Українська English Deutsch Polska Русский

Grupa "Nowaków"

Grupa Płastunów “Nowaków” - ze względu na wiek członków jest pierwszą grupą wychowawczą w Płaście. Żeby dziecko mogło przystąpić do „Nowaków” niezbędne jest spełnienie trzech warunków:

 1. Dziecko musi umieć mówić po ukraińsku.
 2. Musi być zdrowe.
 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka powinni podpisać „oświadczenie rodziców” na przynależność do „Nowactwa”.

Dziecko, które zaczyna swoja działalność w organizacji, nie od razu zostaje “Nowakiem”. W ciągu pierwszych 6-9 tygodni kandydat na “Nowaka” zaznajamia sie z organizacja, nie płaci składek, ale nie ma tez prawa do noszenia munduru. Dopiero po tym okresie składa następujące oświadczenie będące prośba o przyjecie do zastępu:

„Chce być dobrym płastowym nowakiem, proszę o przyjecie mnie do płastowego zastępu”.

Cel
“Nowactwo” daje dzieciom najlepsze możliwości rozwoju duchowej i fizycznej siły, zgodnie z płastowymi zasadami i przy pomocy metody dostosowanej do wieku. W „Nowactwie” dzieci przygotowują sie do Płastowania, ale nie są jeszcze Płastunami.

Struktury organizacyjno- wychowawcze
Najmniejsza grupa wychowawcza w “ Nowactwie” jest “ Rój” , chłopców lub dziewcząt. W jego skład wchodzi od 6 do 12 członków, a instruktorem jest „bratczik” lub „siestriczka” – osoba jaka ukończyła 16 lat i zdobyła odpowiednie kwalifikacje.

Na czele „roju” stoi „rojowy” .Jest to „Nowak”, albo „Nowaczka”, wyznaczona przez instruktora. Do zadań rojowego należy pomoc przy organizacji zbiórek, gier, powiadamianie innych członków roju o godzinach i miejscu spotkań. Każdy rój wybiera swoja nazwę i symbolikę – np “Liski”, „ Słowiki” itp.

Dwa – cztery roje tworzą gniazdo. W gnieździe każdy rój ma swój numer porządkowy. Nazwa i numer gniazda są zatwierdzane przez krajowa płastową starszyznę. Za prace gniazda odpowiada gniazdowy, którym może być doświadczony „bratczik” czy „ siestriczka”, która zdobyła odpowiednie kwalifikacje.

Podstawowym kolorem “Nowactwa” jest żółty. W kolorze tym są również „nowackie” chusty, proporce i odznaki.

Każdy rój ma swój proporzec ( żółty z naszytym symbolem roju ) w kształcie trójkąta równoramiennego o podstawie 25 cm i wysokości 30 cm. Proporcem opiekuje sie rojowy. Każdy rój powinien także posiadać swój totem przedstawiający jego symbolikę.

Metody Pracy
Nowacy przygotowują sie pod kierownictwem wychowawcy do zostania Płastunami. Poprzez grę kształtują swój charakter, szybkość myślenia, fizyczna i umysłowa sprawność.

Cele i środki wychowawcze w “Nowactwie”:

 • Wzbudzić miłość do Boga i poczucie przynależności do narodu ukraińskiego.
 • Wzbudzić potrzebę dobrego zachowania i zadowolenia ze spełniania dobrych uczynków.
 • Rozwijać chęć dbania o zdrowie i sprawność fizyczna.
 • Rozwijać artystyczne i estetyczne gusta oraz twórcze zainteresowania i idealizm.
 • Rozwijać zdolności do pracy w grupie, poczucie sprawiedliwości i uznanie dla obowiązujących zasad oraz osobistej i grupowej dyscypliny.
 • Zachęcać do twórczości i rozwoju zainteresowań.
 • Rozwijać zaradność i samodzielność.

Środki: Gawędy o odpowiedniej tematyce, “nowackie” prawo, przyrzeczenie, sprawności, dobre uczynki, wiedza o Ukrainie, gry, życie wśród przyrody, bajki, majsterkowanie, czytanie książek, odwiedzanie muzeów itd.

“Nowaki” witają sie zawołaniem “Gotujs” . Jeżeli są w mundurze, wówczas podnoszą prawa rękę zgiętą w łokciu z palcami wskazującym i środkowym ułożonymi w kszłat litery V i reszta palców zgiętych – Palce ułożone w literę V symbolizują miłość do Boga i Ukrainy.

“Nowaki” maja własne przyrzeczenie (obietnice):

“ Kochać Boga i Ukrainę, pomagać innym, przestrzegać „nowackie” prawo.”

Nowackie Prawo:

 1. Nowak kocha Boga i Ukrainę.
 2. Nowak słucha sie rodziców i wychowawców.
 3. Nowak spełnia dobre uczynki.
 4. Nowak przestrzega zasady gry.
 5. Nowak stara się być co raz lepszym.

Zbiorki Roju są podstawą całego nowackiego wychowania. Właśnie na nich wychowawcy uczą kochać Boga i Ojczyznę, uczą szacunku do starszych, stosowania sie do zasad gry, pomagania innym, zawiązywania pierwszych przyjaźni, jakie często dotrwają do wieku junackiego i starszopłastowego.

Każda zbiórka roju ma swój temat i określony cel. Jej program jest przygotowywany przez wychowawcę, z uwzględnieniem wieku dzieci, ich sprawności, pory roku, wyznania czy tez innych spraw związanych z ich codziennym dziecięcym życiem.

Zbiorki są ułożone w całość, w której obowiązuje zasada ciągłości i odpowiedniej kolejności. Zadania jakie były dane dzieciom zawsze są sprawdzane w ustalonym wcześniej terminie. Każde zobowiązanie powinno być wykonane na czas. Systematyczne i postępowe przygotowywanie zbiorek jest podstawa programu wychowawczego. Dzięki temu Nowaki od razu poznają siebie, zżywają sie ze sobą grając w proste gry i zabawy, słuchając bajek i opowieści. W ten sposób przygotowują się do realizacji prób i zdobywania sprawności. Z czasem wykonują co raz trudniejsze i bardziej skomplikowane zadania i przygotowują sie do zostania prawdziwymi Płastunami.