Юрко Шматера

(2 квітня 1906 – 7 вересня 1932)

Покійний уже з найраніших літ відзначався великанським ідеалізмом й незвичайною активністю. В ґімназії одна з най­більш рухливих одиниць бере участь у всіх приязах життя учнів. В вищій ґімназії в Стриї організує літературний гур­ток самонавчання, що прегарно розвивався під його проводом і дбайливою опікою проф. Т. Залеського. Одначе найкращі сторінки його живої діяльности це пласту­вання. Зразу був провідником найкращого гуртка в 5 курені в Стриї, згодом курінним. Він зреорганізував курінь і поставив його на такій висоті справности, що в перших пл. змаганнях цей курінь виходить побідником. Покійний був одним із пер­ших піонірів пл. туристики, зокрема на дальшу мету, він у ла­див – починаючи – з 1922 р. – низки дальших прогульок у Карпати. Він врешті оснував місцеву ґазетку “Сплав” (С-трийський Пла-стовий В-існик), яку теж редаґував. По іспиті зрілости переходить до Львова, де студіює на техні­ці. Знова бере живу участь в студентському – тоді такому важному житті та в пластовому, як курінний І. к. старших пластунів. Він теж живо співробітничає в “Молодому Життю”. З давна переслідувала його важка недуга легенів, ще перепи­няла студії. Не поміг виїзд на південь. Вона вкоротила мо­лоде, а вже таке багато і ще більш надійне життя.

Вогні. – 1933. – Ч.7(26). – С.15.