Українська English Deutsch Polska Русский

Пластовий рік

(Прик[аз]. Ч. 20/14., Ур[ядові] В[істи]., Ч[исло]. 3. 1924., ухв[валено]. 16.Х. 1924)

Пластовий рік починається 1. падолиста і треває до 31. жовтня слідучого року. (Ріш[шення]. В[ерховної]. П[ластової]. Р[ади]. осінню 1922). В[ерховна]. П[ластова]. К[оманда]. рішила числити пл. роки від першого падолиста 1911. р., бо в тому пл. році (1. XI. 1911. — 1. XI. 1912.) повстали перші укра­їнські пластові Гуртки в Галичині. 

Пластуни обовязані держатися сього числення у всіх пластових діловодствах.