Українська English Deutsch Polska Русский

Відзначені за заслуги

На останньому Верх. Пл. З’їзді дня 26.XII.1927 наділено найбільшими відзначеннями, саме хрестами за значне діло, трьох членів Укр. Пл. Уладу – трьох мужів, які своєю довголітньою, ревною, повною посвяти працею надзвичайно заслужилися для Укр. Пласту. Їм – можна сміло сказати – завдячує Укр. Пл. Улад майже всі дотеперішні свої здобутки, у їх ініціятиві мають свої почини майже всі найкращі пл. осяги, їм завдячує У.П.У. те, що мимо найбільш невідрадних обставин, мимо воєнних хуртовин і всіх ударів з ріжних сторін, У.П.У. вдержався на поверхні суспільного життя і з’єднав під своїм прапором широкі круги укр. молоді. Тому не диво, що всі учасники В. Пл. З’їзду однодушно з великим одушевленням зустріли їх відзначення довго невгаваючою бурею оплесків та трикратнім “Слава!” – висловили своє вдоволення і радість з того приводу. Ось імена відзначених: Др. Олександер Тисовський, Северин Левицький і Леонід Бачинський.

Др. Ол. Тисовський (псевдонім Дрот), скавтмайстер, проф. гімн. – це основник Укр. Пл. Уладу. 12 цвітня 1912 р. засновує він один з перших укр пл. гуртків, який став справдішнім зав’язком цілого Укр. Пласту. В 1913 р. видає він перший пл. підручник, примінюючи його до наших обставин, який поновно опрацьований і розширений появився вдруге друком 1921 р. Своїм підручником надає Дрот форму і рамці Укр Пластові, в яких він розвивається і веде свою діяльність до сьогодня. Будучи опікуном основаного собою пл. відділу, стає рівночасно на чолі цілого укр. пластового руху і працює інтензивно над його поширенням, двигаючи на своїх раменах через 12 літ весь тягар найвищого пл. проводу, спершу як голова Інформаційного Пл. Комітету (1913 р.), опісля як голова Осередної Пл. Управи (першої центральної пл. власти: 1913-14), а далі голова Верховної Пл. Ради як секції Укр. Краєвого Т-ва (1918-1924). Приневолений обставинами передає в 1924 р. провід в инші руки, але не відтягається від пл. праці. В 1925 р. входить знов до В. П. Кмди і Пл. Ради і тут працює досі, виконуючи найбільш відвічальні поручення В. П. Кмди, які в його руки У.П.У. все з найбільшим довірям складав і ніколи в своїм довірю до нього не завівся. Щоб не вичисляти довго його заслуги, скажемо коротко так, як про нього висловився один ст. пластун на II. В.П.Зїзді: “Др. Ол. Тисовський – це наш український Бейден Пауелл.”

Северин Левицький, скмстр. проф. ґімн. – вже перед війною в 1913 р., працюючи рівночасно в инших вельми важних наших інституціях, занимається пл. відділом в Яворові. Однак по війні доперва вповні посвячується пл. ідеї. Спершу працює як опікун пл. відділів, які під його вмілою рукою доходять живо до великого розвою. В 1923 р. стає членом Верх. Пл. Ради, а далі скоро визначився своєю пл. діяльністю так, що вже 6. IV. 1924. І. Верх. Пл. З’їзд поручає йому найвищий провід в У.П.У. – вибирає його головою В.П. Кмди – Верховним Отаманом. Обняв він те діловодство в найващі часи для У.П.У., обняв тоді, коли ріж-ні ворожі чинники поставили собі метою цілковите знищення Українського Пласту і взагалі якогонебудь руху укр. молоді. І посипались удари на У.П.У., один за другим мов град каміння. Так, посипались, але Укр. Пласту не захитали, бо на його чолі стояв Верховний Отаман, що вповні відповів свому завданню, що зумів оборонити У.П.У. перед кождим ударом, бо кораблем У.П.У-ду правив керманич, що зумів плисти поміж Скиллі і Харибди і оминути всі підводні скелі, а, коли треба, то й їх розбити.

Працює він для Пласту з подиву гідною посвятою, наражуючи дуже часто себе на власні втрати і шкоди. Більшість всіх корисних змін в У.П.У., інновацій, уліпшень, нових пл. установ і поширення пл. ідеї від 1924 р. завдячує У.П.У. не кому иншому, а йому. Ніодна важніша подія вУ.П.У. не відбулась, до якої не дав-би він посередно або безпосередно своєї ініціативи, або в якій не бравби він активної участи. А вся його праця, вчинки і слова навіяні запалом, розмахом, вірою і великою любов’ю до пл. ідеї, укр. народу, а зокрема до нашої укр. молоді. За те й любить вся молодь свого Верховного Отамана і радується, коли він між неї загостить. Цілком справедливо деякі члени проводу висловлюються, що теперішній наш Верх. Отаман – це душа і серце Укр. Пласту і цілком слушно III Верх. Пл. Зїзд вже пораз третий з ряду поручив йому з повним довірям і признанням відвічальне його діловодство. Леонід Бачинський, скавтмастер, проф. Гімн, в Ужгороді – це вельми заслужена людина передовсім для Укр. Пласту на Закарпаттю, а теж чимало і для цілого У.П.У. Чим для Укр. Пласту в Галичині є Др. Ол. Тисовський і С. Левицькнй, тим є для Закарпаття – побіч бл. п. Вахнянина – Лєонід Бачинський, уродженець Великої України.

Заки став він членом Головної Пл. Управи на Закарп., вже відзначився своєю пл. діяльністю, заложивши або відновивши сім пл. відділів (в Тарнові, Луці коло Самбора, Севлюші на Закарп.: дів. і хлоп, та три пл. відділи в Ужгороді). В 1924, 1925 і 1926 р.р. трикратно вибрав його З’їзд пл. провідників референтом руських пл. відділів і скарбником Гол. Пл. Управи. В 1925 р. іменований Начальництвом Союзу Пл-ів Ч.С.Р. в Празі окружним звітодавцем і затверджений в обов'язках референта. На тім своїм становищі розвинув вельми інтензивну діяльність: організує нові пл. відділи, відновляє й скріпляє діяльність давних, уряджує курси, лекції, редагує журнал “Пластун-Черкес”, пише і видає ріжні пл. книжочки і дописує до непластової преси про Пласт (протягом тільки 1927 р. написав 40 статтей з пл. життя), а далі зорганізував сім пл. таборів на Закарпаттю і вельми вміло їх провадив. Отсих кілька даних, хоч цілком неповних і доривочних самі собою говорять про його пл. працю на пл. ниві.

Його пл. діяльність зумів оцінити не тільки провід нашого Пласту, іменуючи його скавтмастром і надаючи йому хрест за значне діло, але і провід Союзу Пл-ів Ч.С.Р., від якого одержав: 1) подяку Начальництва в Празі, 2) дипльом Начальника з 20.X.1925, 3) бронзову свастику Начальництва, 4) срібну свастику Начальництва Союзу Пл-ів Ч.С. Р. з 7.IV.1926 та провідничий декрет з 1.III.1927.

Гарна пл. праця і діяльність відзначених нехай буде добрим приміром і заохотою для всіх, що працюють в Пласті. – Пл. Провідники і Ви Пластуни(ки)! Ступаймо сміло в їх сліди!

Молоде життя. – 1928. – Ч.1-2 (49-50). – 15 лютого. – С.1–2.