Українська English Deutsch Polska Русский

Instruktorzy w Płaście

During the lecture at the summer camp Instruktorami w Płaście mogą być członkowie starszopłastuństwa, seniorzy, częściowo także starsi członkowie Junactwa. Wszyscy instruktorzy powinni przejść odpowiednie kursy dla „Nowackich”, albo Junackich Wychowawców.

W celu uzupełniania szeregów wychowawców do pracy z dziećmi przyjmowani są także rodzice, którzy po krótkim kursie i zapoznaniu sie z literatura mogą stać się dobrymi instruktorami. Metoda ta jest juz sprawdzona w praktyce - ponieważ rodzice maja własne dzieci, dzięki temu dużo lepiej rozumieją ich potrzeby, psychikę oraz szybciej mogą zrozumieć ich problemy oraz im pomoc.

Ponieważ Płast jest organizacja wychowawczą, najważniejszą role odgrywają w nim wychowawcy – instruktorzy, którzy są skupieni w dwóch odmiennych kręgach – wychowawców najmłodszej grypy wiekowej – „Nowactwa” oraz „Junactwa”.

Wychowawcy „Nowaccy” –„ Braciszkowie i siostrzyczki” Wychowawca w tej grupie wiekowej musi umieć stworzyć miłą ciepłą rodzinną atmosferę. Powinien dawać podopiecznym miłość, przyuczać do dyscypliny i odpowiedzialności, stawiać zadania, począwszy od najprostszych, aż do tych skomplikowanych.

Wychowawca „Nowakow” powinien być przede wszystkim dobrym Płastunem, lubić dzieci w tym wieku i stale pracować na d samodoskonaleniem. Powinien być także bacznym obserwatorem śledzącym za rozwojem psychicznym, umiejącym ich zaciekawić i stale szukać nowych dróg i możliwości rozwoju, rozwijać i wychowywać swoich podopiecznych. Wychowawca tej grupy wiekowej powinien być w stałym kontakcie z rodzicami oraz orientować sie w domowym i pozapłastowym środowisku swoich wychowanków.

Wychowawcy Junactwa – są to starsi wiekiem Płastuni i Płastunki, którzy pomagają młodzieży w płastowaniu. Pełniąc rolę starszego przyjaciela kierują pracą wychowawczą w zastępach oraz kontrolują ją tak, aby opierała sie ona na płastowych zasadach i przynosiła korzyść. Oznacza to, iż nie tylko objaśniają swoim podopiecznym czym jest Płast, ale także pomagają planować, pracować i później analizować działania, a czasami sami nimi kierują.

Poprzez swoje spostrzeżenia i porady pomagają Junakom i Junaczkom w samowychowaniu. Dbają o to, aby praca i postępowanie były zgodne z płastowymi zasadami. Wychowawca mający za zadanie wyrobić charakter i światopogląd młodego człowieka działa poprzez własny dobry przykład zarówno w dziedzinie wiedzy, sprawności jak i tez odpowiedzialności.

W krytycznych przypadkach wychowawca ma prawo złożyć veto na postanowienia grupy (zastępu) za która jest odpowiedzialny