Вступ

Пропоновані увазі читача матеріали до пластового мартиролога базуються насамперед на праці “Пластуни у визвольних змаганнях”, укладеній 28 куренем УПС “Верховинки” (Нью-Йорк, 2002. – 71 с.), де подано короткі біографічні довідки про кількасот пластунів, що брали участь у національно-визвольному русі, з яких понад 150 загинули. Використано також довідник Петра Содоля “Українська Повстанча Армія, 1943-49” (Нью-Йорк, 1994-1995, в 2 част.), який на сьогодні є основною працею інформаційно-довідкового характеру про боротьбу ОУН і УПА та подає відомості про членство в Пласті учасників національно-визвольної боротьби. Деякі інформації взяті із списку полеглих пластунів, який укладав Юрко Юзич, а також із різноманітних публікацій. Матеріали про Пласт на Волині надані дослідником Олександром Дарованцем. 

Друга значна частина інформацій взята із списку-каталогу Централь­ного державного історичного архіву у Львові (далі Список-каталог ЦДІАЛ), укладеного 1954 р. на базі фонду Верховної Пластової Команди (ВПК). Він містить біографічну інформацію про близько 4600 пластунів та кількох десятків осіб, що брали участь у роботі УПУ (опікунів, приятелів; напр., Дмитро Донцов виступав на двох з’їздах УСП, автор брошури “Юнацтво і Пласт”). На підставі різних видань та документів з пластової історії, що зберігаються в КПС Пласту НСОУ, цей реєстр наразі доповнено до більш ніж 5300 осіб. Отже, значна частина мартиролога укладена шляхом співставлення реєстру пластунів із інформаціями про полеглих членів ОУН та вояків УПА, що містяться у виданнях про національно-визвольну боротьбу: 1) багатотомній серії “Літопис Української Повстанської Армії”; 2) регіональних збірниках (серія “Український архів” НТШ та ін.); 3) виданнях мартирологічного характеру; 4) пропам’ятних книгах українських гімназій; 5) наукових, науково-популярних виданнях, пресі та ін. Серед публікацій про Пласт варто відзначити статті Адольфа Гладиловича, Ярослава Падоха та ін. Ряд фактів уточнено у розмові Володимира Мороза із Ярославом Гайвасом.

Розглядаються усі українські пластово-скаутські формації: власне Пласт (леґальний і таємний); Союз українських пластунів еміґрантів (СУПЕ); українські скаутські організації і гуртки Наддніпрянщини; Доріст “Рідної школи” (коли він базувався на основі забороненого поляками Пласту); курені молоді, що діяли на Закерзонні (1939-1944); Виховна Спільнота Української Молоді (ВСУМ) у Галичині (1942-1944). Подано відомості про осіб, що загинули у боротьбі за волю України, були жертвами іноземних окупаційних режимів (російського, німецького, польського, угорського та ін.), їх колаборантів та зумовленої ними політичної ситуації. Загиблі в бою, криївці, тюрмі, таборі, на засланні, через підірване ув’язненням чи боротьбою здоров’я, від скритовбивчої руки, – всі вони будуть в нашій пам’яті. Не подано пластунів, які перебували у в’язницях і таборах, але померли на волі і від їхнього звільнення пройшло багато часу (напр., Катерина Зарицька – звільнена 1972 р., померла 1986 р.; Галина Дидик – звільнена 1971 р., померла 1979 р. та ін.). Список полеглих пластунів станом на 18.10.2003 р. нараховує понад 480 осіб.

Після кожної біографічної довідки вказано джерела, на яких вона ґрунтується. Якщо особа фігурує у праці “Пластуни у визвольних змаганнях” або серед біографічних довідок книг Петра Содоля “Українська Повстанча Армія”, вони вказуються обов’язково – як найбільш докладні і вивірені видання. Всюди також зазначено наявність інформації про особу у згаданому вище списку-каталозі ЦДІАЛ. Всі інші праці вказуються тоді, коли використовувалися і містили важливу інформацію (членство у Пласті, факт, дату і місце загибелі). Слід наголосити, що автори не ставили собі за завдання подати вичерпні довідки про полеглих пластунів, як теж вказати всі джерела і літературу про них – це справа майбутнього.

Над укладанням мартиролога працювали ст. пл. скоб Тарас Гривул, ОЗО; Володимир Мороз (керівник авторського колективу); Володимир Муравський (Спілка Української Молоді в Україні), ст. пл. Володимир Окаринський, ПМ. Вагому допомогу надали: Олександр Вовк; Роман Генега; ст. пл. Ігор Гузь, ОЗО; Олександр Дарованець; Григорій Дем’ян; пл. сен. Олександр Криськів, ЧМ; Віталій Манзуренко; Микола Посівнич; ст. пл. Ольга Свідзинська; пл. сен. В’ячеслав Стеб­ни­цький, V; ст. пл. Юрко Юзич, ОЗО; ст. пл. скоб Богдан Яцун, ОЗО.

Просимо читачів уточнювати і доповнювати усі можливі відомості про полеглих пластунів. У майбутньому це дасть змогу укласти докладний реєстр Пластового Куреня Залізного Хреста.