Українська English Deutsch Polska Русский

Płastowe prawo

Trzy główne obowiązki Płastuna zobowiązują Plastunów do dotrzymywania wierności prawu płastowemu.

Prawo płastowe – to nie zakazy, ale pozytywne podpowiedzi, drogowskaz Płastuna. Prawo wymaga od nas aktywności, rozwijania i doskonalenia swojego charakteru. Prawo dotyka życia wewnętrznego każdego Płastuna. Punkty prawa płastowego powinny być swoistymi „naprowadzającymi liniami” w życiowej grze. Junak czy Junaczka wstępujący do organizacji postanawiają zrobić z tych wskazówek część swojego codziennego życia. W prawie płastowym zebrane są cechy Płastuna zaczerpnięte z dawnych praw rycerskich, połączone z chrześcijańską etyką i ideałami:

 1. Płastun jest słowny. Raz danego słowa dotrzymuje zawsze, bez względu na trudności.
 2. Płastun jest sumienny. Każdą pracę, wykonania jakiej sie podjął, wykonuje sumiennie i starannie.
 3. Płastun jest punktualny. Dotrzymuje terminów rozpoczęcia czy zakończenia danej pracy, albo wykonania powierzonego zadania.
 4. Płastun jest oszczędny. Bez potrzeby i pożytku nie traci ani pieniędzy, ani czasu, ani energii. Jeżeli coś jest w dany moment zbędne, odkłada to na czas kiedy może okazać się przydatne.
 5. Płastun jest sprawiedliwy. Bez wahania oddaje każdemu to co się mu należy. W każdym zmaganiu stosuje się zasad gry.
 6. Płastun jest uprzejmy. Pomaga w dobrych uczynkach, jeżeli potrzeba ustępuje, Z wszystkimi utrzymuje dobre kontakty. Uprzejmość nie powinna jednak mieć cech służalczości, gdyż przeczy to rycerskiej godności.
 7. Płastun jest braterski i życzliwy.Czuje sie bratem wszystkich Płastów i innych ludzi. Nie szkodzi innym oraz nie krzywdzi żywych istot. Pracuje w miarę swoich sił dla dobra, wzmocnienia i rozwoju własnego narodu, bez ślepej nienawiści do ogółu członków innej wspólnoty narodowej.
 8. Płastun jest zrównoważony. Nie działa nigdy pod wpływem chwilowych emocji. (gniewu, ale także i rozpaczy).
 9. Płastun jest pożyteczny. Zajmuje sie tym co przynosi uczciwy i obiektywny pożytek jemu samemu i innym. Ceni także i szanuje prace innych ludzi. Znaczenie pracy porządkuje w następującej hierarchii: Praca dla rozwoju całej ludzkości, praca dla własnego narodu, praca dla siebie samego.
 10. Płastun jest posłuszny swoim przełożonym. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jest posłuszny starszym Płastunom. Po wysłuchaniu rozkazu może wypowiedzieć swoje zdanie na temat jego celowości. Nie wykonuje rozkazu sprzecznego z prawem Płastowym.
 11. Płastun jest pilny. . Nigdy nie marnuje okazji do nauczenia sie czegoś nowego, dla rozwijania swego charakteru i osobowości. Obserwuje okrążający go świat i zauważa drobne detale i zmiany zachodzące w nim.
 12. Płastun dba o swoje zdrowie. Szanuje zdrowie jako wartość i warunek swojej zdolności do pracy. Nie robi niczego, co mogło by osłabić jego siły, albo zaszkodzić w rozwoju jego organizmu. Jest aktywny, energiczny i wierzy we własne siły.
 13. Płastun lubi piękno i dba o nie. Zobowiązuje sie dbać o piękno otoczenia swoim wyglądem, strojem, uczynkami, mową, kieruje sie zasadami dobrego zachowania, poprawnej mowy i propaguje to własnym dobrym przykładem.
 14. Płastun zawsze jest pogodny. Nie załamuje sie i nie popada w rozpacz nawet w najcięższych warunkach. Zawsze jest spokojny, w dobrym humorze, a w niebezpieczeństwie jest odważny.