Українська English Deutsch Polska Русский

Олександер Тисовський

Олександер Тисовський-"Дрот" (09.08.1886 – 29.03.1968) народився і виріс у Львові. Син професора учительської семінарії, біолог, за часів свого студентства він не брав активної участі у громадській чи політичній діяльності. Серйозний, зрівноважений, далекий від сентименталізму, людина розуму, цілеспрямований у здійсненні своїх намірів, О.Тисовський захоплював інших самою лише логікою свого мислення. Він був заглиблений у науку свого фаху і у вивчення загальних педагогічних проблем. Зовні замкнутий у собі, у колі знайомих він був веселою і товариською людиною. Товариші відзначали в О. Тисовського риси високої відповідальності за виконання взятих на себе обов’язків, здатність до здорової самокритики. Особисті амбіції ніколи не ставали у нього на заваді загальній справі.

Після закінчення навчання у 1909 році та через два роки здачі іспиту на доктора біології, він почав працювати у Академічній гімназії у Львові вчителем природознавства (працював там із 1911 по 1940 роки з невеликою перервою на службу в армії у 1915 р.). У 1911 році на сторінках львівської щоденної газети “Діло” О. Тисовський надрукував ряд статей, в яких піддавались гострій критиці формалістичні методи навчання у шкільних закладах. Водночас, вивчаючи англійську мову, він ознайомився із оригіналами методичних праць англійського скаутінгу. Скаутська система виховання захопила О.Тисовського. За згодою дирекції гімназії він створив з її учнів організацію, яка працювала за скаутськими методиками. Діяльність організації підтримала більшість вчителів гімназії. В цей час О. Тисовський пише багато статей про скаутінг, які друкуються у педагогічному часописі “Наша школа”. Методичний досвід діяльності організації ліг в основу розробленої О. Тисовським педагогічної методики і організаційної схеми українського Пласту. Це по-суті було поєднання скаутських методичних засад із традиціями українського козацтва. Методика Пласту була в основному викладена О.Тисовським у книжках “Пласт” (1913), “Життя в Пласті” (1921, 1961, 1969). Після закінчення Першої Світової війни він продовжив активну діяльність у організації як голова Верховної Пластової Ради, а з 1926 року – як заступник Верховного Отамана і референт діяльності Верховної Пластової Команди. Після заборони Пласту польським урядом О.Тисовський працював теоретиком і провідником так званого “Доросту Рідної Школи”, співробітником журналу “Вогні”, кооперативу “Пласт”, також членом проводу організації “Виховна спільнота української молоді”. Також він не залишав наукової діяльності – був автором кільканадцяти праць з анатомії та морфології тварин, працював професором біології участь у роботі Українського таємного університету у Львові (1919–1925), професором і завідувачем кафедри зоології Львівського державного університету (1940–1941), дійсний член Наукового Товариства ім Т.Шевченка (1926). У 1944 році О.Тисовський емігрував до Австрії. Він активно працював у Пласті аж до своєї смерті 29 березня 1968 року у Відні.

Автобіографія Олександра Тисовського, подана у відділ кадрів Львівського державного університету ім. Івана Франка (1940 р.)

Спогади Олександра Тисовського про Пласт:

Тисовський Олександр. З юних літ Українського Пластового Уладу

Тисовський Олександр. [Спомини, записані Теодором Данилівом у грудні 1965 р.]

Тисовський Олександр. Як постав Пласт?

Також читайте:

Бачинський Леонід. “Золота книга”

Бачинський Леонід. Коротка біографія Дрота

Білостоцький Тиміш. Мої зустрічі з Дротом

Відзначені за заслуги (1927 р.)

Данилів Теодор. Людина

Кузьмович Ольга. На прощання нашому основоположнику

Левицький Северин-“Сірий Лев”. Моє перше знайомство з Дротом

Мосора-Франкен Д. Д-р Олександер Тисовський-Дрот