Українська English Deutsch Polska Русский

Коротка біографія Дрота – др. проф. Олександера Тисовського

Дрот народився 9 серпня 1886 року у Львові. Батько його Василь був професором державної хлопячої учительської семінарії. Вчив матиматику й фізику. Помер в 1919 році. Мати Вероніка-Анна з роду Баллабан. Померла в 1899 р. В родині було 4 дітей. Дрот був наймолодшим. По народній школі перейшов до гімназії з німецькою викладовою мовою. Від 3 кл. став учнем І Академічної Ґімназії з українською викладовою мовою у Львові, яку покінчив в 1904 р. з відзначенням. Зразу вписався до Львівського Університету на природничий факультет. Скінчив в 1910 році. Докторат зложив в 1911 році. Тогож року став професором тої ґімназії, яку скінчив. Рівночасно став секретарем і скарбником “Учительської Громади”. Крім того належав до товариства “Сокіл-Батько” і “Бояна”. Грав відбиванку, ситківку і ходив на ховзанку.

Крім Академ. Ґімназії вчив в українській дівочій семінарії і в німецькій евангелицькій ґімназії. Був членом НТШ.

Дрот дуже любив спорт. Вчився плавати, фехтувати, ходив на руханку. Учився французької та англійської мови, стенографії і танків. Працював науково, писав до журналів на різні виховні й пластові теми. В 1911 році зорганізував Пласт, який поширився по цілому краю й поза його межами.

У 1912 році дістав наукову стипендію міністерства освіти і відбув подорож до зоологічної станції в Трієсті, потім скінчив океанографічний курс в Берґен в Норвегії. Звиджував зоологічні музеї у Швеції, Норвегії і Німеччині. З початком війни 1914 р. виїхав до Відня де деякий час вчив на україн. ґімназійних курсах для середньошкільної молоді. Був покликаний до війська. В 1915 р. командирований до Львова до ґімназії. За зорганізування Пласту Дрот не мав спокою з боку польської влади. Терпів різні утруднення в праці і грозило йому перенестися до корінної Польщі.

З приходом большевиків до Львова повстали нові труднощі й доводилося виконувати примусово працю поза своїм фахом, доки не покликано його на професора зоології на природничий факультет університету ім. Івана Франка. Далеко від центру можна було науково працювати, доки большевики не призначили Дрота на заступника декана факультету, замість хворого декана.

З приходом німців знову все змінилося в устрою високого шкільництва. Дрота призначили викладачем Господарської Академії в Дублянах і професором Інституту Зоології. Вибрано його деканом і праця дещо унормувалася.

Коли знову прийшли большевики – почалася евакуація. Деякий чає Дрот був в Криниці, а потім виїхав до Відня. У Відні Дрот перебував в приміщенні, де були зложені важніші речі, його наукові праці та частина бібліотеки.

Підчас бомбування Відня згорів дім і все майно. З великим трудом знайшов приміщення, де перебуває до сьогоднішнього дня.

Старший брат Степан був майором австрійської армії і підполковником УГА. Знаний пластовий діяч. Помер 1923 року.

Дрот одружений з донькою проф. Кирила Студинського. Має сина Юрія, доктора музикології.

Пластовий листок. – 1966. – Ч2 (102). – квітень-червень. – С.2.