Українська English Deutsch Polska Русский

Короткий нарис історії Пласту

I-ший етап: На заранні (1911-1920)

Пласт постав у нас з наявно відчутої потреби організації молоді для служби українському народові. І хоч організаційні форми перебрано від англійського скавтінґу, Пласт по суті був і є національною організацією.

В 1911 р. студенти: Петро Франко та Іван Чмола засновують перші пластові гуртки. Офіційним початком Пласту вважається день першої присяги пластового гуртка при Академічній Гімназії у Львові — 12.4.1912. Гурток цей заснував д-р Олександер Тисовський.

В 1913 р. відбувся перший з’їзд представників пластових гуртків у Львові, на якому створено „Організаційний Пластовий Комітет”. В цьому році організується перший мандрівний табір Пласту (Чмола).

В 1914 р. вибухає війна і багато пластунів стає у ряди Українських Січових Стрільців.

В 1918 р. Пласт пожвавлює діяльність, яку поширює також на центральні та східні частини країни.

II-гий етап: Віднова Пласту (1920-1930)

Після упадку Української Держави, Пласт відновляє діяльність, спершу в Західній Україні, згодом серед української еміграційної молоді в країнах Західної Европи.

В Пласті масово гуртується українська шкільна, селянська та робітнича молодь. Постають окремі Улади новацтва, юнацтва та старших пластунів, під проводом Верховної Пластової Команди. Організуються мандрівні та постійні табори, починає виходити ряд пластових публікацій, а зокрема офіційний пластовий орган „Молоде Життя”.

Пластові Верховні З’їзди втішаються чимраз більшою чисельністю і діяльність Пласту постійно зростає. Це не подобається чужим властям і вони утруднюють працю Пласту, а згодом забороняють легальну діяльність пластової організації, 1928 на Волині, а 1930 в Галичині.

ІІІ-тий етап: За існування своє і нації (1930-1944)

В цьому періоді Пласт в Галичині працює нелегально під проводом конспіративного Пластового Центру. Праця ведеться через Комісію Виховних Осель і Мандрівок Молоді, „Рідну Школу” та публікацію журналу „Вогні”.

Польська влада гостро карає за всі прояви пра­ці Пласту арештами та висилкою до концентраційного табору в Березі Картузькій.

Одинокою легальною пластовою організацією в цьому періоді був Союз Українських Емігрантіву Празі.

В часі творенняКарпатської України члени СУПЕ і пластуни Закарпаття відіграли значну ролю в творенні „Організації Народної Оборони”, а також славної Карпатської Січі.

1939 році вибухає ІІ-га Світова Війна і Пласт пробує відновити діяльність в Україні, але німецька окупаційна влада не дозволяє і пластуни є шені продовжувати нелегальну діяльність.

IV-тий етап: Друга віднова Пласту. Великі завдання

Після останньої війни велике число українців осталося поза межами України. Чисельні скупчення українців у переселенчих таборах в Німеччині дали змогу відновити діяльність Пласту.Організуються пластові гуртки в багатьох місцевостях з Головною Пластовою Старшиною і Г. П. Радою в Мюнхені.

Організуються пластові табори, появляються пластові видання, а напередодні масового виїзду українців до заокеанських країн, появився збірник пластових пісень ,,В Дорогу”.

Після переїзду великого числа українців до заокеанських країн, Пласт діє в країнах Північної і Південної Америки, Австралії, а також у західно-европейських державах, де є більше число українців (Англія, Німеччина, Австрія, Франція і т.п.).

V-тий етап: Розквіт Пласту на нових місцях посення

Від 1950 року Український Пласт розвинув широку та дуже активну діяльність на нових місцях поселення, а це в Австралії, Аргентині, Канаді, Великобританії, Німеччині і в ЗСА.

В перших роках нового поселення існували також пластові організації в Бразилії та Тунісі, поодинокі гуртки діяли та останньо знову діють у Франції.

В кожній із шістьох країн, де діє Пласт, є однакова організаційна побудова на Пластові Станиці в поодиноких місцевостях, об’єднані у Крайовій Пластовій Старшині. Кожних два роки відбуваються крайові з’їзди для обговорення проблем і обрання проводу. У всіх місцевостях існують пластові домівки, а то і власні доми. В Австралії є дві пластові оселі, в Аргентині є пластовий дім, у Великобританії є пластова оселя, в Канаді є дві пластові оселі і два пластові доми, в ЗСА є три пластові оселі і п’ять пластових домів. Пластові зайняття для УПН і УПЮ відбуваються кожного тижня, літні та зимові табори виховні та спеціялізаційні відбуваються у краях правильно. На терені Канади та ЗСА переводяться також міжкрайові вишколи, „Золота Булава”, „Лісова Школа”, „Школа Булавних” і „Рада Орлиного Вогню”. Усі крайові пластові організації об’єднані в Конференції Українських Пластових Організацій, на яку з’їздяться делегати усіх крайових пластових організацій, що три роки для узгіднення цілого напряму пластової праці та постійного його усучаснення. Збори КУПО обирають Головну Пластову Булаву і Головну Пластову Раду. ГПБулава є лучником і дає напрямні для цілого Пласту. З її ініціятиви повстала та діє Кадра Пластових Виховників із Орлиним Кругом для виховників новацьких і Скобиним Кругом для юнацьких. Для цих виховників видає ГПБ журнали „Вогонь Орлиної Ради” і „В дорогу з юнацтвом”. Для новацтва ГПБ видає місячник „ Готуйсь”, для юнацтва „Юнак”, а для УСП і УПС „Пластовий Шлях”. Від 1950 року відбуваються що п’ять років Ювілейні Міжкрайові Зустрічі на терені Канади, Австралії, Німеччини і ЗСА, які збирають пластову молодь в числі 1.000-2.000 та є найкращою можливістю нав’язання дружби і співжиття.

Для усучаснення пластової праці ГПБулава скликає в міру потреби Пластові Конгреси. Другий відбувся в 1966-1971 роках, а Третій розпочався в 1984 р.

Головний Пластовий Провід працює тісно із українським шкільництвом, має зв’язок із Ієрархами Українських Церков та має своїх капелянів і є у системі Світового Конгресу Вільних Українців як найвищого організаційного чинника українців поза межами України.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ ПЛАСТУ

1911 Осінь:Петро Франко і Петро Чмола засновують перші пластові гуртки.

1912 12. 4. Перша присяга пл. гуртка, заснованого Др-ом О.Тисовським при Академічній Гімназії у Львові (Офіційний початок Пласту).

1913 6. 4. З’їзд представників Пласту у Львові, створення „Організаційного Пластового Комітету”.

Літом: Перший мандрівний табір (Чмола).

1914 Весна: ІІ-ий з’їзд представників Пласту, створення „Осередної Пластової Управи”.

28-29. 6. Участь пластунів у Січово-Сокільському Здвизі.

Липень: Перший постійний табір (П. Франко).

2. 8. Початок світової війни; пластуни масово вступають до У.С.С.

1918 Весна: Віднова діяльности Пласту. Українське Краєве Товариство Охорони Дітей і Опіки над Молоддю переймає Пласт під свою опіку. І-ша Верховна Пластова Рада під проводом др-а О.Тисовського. Участь пластунів у Листопадовому Зриві.

1921 Відновлення В.П.Ради, встановлення В.П.Команди.

Появляються пластові видання, особливо др-а О.Тисовського „Життя в Пласті” і журнал „Молоде Життя”.

1921 Початок Пласту на Закарпатті і на еміграції (Прага).

1922 І-ший пл. табір на Закарпатті.

1923 Перші пл. дівочі табори.

1924 Початок переслідувань Пласту зі сторони польської влади.

12. 4 ІІІ-ій Верховний Пластовий З’їзд, вибір В.П.Ради і В.П.Команди, зміна організаційної схеми (курені).

1925 Наладнаний організаційного зв’язку з частинами на Волині і Закарпатті.

Осінь: Створення Уладу Старших Пластунів.

22. 7.: Верх. Пл. З’їзд у Львові, зосередження проводу в одній В.П.Команді (Сірий Лев).

1926 Розбудова таборового осередку в Ґорганах — „Сокіл”.

1926 Масове поширення Пласту на Волині.

1927 Пласт охоплює селянську й робітничу молодь. Заснування Уладу Пластових Новаків.

1928 23. 7. Польська адміністрація розв’язує Пласт на Волині.

1929 23-24. 12.: останній легальний Верх. Пласт. З’їзд у Львові. Представники 7.000 пластунів.

1930 12. 4. Заснування „Уладу Пластового Сеніорату”.

26. 9. Розв’язання Пласту в Галичині польською адміністрацією. Масові арешти і засуди пластунів. Пласт переходить у підпілля.

ВПК діє під фірмою „Ліквідаційної Комісії Пласту”.

28. 10. Установчий З’їзд Союзу Українських Пластунів Емігрантів у Празі.

1933 Створення „Комісії Виховних Осель і Мандрівок Молоді” у Львові.

1934 Створення „Пластового Центру”.

1939 1. 9. Початок світової війни. Масові арешти.

1939 — 1945 Пласт включається в збройну акцію проти окупантів.

1945 6.-7. 10 відновлення С.У.П.Е., вибір тимчасової Команди. Масове поширення пластових гуртків в окупованих аліянтами частинах Німеччини і Австрії.

1946 27-28. 4. Пластовий З’їзд у Карльсфельді, вибір Гол. Пласт. Старшини. Унормування організаційної сторінки, розгорнення виховної дії Пласту, особливо пл. таборування. Поширення пл. видань.

20. 10. З’їзд й оформлення УПС.

1947 4-8 1. Ювілейне Свято Весни в Міттенвальді.

8-26. 8. Участь в 6. Світовому Скавтовому Джемборі коло Парижа.

1948 26-29. 3. Пластовий Конгрес в Ашафенбурзі. Початок масового переселення до ЗСА і Канади.

1949 16-19. 6. Останній в Европі Пластовий З’їзд в Цуффенгавзені.

1949-1950: Організаційне охоплення переселених за океан членів Пласту, особливо в Канаді, ЗСА, Аргентині, Австралії і т. д. Віднова виховної дії Пласту на нових теренах, розвиток пл. видань.

1950 25. 7. Залегалізування Пласту в ЗСА. Іренесення керівних органів до ЗСА.

1951 — 1953. Пожвавлення організаційної і повної дії Пласту на нових теренах, особливо Канаді і ЗСА.

1954 1-2. 1. З’їзд Союзу Українських Пластунів у Наяґара Фоллс. Закінчення переселенчого зеходового етапу і устійнення нових форм стійної дії Пласту у світі.

3. 1. Створення Конференції Українських Пластових Організацій у світі та прийняття напрямних дії в нових умовах.

1953 Появляється місячник для пластового новацтва „Готуйсь”.

1950 Віднова журналу пластової думки „Пластовий Шлях”

1957 Перша Міжкрайова Пластова Зустріч у 45-річчя Пласту на Пластовій Оселі в Канаді „Пластова Січ” з участю Начального Пластуна Сірого Лева і Основника Пласту д-ра Олександра Тисовського.

1961 Перевидано підручник „Життя в Пласті”

1962 Друга Ювілейна Міжкрайова Пластова Зустріч у 50-річчя Пласту на Пластовій Оселі „Вовча Тропа” в ЗСА. Смерть першого Начального Пластуна проф. Северина Левицького „Сірого Лева”.

1962 Вперше організують на терені ЗСА Пластову Орликіяду для юнацтва ЗСА і Канади.

1963 Починає появлятися місячник для пластового юнацтва „Юнак”.

1964 Вперше відбувається Міжкрайовий вишкіл „Лісова Школа”.

1967 Скликання Другого Пластового Конгресу. Третя Ювілейна Міжкрайова Зустріч в Канаді на оселі „Батурин”.

1968 Смерть Основника Пласту д-р О.Тисовського. Ювілейна Пластова Зустріч в Австралії.

1971 Закінчення Другого Пластового Конгресу в часі 5-тих Зборів КУПО в Торонто, Канада.

1972 Четверта Ювілейна Пластова Зустріч у 60-річчя Пласту на „Вовчій Тропі”, на якій заприсяжено Начальним Пластуном д-р Юрія Старосольського. Вперше взяли участь в ЮМПЗ пластуни з Австралії.

1975 Відбулася перша конференція голів Крайових Пластових Старшин із усіх шість країн, де діє Пласт із членами Головної Пластової Булави в Ню Йорку, ЗСА. Проголошено 12-го січня як День Солідарности із українськими політичними в’язнями в СССР.

1981 Ювілейна Пластова Зустріч в Австралії з присутністю Начального Пластуна і великої делегації пластунів із Канади та ЗСА у 70-річчя Пласту.

1982 Ювілейна Міжкрайова Пластова Зустріч на „Вовчій Тропі” у 70-річчя Пласту.

1983 Ювілейна Міжкрайова Пластова Зустріч у 70-річчя Пласту в Німеччині з участю Начального Пластуна і великої прогульки пластунів із ЗСА, Канади і Великобританії. Масова участь пластунів у відзначуванні 50-річчя Великого Голоду.

1984 Відбулася перша сесія Пластового Конгресу Третього в часі 9-их Зборів КУПО.

1987 Ювілейна Міжкрайова Пластова Зустріч у 75-річчя Пласту на терені Канади з мандрівкою по терені та закінченням на „Пластовій Січі” з участю Начального Пластуна та делегації пластунів з усіх країн де діє Пласт.

1988 Масова участь пластунів у святкуваннях 1.000-річчя Хрещення України. Прогулька пластунів на святкування, що відбулися літом у Римі із Канади, ЗСА, Німеччини, Великобританії, із делегатами з Аргентини, Австралії і Франції. Відбулася 10-та Конференція Українських Пластових Організацій в Торонто і численна участь пластунів у Світовому Конгресі Вільних Українців.

1989 Відбулася Друга Конференція Голів КПСтаршин із ГПБулавою і друга сесія Пластового Конгресу Третього.

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ПЛАСТУ

ОЛЕКСАНДР ТИСОВСЬКИЙ
( псевдо ”Дрот”)
9 СЕРПНЯ 1886 – 29 БЕРЕЗНЯ 1968
Основоположник Пласту

Народився у селі Бикові (Галичина). Доктор біологічних наук: учитель природознавства в Академічній Гімназії у Львові (1911-1939), професор в Українськім Таємнім Університеті у Львові (1920-1924), дійсний член НТШ, (Наукове Т-во ім. Шевченка) професор в Українськім Державнім Університеті ім. І. Франка у Львові (1939-1941). З 1944 року на еміграції в Австрії. Помер у Відні.

З 1911 року організатор пластового гуртка у Академічній Гімназії у Львові, з яким перевів першу пластову присягу дня 12 квітня 1912 року. Автор книжечки „Пласт” (1913) та підручника „Життя в Пласті” (1921, 1961, 1969). Вибраний головою Верховної Пластової Ради (1918, 1924). У 1930-их роках пристав до Сокола-Батька, де щотижня приходив на руханку та гру відбиванки.

Як учитель природознавства у Львові визначався великою любов’ю до учеників. Був незвичайно справедливий в оцінюванні кожного учня. Все ставав в обороні, часами несправедливо покривдженого студента.

 

ІВАН ЧМОЛА
(псевдо „Чмоль”)
6 березня 1892 — літо 1941
Співосновник Пласту

Українських Січових Стрільців (1914-1915), у російському полоні (1915-1917), командир куреня та полку у Корпусі Січових Стрільців (1918-1919), полковник Армії УНР, у польському полоні (1920-1922), учитель історії, географії, та тіловиховання у гімназії в Яворові (1922-1930), в’язень польської тюрми (1930-1932), учитель гімназії у Дрогобичі (1932-1939), завідуючий педагогічним домом десятирічки (1939-1941). Загинув у тюрмах НКВД.

З 1911 року організує тайні пластові гуртки у Львові з якими переводить військові вправи. Засновник та зв’язковий XVII куреня юнаків імені М. Драгоманова у Яворові. Найвизначніший скавтмастер Пласту у ділянках таборів та вишколів, зокрема як перший комендант таборів на Соколі в Карпатах (1922-1930). Курінний І куреня УПС ім. С. Тисовського та комендант першого табору пластунів-сеніорів у Підлютому.

ПЕТРО ФРАНКО
21 червня 1890 – літо 1941
Співосновник Пласту

Народився у Нагуєвичах, повіт Дрогобиич. Син письменника І.Франка. Абсольвент Львівського Політехнічного Інституту; учитель тіловиховання гімназії у Львові (1911-1914), поручник і командир сотні у Легіоні Українських Січових Стрільців (1914-1917), сотник і референт летунства у Начальній Команді Української Галицької Армії (1918-1920), учитель гімназії у Коломиї (1922-1930), старший науковий співробітник у науково-дослідному Інституті прикладної хемії у Харкові (1931-1936), учитель гімназії у Львові та Яворові (1936-1939), член НТШ, декан товарознавчого факультетуУкраїнського державного інституту радянської торгівлі у Львові (1939-1941), вибраний депутат до Верховної Ради УРСР (1940). автор 36 зареєстрованих винаходів, переважно в галузі перерібки молока. Збирав фольклорно-етнографічні матеріяли та писав оповідання. Автор „Іван Франко зблизька” (1937). Загинув в руках НКВД.

З 1911 року організовує пластові гуртки у Львові та переводить з ними спортивно-військові зайняття. Автор книжечки „Пластові гри і забави” (1913).

Підручна книжечка пластуна і пластунки. –
Ню-Йорк: Видання Головної Пластової Булави, 1990.