Українська English Deutsch Polska Русский

Grupa "Junaków"

W grupie Junaków znajduje sie młodzież w wieku od 11 do 18 lat.

Struktury organizacyjno- wychowawcze
Organizacyjna struktura Junaków jest podobna do nowackiej, z tą tylko różnicą, że zamiast roju występuje „hurtok”, a zamiast gniazda „kureń”. Junacki hurtok jest znacznie bardziej zgrany niż nowacki rój. Własnie w nim odbywa sie główna praca wychowawcza. Podczas zajęć w hurtku Junacy poznają ideały i organizację Płastu, rozwijają sie fizycznie i intelektualnie, społecznie i duchowo. Przy wyborze zajęć członkowie hurtka przejawiają własną inicjatywę i twórczość, wykorzystują swoje talenty i zainteresowania

Na czele hurtka może stać Junak lub Junaczka, która skończyła 16 lat i zdobyła odpowiednie kwalifikacje.

Cel
Celem Junactwa jest ogólne patriotyczne samowychowanie ukraińskiej młodzieży z wyrobionym płastowym światopoglądem. ( światopoglądem rozumianym jako system myślenia, działania, wyrobionego charakteru ) Junactwo jest juz prawdziwym płastowaniem.

Metody i środki wychowawcze
Junak jest zawsze świadomym uczestnikiem gry. Jest posłuszny, wykonuje rozkazy, ale po ich wypełnieniu może krytycznie o nich porozmawiać z tym kto je wydal. Istota polega na tym, żeby nie stwarzać ślepej dyscypliny. Płast pomaga Junakowi uwierzyć we własne możliwości, brać odpowiedzialność za własne działanie i przejmować inicjatywę we własne ręce. Przynależność do Junaków jest kwestią dobrowolną. Tak samo jak i junacka przysięga.

Główne zadania samowychowania w Junactwie są zawarte w celach tej grupy, a system prób pomaga Junakowi w jego pracy nad sobą.

Wśród środków stosowanych w Junactwie wydziela sie dwie grupy:

  • Organizacja hurtka. Prawa i obowiazki Plastuna w hurtku, prawa i obowiazki Plastow stojacych na czele hurtka;
  • Roznorodne formy zajec. Zbiorki, gry, rajdy, obozy, zdobywanie sprawnosci.