Морське пластування

(скорочено)

Морське пластування це не є новий Пласт, а тільки одна із форм пластування. Хоч не всі заняття відбуваються на морі, а тільки в більшості на ріках і озерах – ця назва прийнялася в нашому Пласті та добула собі право громадянства. Практично вона підкреслює те, що велика частина занять відбувається на воді, а ідейно вона пов'язує Пласт із українським Чорним морем.

Початків морського пластування треба шукати в нашій організації у 20 рр. Точніше в роках 1926-27. Ця ідея зродилася незалежно, але майже одночасно у трьох більших пластових групах: Львові, Перемишлі і Стрию. Перемиський Сян, львівський став Світезь та ріка Стрий і поблизький Дністер давали тим осередкам найкращу нагоду познайомитися з водою та з тими проблемами, що пов'язані з заняттям на воді. Переломовим рокомтреба назвати рік 1927, коли то відбулися дві більші водні прогулянки Дністром. Одна зі Стрия до Заліщиків, організована членами 5 куреня УПЮ ім. Ярослава Завойовника, а друга з Галича до Заліщиків, організована новозаснованим куренем УСП "Чорноморці". Довкруги тих двох прогулянок розвинулося зацікавлення морським пластуванням не тільки у самому Львові, але теж і у трьох інших пластових групах, що в тій ділянці відіграли поважну ролю, а саме: в Рогатині, Станіславові й Тернополі. З тих місцевин – Львів, Перемишль, Стрий, Станіславів, Рогатин і Тернопіль – не тільки було найбільше тих, що зацікавилися морським пластуванням, але теж звідти вийшли всі видатніші ініціятори цієї ділянки.

Все ж таки, незважаючи на вже загальне заінтересування тією ділянкою, тільки одна пластова частина – курінь УСП "Чорноморці" і на короткий час курінь УСП "Дністрянки" з Тернополя – окреслили себе як частини морського пластування та вели широку діяльність у тому напрямі. Великі технічні труднощі, брак фондів, а передовсім заборона Пласту в 1930 році не дозволили на поширення тієї ділянки пластування на дальші пластові частини. Хоч деякі курені, наприклад курінь УСП "Лісові Чорти", теж заінтересувалися тією ділянкою і його члени відбули велику прогулянку ріками Волині та Полісся.

У рр. 1928-30 відбулися три табори морського пластування в Монастирку над Дністром, зорганізовані куренем УСП "Чорноморці", і один табір морського пластування, зорганізований куренем УСП "Дністрянки".

У 1930 р. "Чорноморці" закупили теж і перший моторовий човен, що викликало в тому часі не меншу сенсацію в наших кругах, як вибух атомової бомби в теперішніх часах. Щоб поглибити своє знання морських справ, деякі члени того куреня їздили потаємно до Данціґу над Балтійське море, щоб побачити, як виглядає правдивий корабель. Але це були часи правдивої романтики і захоплення морем.

В рр. 1930-45 після заборони Пласту виринули інші проблеми, що не дали можливости піддержати і поширити цю ділянку.

Щойно в рр. 1945-48 відновлено цю ділянку з поворотом. Притокою до цього був Міжзональний Вишкільний Курс у 1947 році, зорганізований ГР УПЮ на острові Велика Береза на Штаффальзее в Німеччині. В цьому таборі введено знову вишкіл морського пластування: плавання, веслування, водну піонірку тощо. У висліді того табору покликано до життя діловодство морського пластування Уладів у Булаві Головного Коменданта Пластунів, що в його рамках пізніше відбуто вишкільний курс морського пластування на озері Штареберґерзее і табір морського пластування на Вальхензее. І курс, і табір мали до диспозиції багато технічного виряду та досвідчених інструкторів і виконали поважне завдання. В тих роках основуються дві нові частини, що поклали своїм завданням морське пластування: курінь УСП "Водяник" і самостійний гурток УСП "Чорноморці" (давніший 10 курінь УСП "Чорноморці" перейшов у міжчасі до Пластового Сеньйорату).

Сьогодні в різних пластових групах основуються знову гуртки морського пластування УПЮ. Тож усім зацікавленим морським пластуванням бажаємо найкращих успіхів.

Історично-пластовий календар. – Львів, 1997. – С. 20-22
(За журналом "Чорноморець" ч.34, червень 1996).