Українська English Deutsch Polska Русский

Płastowy Program

Юначка із перевірним листком ІІ проби Znajdując się w szeregach “Nowaków” i “Junaków” Płastuni przechodzą przez wiele etapów. Zakończenie każdego z nich oznacza, iż Płastun zrobił jeszcze jeden krok na szlaku do samodoskonalenia i może przystępować do dalszej pracy nad sobą. Po zakończeniu danego etapu, Płastun otrzymuje kolejny stopień, jaki jest oznaczany na mundurze.

Wymogi każdego z etapów są przystosowane do konkretnego wieku, przewidują wykonanie konkretnych zadań i zdobycie określonej wiedzy niezbędnej w dalszym płastowaniu. Spis zadań jest zawsze dokładnie formułowany w wymaganiach próby.

Płastowe próby – jest to wyznaczona ilość zadań, które Płastun, bądź Plastunka mają wykonać. W wyznaczonym czasie młody człowiek jest zobowiązany udowodnić swoim codziennym życiem, iż przyswoił odpowiedni materiał wychowawczy i opanował wiedzę oraz sprawności które są zawarte w programie wychowawczym przeznaczonym dla jego wieku.

W grupie wiekowej “Nowaków” są trzy próby:

  1. Na stopień Żółtodzioba
  2. Na stopień młodego Orlęcia
  3. Na stopień Orlęcia.

W momencie zakończenia pierwszej próby składa sie „Nowacką” obietnicę, otrzymuje sie także „nowacki’ znaczek, jaki nosi sie na berecie i nad lewa kieszenią bluzy.

Podczas przebywania w „Junactwie” Płastuni zdają próby na następujące stopnie:

Sign of Follower1. Płastun Prychylnik
Stopień ten jest nadawany po pół roku przynależności do zastępu. Warunkiem jest poznanie trzech głównych obowiązków Płastuna, płastowego prawa i zdobycie szeregu zasadniczych umiejętności. Wszystko to świadczy o tym, iż młody człowiek rzeczywiście pragnie zostać Płastunem. Płastuny „Prychylniki” nie są jeszcze członkami Płastu - są jedynie kandydatami na członków.

 

Sign of Participant2. Plastun „Uczasnik” , 12,5 – 14,5 lat. jest to osoba która w pełni odpowiada wymaganiom pierwszej płastowej próby. Przyswoiła sobie płastową ideę oraz wykazuje nienaganną płastową postawę, orientuje sie w strukturze i organizacji Płastu, wzięła udział w Płastowych zajęciach, nauczyła sie żyć wśród przyrody, radzi sobie w życiu codziennym, zdobyła co najmniej 3 płastowe sprawności, które odpowiadają danemu etapowi.

Po zakończeniu pierwszej próby składa sie płastową przysięgę i w ten sposób zostaje sie pełnoprawnym członkiem organizacji.

 

Sign of Scout3. Płastun „Rozwiduwacz”, 14 – 16 lat. W zasadzie przypomina ona poprzednia próbę, jednak wymaga od Płastuna znacznego poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz przejawienia cech przywódczych. Stopnień „Rozwiduwacza” świadczy o tym, ze Płastun doskonale zna i wykorzystuje ideowe zasady organizacji, niejednokrotnie wziął udział w różnorodnych akcjach, doskonale daje sobie rade, zarówno w życiu codziennym, jak i tez w życiu wśród przyrody.

Posiadacz tego stopnia jest osoba w pełni zaznajomioną z zasadami płastowania i może rozpoczynając samodzielna prace nad przygotowywaniem projektów, które w przyszłości umożliwią mu wykonywanie funkcji przywódczych.

 

Sign of Eagle4. Skobnyj Chwat”, „Plastunka Wirlica”, 16 – 18 lat. Próba ta nie zawiera żadnych konkretnych wymogów, ale za to w trakcie jej trwania należy zrealizować 9 tematycznych projektów, skutkiem których będzie pozytywny efekt dla Płastu i społeczeństwa.

Próba ta jest środkiem do realizacji jednego z celów Płastu – wychowania świadomych, odpowiedzialnych i pełnowartościowych obywateli, elity społeczeństwa.

 

Sign of Eagle of HetmanateOprócz opisanych wyżej prób istnieje jeszcze honorowy stopień “Hetmańskiego Płastuna Skoba” lub Hetmańskoj Płastunki Wirlicy”. Stopnień ten nie jest zdobywany, ale może być nadany, z inicjatywy wychowawcy. Nadaje sie go za wyjątkowo wzorcową pracę i postawę. Warunkami jego otrzymania są:

  • Co najmniej 6 miesięcy nienagannego płastowania po zdobyciu stopnia Skoba, Wirlicy
  • Zajmowanie stanowiska instruktorskiego
  • Wykazywanie cech przywódczych
  • Zdobycie co najmniej 20 sprawności
  • Swoim życiem osobistym i obywatelskim płastową postawa i charakterem zagwarantuje że jako Hetmanski Płastun Skob, Hetmanska Płastunka Wirlica, przyniesie cześć i dobra sławę ukraińskiemu Płastowi, oraz ze będzie żyć zgodnie z płastowym prawem i pracować dla dobra Płastu i narodu ukraińskiego.

Podczas cotygodniowych spotkań, zbiorek wycieczek i rajdów zastępu, a później podczas zajęć całej drużyny, “Junak” stopniowo zapoznaje sie z przeznaczonym dla niego materiałem, wykorzystuje go podczas zajęć, w pracy i w życiu i w taki sposób wyrabia w sobie i umacnia pewne cechy charakteru.

Płastowi instruktorzy, pomagają stworzyć młodemu człowiekowi odpowiednie warunki dla samowychowania, obserwują jego postępy i określają zakończenie kolejnych faz rozwoju. To ostanie odbywa sie w ten sposób, iż podczas wypełniania próby instruktorzy zadają podopiecznemu wykonanie różnych zadań, a obserwacja sposobu ich wykonania świadczy o stopniu przyswojenia niezbędnego materiału.

Z technicznej strony, próby odbywają sie w formie gier, wypraw, wspólnych płastowych zawodów, jakie mają miejsce w grupie rówieśników przechodzących przez ta sama fazę rozwoju