Українська English Deutsch Polska Русский

Oświadczenie kierownictwa Plastu - Ukraińskiej Organizacji Skautowej w odniesieniu do sytuacji na Krymie

01.03.2014
Author: Jarosław Jurczyszyn

[Українською | In English | Po polsku | Auf Deutsch | По-русски]

Drodzy przyjaciele,

od momentu powstania, aż do dnia dzisiejszego ruch Scoutowy ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży jako świadomych i aktywnych obywateli społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Jedną z głównych umiejętności, którą pomaga rozwijać metodyka skautowa jest umiejętność słuchania i rozumienia punktu widzenia innych. Jednak, gdy ten punkt widzenia jest narzucony- dzięki interwencji wojskowej - nie możemy milczeć. Dlatego potępiamy działania władz wojskowych Federacji Rosyjskiej oraz prorosyjskich wojsk na Krymie i wzywamy rząd Ukrainy, a także społeczność międzynarodową do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zatrzymania tej zbrojnej agresji oraz przeciwstawieniu się wkraczaniu na terytorium suwerennego państwa .

Wzywamy wszystkie skautowe organizacje świata , w tym rosyjskich skautów, by zaapelowały do przywódców swoich krajów prosząc o podjęcie wszelkich działań, aby zapobiec rozlewowi krwi i obronić nienaruszalności granic Ukrainy. Żaden cel polityczny nie uświęca szkody zadawanej zdrowiu lub, co gorzej, śmierci niewinnych ludzi. Żadne dziecko nie powinno stać się sierotą z powodu czyjejś niezdrowej ambicji geopolitycznej. Wzywamy do ukraińskiej diaspory w całym świecie, aby wykorzystać wszystkie dostępne środki, aby wpływać zarówno na obywateli swoich krajów, tak aby wyrazili swoje poparcie dla Ukrainy, a ich rządy aktywnie wystąpiły przeciw interwencji wojskowej. Zachęcamy również wszystkich do pikiety przed rosyjskimi ambasadami i konsulatami na całym świecie - rosyjski rząd musi zdawać sobie sprawę, że agresja będzie karana. Zachęcamy, by w tym trudnym czasie udzielić wsparcia ludności krymskiej na tyle, na ile jest to możliwe, zwłaszcza do goszczenia rodzin z dziećmi i osób starszych, które, w razie potrzeby, zostaną ewakuowani z Półwyspu Krymskiego.

Ponadto, musimy być gotowi do udzielenia pomocy materialnej i finansowej na Krymie i dla wszystkich jego mieszkańców, którzy są w potrzebie. Jeśli masz znajomych na Krymie - proszę zadzwoń, aby wyrazić swoje poparcie – Ci ludzie są obecnie na czele walki o naszą wspólną niepodległość.

My wyrażamy nasze poparcie dla wszystkich mieszkańców Półwyspu Krymskiego, którzy, jak mieszkańcy Balaklawy, wychodzą na ulice i próbują powstrzymać uzbrojonych wojskowych, którzy uciekają się do przemocy. Jesteśmy dumni , że jesteście naszymi współobywatelami . W jakimkolwiek języku byście nie mówili, bądź do  jakiego Boga byście się nie modlili - jesteśmy z Wami w jednej zjednoczonej suwerennej Ukrainie.

Naczelnik Krajowej Rady Plastu
Jarosław Jurczyszyn