Українська English Deutsch Polska Русский

Płastowe powitanie i hasło

Hasłem pierwszej organizacji skautowej, jaka założył Baden Powell, a także podobnych organizacji w innych krajach jest Be prepared – Bądź gotów.

Płastuni wykorzystują to hasło w pracy z „Nowakami” – hasło"Ăîňóéńü”- „Gotujs”. Junaki z kolei wykorzystują słowo SKOB, które oznacza nazwę gatunku orła (Haliaetus albicilla). Płastuni przyjęli go za swój symbol.

Ponadto litery ukraińskiej nazwy tego orła są jednocześnie pierwszymi literami czterech słów, które opisują wszystkie cechy dobrego Płastuna:

Silno (Silnie) Silnym rozumem i ciałem
Krasno (Pięknie) Pięknym ( szlachetnym ) na duszy
Oberezno (Ostrożnie) Ostrożnym w przedsięwzięciach i planach
Bystro (Bystro) Bystrym w myśleniu i działaniu

S.K.O.B!

Stąd też symbolami powyższych cech są: dębowy liść, jagody czerwonej kaliny ( jarzębiny ), muchomor i błyskawica.

Dąb – twarde i silne drzewo, dlatego też jego liść stał się symbolem siły
Jagodami kaliny od stuleci ozdabiali wianki i włosy, dlatego kalina jest symbolem piękna
Muchomor – trujący grzyb, jakiego trzeba sie wystrzegać, dlatego też stał sie symbolem ostrożności
Błyskawica – ze względu na swoją prędkość stała sie symbolem szybkości.

Witając się na uroczystościach Płastuni używają słowa SKOB i jednocześnie podnoszą przy tym prawa rękę z trzema wyprostowanymi palcami – symbolem trzech głównych obowiązków Płasta.

W życiu codziennym Płastuni witają sie podając sobie lewa rękę. Przywitanie odbywające sie w taki sposób pozwala na chwile pomyśleć o tym, iż przed nimi jest osoba, z którą ich łączy jedna Płastowa idea. Ponadto przywitanie lewa ręką jest świadectwem przynależności do światowego ruchu skautowego.