Українська English Deutsch Polska Русский

III główne obowiązki Płastuna

Płastowa idea.: Wierność humanistycznym i ogólnoludzkim ideom - Bogu, Ojczyźnie, swoim bliskim i wszystkim ludziom. Idea ta jest umieszczona w Płastowej przysiędze. Przysięga - to dobrowolne publiczne i uroczyste oświadczenie, poprzez które zobowiązuje sie do bezwarunkowego wykonania danej obietnicy, dokładnego spełniania przyjętych warunków i zasad, przezwyciężania trudności oraz walki z niebezpieczeństwami.

Przysięgam własnym honorem, ze będę robić wszystko, co w mej mocy aby być:

  • wiernym Bogu i Ukrainie;
  • nieść pomoc innym;
  • żyć zgodnie z płastowym prawem i być zdyscyplinowanym.

W przysiędze tej mieszczą sie wszystkie obowiązki, zebrane w trzech punktach – trzech głównych obowiązkach Płastuna, które jak drogowskazy maja pozostać w pamięci płastunów i wskazywać drogę w życiu codziennym..

Dopiero po złożeniu przysięgi Płastun ma prawo do noszenia herbu organizacji i składania palców prawej reki w symbol płastowego przywitania „SKOB”.

Пластуни під час молитви1. Wiara w BogaWiara w Boga wymaga od nas nie tylko samego faktu wierzenia, ale przykładnego moralnego życia osobistego. Wierność Bogu Płastuni przejawiają poprzez działanie, kierując sie zasadami moralnymi oraz poprzez okazywanie miłości bliźniemu. Odczuwają obowiązek dbania o innych, zarówno w rodzinie, w szkole, zastępie. Szanują wszystko co jest stworzone przez Boga, uznają godność człowieka, dbają o inne stworzenia i przyrodę. Rozwijają w sobie poczucie piękna i kierują sie normami estetycznymi we własnym zachowaniu, mowie i wyglądzie. Nikogo nie poniżają.

Każdy Płastun i Płastunka czci Boga zgodnie ze swoim wyznaniem i jednocześnie szanuje prawo każdego do jego własnej wiary.

Być wiernym Ukrainie oznacza, iż Płastun czuje sie częścią ukraińskiej wspólnoty i jest prawdziwym patriotą swojego państwa. Wierność Ukrainie jest symbolizowana w płastowym herbie, gdzie płastowa lilijka splata sie z ukraińskim Tryzubem. Ukraina to cala ukraińska wspólnota, zamieszkała na ziemi przodków i poza jej granicami. To także kultura, język, wiara i inne materialne i duchowe dziedzictwo zdobyte na przestrzeni wieków. Dla Junaków i Junaczek oznacza to że:

  • Poznają i aktywnie wykorzystują język ukraiński
  • Uczą sie ukraińskiej historii, geografii, literatury i kultury. Zapoznają sie z ukraińskim dziedzictwem;
  • Znają ukraińska symbolikę i hymn;
  • Kultywują ukraińskie zwyczaje, dbają o ukraińskie społeczeństwo.

2. Obowiązek pomagania innym określa stosunek Płastuna do swojego otoczenia, do ludzi i przyrody. Oznacza to, iż nie tylko należy wykonywać swoje obywatelskie obowiązki, ale i czynić dobro z własnej inicjatywy. Dobry uczynek powinien wynikać z humanistycznego charakteru Płastuna, jego indywidualnych zdolności i jednocześnie powinien przynosić mu satysfakcje. Płastun przysięga nie tylko lubić bliźniego, ale jednocześnie mu pomagać. Powinien być dobrym członkiem wspólnoty w jakiej żyje. Praktyczne zastosowanie tego obowiązku sprowadza sie do idei codziennego dobrego uczynku, o którym symbolicznie przypomina węzeł na płastowych odznakach. Nie musi to być wielka sprawa, ale ważny jest fakt, żeby wynikała z dobrej woli płastuna i żeby przyniosło komuś lub czemuś ( człowiekowi, zwierzęciu czy roślinie ) jakąs korzyść i żeby Płastun poniósł na rzecz tego jakąś ofiarę – swój czas, wysiłek czy rzecz..

3. Płastun powinien żyć zgodnie z płastowym prawem. Obowiązek życia zgodnie z płastowym prawem można porównać do zaparcia się samego siebie. Mamy nie tylko obowiązek znać płastowe prawo, ale przede wszystkim powinniśmy świadomie dążyć do ideału jaki jest w nim zawarty. O prawie skautowym więcej dowiesz sie tutaj.

Obowiązek płastowego posłuszeństwa pokazuje jaką wagę przywiązuje Płast do obywatelskiej dyscypliny. Składając przysięgę z własnej woli, młody człowiek jednocześnie przyjmuje siłę i moc prawa panującego w jego grupie. Grając w płastowe gry uczymy stosowania sie do przyjętych reguł i posłuszeństwa prawu i instruktorowi. Wiedze ta młodzież wniesie następnie do swojego życia, do życia społeczeństwa.