Українська English Deutsch Polska Русский

Odznaczenia

4 rank Plast honour

3 rank Plast honour

2 rank Plast honour

1 rank Plast honour

Płastowy system odznaczeń jest nadzwyczaj ważnym i skutecznym środkiem w prowadzeniu pracy samowychowawczej wśród młodzieży. Nagrodą za sumienne wykonanie płastowych obowiazków jest początkowo samo prawo przynależności do Płasta, a później kolejne stopnie i związane z nimi odznaki. Samo wykonywanie płastowych obowiązków nie jest podstawa do kolejnych odznaczeń.

Dobre uczynki „Nowaków” nagradza sia pochwałami:

  • Ustnymi – w obecności całego środowiska;
  • Pisemnymi.

Wśród „Junaków” istnieją 4 odznaczenia. Nadaje się je przy okazji uroczystych zbiorek w obecności innych Płastunow. Każde odznaczenie ma swoja odznakę, na jakiej jest wyobrażony płastowy węzeł, numer odznaczenia i jeden z symboli płastowego zawołania, SKOB: liście dębu, (4 płastowe odznaczenie), jagoda kaliny (3 płastowe odznaczenie) , muchomor (2 płastowe odznaczenie) , błyskawica (1 płastowe odznaczenie).

Każde junackie odznaczenie można otrzymać:

  • bez względu na posiadany stopień;
  • kolejność (drugie można przed czwartym itd);
  • więcej jak jeden raz.

Odznaczenia są nadawane na wniosek hurtka (zastępu) za zgoda instruktora, czy tez osoby jaka miała bezpośredni kontakt z działalnością junaka czy junaczki.