Українська English Deutsch Polska Русский

Płast - Ukraińska organizacja skautowa

Płast - Ukraińska organizacja skautowa. Celem Płastu jest sprzyjanie wszechstronnemu, patriotycznemu wychowaniu i samowychowaniu ukraińskiej młodzieży na zasadach moralności chrześcijańskiej. Będąc organizacją apolityczną i ponad wyznaniową, Płast wychowuje młodzież na świadomych, odpowiedzialnych i pełnowartościowych obywateli lokalnej, narodowej i światowej wspólnoty, elitę społeczeństwa.

Płast powstał w 1911 roku, wkrótce po utworzeniu skautingu przez Roberta Baden Powella w 1907 r. Już 12 kwietnia 1912 r we Lwowie, Płastuni składali pierwszą płastową przysięgę. Wśród założycieli Płasta byli min.: dr Oleksandr Tysowskij, Petro Franko (syn Iwana Franko), oraz Iwan Czmało. U podstawy nazwy Płast leży ukraiński odpowiednik angielskiego słowa Scout – płastun. Takim właśnie słowem określano kozaków zajmujących sie rozpoznaniem

Herb Płastu
Herb Płastu

Herbem Płastu jest trzylistna lilijka – symbol ruchu skautowego oraz ukraiński Tryzub splecione razem w harmonijną całość.

Dla osiągnięcia celów wychowawczych Płast stosuje własną unikalną metodę wychowania, polegającą na kilku podstawowych zasadach takich jak dobrowolność przynależności do organizacji, wychowanie i nauka poprzez zabawę i prace, rozwojowe programy zajęć i prób, zastępowy system organizacji, zachęcanie do inicjatywy i samorozwoju, poznania przyrody i życia wśród niej oraz podtrzymywanie specjalistycznych zainteresowań młodzieży.

W odróżnieniu od większości organizacji skautowych na świecie, przynależność do których kończy sie wraz z osiągnięciem wieku 25 lat, członkostwo w Płaście jest dożywotnie. Struktura organizacji przewiduje 4 przedziały wiekowe: „Nowaki” ( 6-12 lat) . „Junaki” ( 12-18 lat ), „Starsze Płastuny” ( 18 – 35 lat ) oraz „Seniorzy” ( powyżej 35 lat ). Praca wychowawcza w Płaście jest organizowana przez Starszych Płastów i Seniorów wyłącznie na podstawie wolontariatu.

Płast liczy ok 10 tys. członków w różnym wieku i jest największą organizacją skautową na Ukrainie. Obecnie 130 ośrodków Płasta działa we wszystkich 24 obwodach ( obłstiach ) Ukrainy i na terenie autonomicznej republiki Krym. Płast aktywnie współpracuje z organami władzy państwowej i różnymi organizacjami społecznymi realizującymi programy wychowawcze.

W ciągu roku Płast organizuje ponad 100 obozów różnej specjalności: sportowych, morskich, lotniczych, narciarskich, konnych, archeologicznych i ekologicznych. Podczas obozów Płastuni utrwalają wiedze zdobytą w ciągu roku podczas cotygodniowych zajęć. Wśród największych przedsięwzięć organizowanych corocznie przez Płasta na ogólnoukraińskim poziomie należy wymienić intelektualno-twórczy konkurs „Orłykiada”, festiwal twórczości „Dzień Płastuna”, zawody sportowe „Spartakiada”, przekazywanie Betlejemskiego światełka pokoju, oraz piesze zawody „Ścieżkami bohaterów” i „Jesienny rajd”. Oprócz tego na miejscowym poziomie organizowane są niezliczone imprezy o charakterze wychowawczym.

Oprócz Ukrainy Płast działa oficjalnie jeszcze w 8 państwach: Australii, Argentynie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Słowacji i w USA. Płastowe organizacje ze wszystkich 9 krajów są złączone w Konferencje Ukraińskich Płastowych Organizacji, a na czele całego ruchu płastowego stoi „Naczelny Płastun”.