70-ліття Дністровика

4 грудня минулого року [1962] тихо й непомітно минуло 70 літ життя нашого дорогого Дністровика, одного з найбільш діяльних членів нашого Куреня й взагалі в Пласті.

З вини нашого Ювілята годі нам подати докладніші дані про Його життя та діяльність за довгі літа його пластової й громадської діяльности на Рідних Землях та у перші роки нашої скитальщини. В актах Куреня ще й досі не маємо його життєпису. Правда є обіцянка що в цьому році життєпис буде надісланий, а тому згадку про Ювілята відкладаємо на пізніше.

Початок діяльности Дністровика в Пласті нотується ще з часів першої світової війни, коли стрілець Галицької Армії, а дещо пізніше як студент Українського Державного Університету в Камянці Подільському – належав до організаторів Пласту в Кам’янці Подільському. Про це була згадка у “Пластовій Ватрі” при “Свободі” 21.2.1958 р.

З того часу Дністровик безпереривно працював в Пласті на різнородних ділянках, починаючи від зв’язкового куреня в Рогатині. У нашому Курені належить до членів-основників і з нагоди 45-ліття Пласту виставлена Йому Історична Пластова Грамота, яка стверджує що від 15 квітня 1930 року покладав основи на виховних та інших позиціях, як пластовий сеніор.

На скитальщині був дуже діяльний в Австрії. З приїздом до США поселився в Чікаґо, де кілька літ підряд був станичним і головою нашої стежі “Поділля”. У 1949 р. від лютого по пл. сен. Д. Бойчук перебрав уряд підскарбія Курінної Старшини, до чергової Курінної Ради.

За свою пластову діяльність мав два рази наділення І пл. відзначенням в 1929 і 1957 рр., а 1.6.1958 р. дістав відзначення Св. Юрія в золоті.

Курінна Рада в 1947 році наділила Його Грамотою Признання за діяльність в Курені а остання Курінна Рада, вже по смерти б. п. Сірого Лева надала Дністровикові курінне відзначення “Срібної Сокири”.

Громадська діяльність Дністровика дуже плодюча, однак на перше місце треба поставити його велику активність на полі боротьби з алькоголізмом і куренням тютюну, яку Він проявляв в Галичині як голова Відродження, а також і тепер на сторінках нашої преси.

З нагоди Його ювілею складаємо найщиріші побажання довгих літ, здоров’я й дальшої активности в нашому Курені, а зокрема як редактора “Л.Д.З.”, який почав виходити по смерти незабутнього Сірого Лева.

Листки дружнього зв’язку. Бюлетень І-го куреня УПС ім. Степана Тисовського. – 1963. – Ч. 2 (51). – С. 23–24.