Крайовий кінно-спортивний табір "Герць"

Програма кінно-спортивно табору "Герць" перебачає заняття верховою їздою, керування підводою, кінні змагання та ігри, мандрівки, вправляння з піонірки, картографії, природознавства, виживання в природі, теренові ігри та змаги тощо.      

Табір розрахований на те, що учасник який не володіє навичками їзди верхи і ніколи не сидів на коні, поступово оволодіє базовою технікою верхової їзди та в кінці зможе здати вмілості кінної спеціалізації. 

Щодня під керівництвом кваліфікованих інструкторів проводяться заняття на конях. Учасники, за допомогою досвідчених вершників, набувають знань про коней, їх звички та особливості, навчаються триматися у сідлі, їздити верхи: “кроком”, “риссю”, “галопом”. 

Табір має на меті відродження кінного мандрівництва та козацьких традицій. Окремо у програму включено заняття із національного єдиноборства Спасу, які фізично загартовують юнацтво та готують до їзди верхи. Спів  козацьких і народних пісень поєднує пластове товариство із часами козацького лицарства.     

Табір відбувається на території, на якій колись проживали козаки - Черкаська та Сумська область.

Табір є як для дівчат, так і для хлопців. Учасники за пластовою-козацькою традицією іменуються джурами та вершницями. Гурток підстаршини іменується старшими джурами і вершницями. Впорядниками (осавулами) виступають члени проводу. 

Табір є 3-ох ступеневим вишколом:
1. Вишкіл джур і вершниць для учасників у віці із 14 років, які розпочали здавати другу пробу та на таборі здобувають: 
– Базові навички із верхової їзди, вмілість кінної спеціалізації: «Їзда верхи І», «Кавалерія І», «Догляд за кіньми І»;
– Знання із історії козаччини, життя в природі, таборовуння;
 – Вишкіл таборових провідників гуртків. 
2. Вишкіл старших джур і вершниць для розвідувачів у віці із 15 років, які розпочали здавати третю пробу та на таборі здобувають: 
– Навички із верхової їзди, вмілість кінної спеціалізації: «Їзда верхи ІІ», «Кавалерія ІІ», «Їзда підводою ІІ», «Догляд за кіньми ІІ»; 
– Знання із провідництва, розвитку малої групи-гуртка, дії в екстремальних умовах; 
– Вишкіл таборових провідників: бунчужного, писаря, скарбника-господарника, начальника кухні. 
3. Вишкіл інструкторів та виховників УПЮ з кінної ділянки в Пласті у віці від 17 років, які здають третю пробу або вже її здали та на таборі здобувають: 
– Навички із верхової їзди, вмілості кінної спеціалізації: «Їзда верхи ІІІ», «Кавалерія ІІІ», «Їзда підводою ІІІ», «Догляд за кіньми ІІІ»;
– Знання із таборових пластових ділянок; 
– вишкіл організаторів пластових таборів, ІІІ категорію інструкторства із верхової їзди при референтурі кінного пластування. 
Сайт табору: www.kavaleria.org.ua

Автор: Роман Орищенко