Українська English Deutsch Polska Русский

Газета “Діло” про початки Пласту у 1913 р.

Від редакції: містимо тут вирізки з щоденника “Діло” про Пласт у його початках, модернізуючи тільки правопис з давних років. Вирізки зібрала й надіслала нам наша Юнона, пл. сен. Дарія Навроцька з Вінніпеґу в Канаді.

 З пластового руху

“Діло” ч. 27 з дня 5 лютого 1913.

Пласт, як новий спосіб фізичного й умового розвою молоді приймається поволі й у нас. По всіх більших містах Східної Галичини засновуються пластові гуртки тайні, чи і явні. Одначе треба признати, що по найбільшій часті робиться це безпляново й доривочно. Чогось бракує, щоби надати цій новій організації одноцільности й трохи ширшого розмаху. Через брак ініціативи й дальшої ціли розпалося в нас уже кілька пластових гуртків, а інші ініціятори звели ідею Пласту зовсім у інший, непластовий бік, роблячи її средством до своїх цілей. Найбільше давався відчувати брак фахового підручника, за яким могли би поступати наші ініціятори. Короткі часописні статті тут не поможуть багато, вони можуть дати лише почин, до дальшого провадження треба витривалости й чималої праці. Щоби хоч у часті зарадити злому, видано цими днями книжечку п. з. “Пластові гри і забави”. Пласт, як відомо, має на цілі виховувати молодь на здорових та розумних горожан. Гри й забави мають для молоді багато притягаючого до романтичного. Там, на лоні природи може кожда одиниця вирабляти свій характер у змаганні з собі рівними товаришами. Це вимагає енергії, рішучости й оглядности. Іініціятори пластових гуртків можуть дуже добре зайняти своїх пластунів тими грами й забавами, тим більше, що вони (гри й забави) вимагають й іншої підготови, як прим. сиґналізовання, несення першої помочі й т. д., а можна це всюди примінити й у всяку пору. Маємо забави і в таборі і вдома, на селі й у місті, в ночі й у день, в усі пори року, на суші, на воді, забави для наколесників, змаги та гри. Ціна книжечки дуже приступна, бо тільки 50 сот. Замавляти можна в п. м. Залужного, Львів, ул. Крашевського 25. Кождий учасник, розвідчик і пластун повинен купити один підручник, щоби міг стати сам ініціятором нового пластового гуртка в місті або на селі. Часть доходу призначено на “Пластовий фонд”. – Ф. (Франко Петро, ред.)

 З пластового руху

“Діло” ч. 51 з дня 7 березня 1913

Дня 23.II.1913 відбувся в Золочеві відчит про Пласт. На просьбу золочівського “скавтмастра” д. Кривуцького виїхав я зі Львова перепровадити з золочівськими пластунами вправи, бо все мало бути вже готове, це значить, що всі вже мали знати, що це таке “Пласт”, які має цілі й більшменш мали вже бути обізнані з технікою вправ, принайменш провідники гуртків мали бути приготовані до першого пластового іспиту (на розвідчиків). Тимчасом приходилося говорити аб ово. Впорядчики повинні тямити, що коли мають бути вправи, то всі мають знати предтим що найменше оці основні речі: сигналізування знаками Морза і семафором (семафором тяжче навчитися, але передається відомості значно скорше), подавання знаків свиставкою й рисовання знаків крейдою, чи то палицею на дорозі, читання мапи, знання впоряду (все мається робити на наказ) і т. д. Серед такої підготови треба зробити поділ на гуртки, назначити провідників,, заступників і скарбників і запровадити докладне звітування з відбутих вправ і стану скарбу. Впорядник повинен виправити передовсім провідників, бо добре приготовані зможуть зацікавити всіх прочих і з’єднати собі їх поважання, що причиниться до карности так у нас потрібної, а навіть конечної. Впорядник і провідники мусять бути ідеальними людьми: не сміють ані курити, ані вживати алькогольних напоїв, усім повинні помагати й служити доброю радою, всюди давати почин, переводити зачате до кінця й т. д., повинні бути пластунами. Длятого ліпше зачинати з кількома а дійти до сотні, чим з куреня зійти до гуртка. Заряджені забави або вправи повинні все точно зачинатися й то без огляду на погоду. Кожду вправу перероблювати доти, доки її докладно не затямиться. Ліпше впровадити менше забав, але цікавих і переводити старанно, чим багато і якбудь. По черзі можна переробити всі забави з книжечки “Пластові гри і забави”. Саме переведення дасть багато підготови.

Вже більше, як рік, у нас зачався пластовий рух, але зроблено дотепер ще дуже мало. Справді майже по всіх містах Східної Галичини позакладалися пластові гуртки, але всі йдуть самопас, думаючи, що організація в тім полягає, щоби кождий відділ заховав свою індивідуальність.

Час уже покинути таке роздроблення й надати цілому рухові одноцільність і єдність, як має прим. від самого початку рух в Англії. Ходить тут передовсім про єднаковість одностроїв, рівні вимоги при іспитах, однакові відзнаки, однаковий впоряд, спосіб забави, однакову організацію (гуртки по сім членів з провідником, заступником і скарбником, курені поділені на сотні, паланки поділені на курені й області). Щоби вже раз дати початок, взиваю всіх впорядчиків, щоби до кінця цього місяця прислали або передали свої гадки й заміти в тій справі, а рівночасно назначили день, в котрім могли б з’їхатися до Львова (що лежить у середині Східної Галичини) й порозумітися остаточно в тій справі. 3 свого боку предкладаю дні 6 і 7 квітня 1913 р.

Постанови з’їзду будуть важні для всіх пластових гуртків. Передовсім із оцих міст повинні зголоситися впорядчики: Станиславів (п. І. Будзиновський), Перемишль (п. Любович), Тернопіль (п. Сидорак), Золочів (п. Кривуцький), Бучач, Дрогобич, Коломия, Копичинці (п. Петрицький), Сокаль, Рогатин (п. М. Капуста), Ярослав, Винники і т. д.

П. Франко

Львів, ул. Понінського ч. 4.

 У Франції “СОЦІЕТЕ ДЕС ЕЦЛАРЕУС” розвиває жваву діяльність, бо закладає скавтові гуртки не лише в усіх більших містах та місточках, але й по селах. Найбільше дбають про це народні вчителі, що дають своїм школярам та школяркам хосенну розривку. Француське правительство ставиться до цього вельми прихильно й підпомагає, як може. Ми без помочі франц… польського правительства обїйдемося, але коли “Учитель” [орган народних учителів –Северин Левицький] не помістить кілька відповідних статтей (навіть не ремунерованих), то про діяльне зацікавлення Пластом буде важко.

ХІІІ. Каня. І.

 З пластового руху

“Діло” ч. 68 з дня 27 березня 1913.

3’їзд пластових впорядчиків, пропонований на 6 й 7 квітня повинен з’єднати безумовно всі наші курені, Ціллю з’їзду буде вирішити й запровадити повну одноцільність у всіх куренях. Розходиться передовсім про одноцільність слівні, впоряду, організації, однострою, іспитів. Впорядчики мали б те все вирішити й стисло придержуватися. Рішені питання обов’язували б усіх впорядчиків через один рік аж до другого з’їзду. Але беручи під увагу, що пластовий рух у нас недавно почався й навіть не всі впорядчики знають, про все, що до “Пласту” належить, з’їзд буде свого роду курсом, бо до тепер зголошено чотири найважніші реферати : Др. О. Тисовський: “Пластовий устав” і “Іспити” (а іменно, що вимагається до іспитів, спосіб питання, відзнаки й степені), М. Залужний: “Організація (початки й розвій) у нас а в інших народів”, С. Левицький : “Однострій і всі прилади”, II. Франко : “Впоряд і полеві вправи”. Охочі можуть зголосити один або два найвище реферати. По кождім рефераті слідує дискусія, а вкінці прийняття відповідного внесення, поставленого референтом. Всякі запити й зголошення на з’їзд треба слати на адресу: П. Франко, Львів, ул. Понінського ч. 4.

До тепер лише два, зглядно три курені зголосили свою присутність, а саме Копичинці, Золочів і Сокаль. Повинні зголоситися щонайменше оці: Коломия (п. Книш), Перемишль (п. Любович), Станиславів (п. Будзиновський), Дрогобич, Бучач, Бережани, Ярослав, Теребовля, Рогатин, Буськ, Тернопіль, Чортків, Яворів. Коли не зголоситься щонайменше 10 куренів (на 16), з’їзд не був би раціональний. Розуміється, що можуть зголоситися пані й панове, що хочуть заложити “Пласт”, а не знають як до цього взятися. Вельми пожаданою була би присутність сільських учителів, що могли би перенести хоч основи “Пласту” на село. Всі наші жіночі школи повинні заложити в себе пластові гуртки й у тім напрямі сподіємося реферату про жіночий “Пласт”.

Товариство техніків “Основа” відступило ласкаво свою салю на з’їзд при вул, Снядецьких ч. 4. ІІ пов. Реферати могли б початися о год. 10-ій рано.

К. О. Ф.

 Про Пласт в м. Сокалі в Галичині

“Діло” ч. 69 з дня 28 марта 1913. “Із спорту” (?? ред.)

Сокаль. Тутешний “Пласт” завдяки енерґії кількох одиниць йде черепашиним кроком все вперед. Ми перейшли під патронат місцевого “Сокола” і “Сокіл” визначив одного з своїх членів, (резервовий офіцир), що буде його дальше провадити. Зібраний фонд виносить тепер 120 кор. готівки. На той дохід зложився також дохід з “томболі” урядженої нами 26.3 с. р. За ті гроші думаємо закупити тепер найпотребніші річі, бо мало що маємо. Сего року зробили ми 20 прогульок і урядили 11 відчитів на різні теми (істория, ґеоґрафія, перша поміч, нікотина, алькоголь, пожарництво, слідженє вид). Підготовано товаришів до чину на II пластуна, засновано хор, вправлювано рушницями. Курінь числить 78 чл. і ділиться на 8 роїв по 9 членів.

Отаман львівського куреня розписує отсим убіг на винайденє відповідного виразу на слово “менашка” (їдунка). Винаходи на тім поли слати на адресу М. Залужний, Львів, Крашевського ч. 26. Найліпший вислід здобуде одну… Зголошення приймаються до 30 цьвітня включно.

 Про пластовий з’їзд

“Діло” ч. 74 з дня 3 цьвітня 1913. Оповістки

І-ий Пластовий З’їзд почнеться 6.IV.1913 р. о год. 10 рано в сали тов. “Основа” при вул. Снядецьких ч. 4. ІІ п. Денний порядок був уже раз оголошений. По кождім з рефератів дискусия. Зїзд потреває один день. Зголосилися до тепер 4 позальвівські курені. Не зголосили свого приїзду Станиславів і Перемишль, де Пласт стоїть вже зовсім добре. Чи організацийний змисл поминув ті міста. Проситься о приїзд всіх впорядчиків, бо розходиться о витворення одноцільної а тим самим сильної органїзації. Отже до побачення на з’їзді.

П. Франко начальник.

 Репортаж із І-го Пластового З’їзду

“Діло” ч. 80 з дня 11 цвітня 1913. “Із спорту”

Перший 3’їзд впорядчиків Пласту відбувся 8-го сего місяця. З’їзд наглядно сьвідчить про потребу пластової орґанізациї і одноцільність акциї на цім поли. На зазив, поміщений в “Дїлї” слідуючі Курені вислали своїх відпоручників: Львів: др. О. Тисовський, П. Франко, Перемишль : п. Любович, Станіславів: п. Кичун, Сокаль: Д. Останько, В. Галань, Золочів: О. Кривуцький, Рогатин: Др. Н. Гірняк, п. Щуровський, Яворів: К. Оборський, Дзісь, Дрогобич: М. Мінчак, Копичинці: О. Петрицький, Ярослав: Шумський, Білецький, Боршевичі К. Утриско, Самбір: Пеленський, Будзінський, Чортків: Мостович, Пчани: И. Татів, Пикуловичі: И. Говда, Підліски Малі: Вусевич. Окрім відпоручників було кілька гостей з Львова.

Предсідателем вибрано П. Франка, що на секретаря попросив М. Залужного. Перед приступленням до денного порядку з’їзд рішив, що ухвали, запавші більшостю голосів є важні аж до другого з’їзду і їм мають підлягати всі курені, що прислали своїх відпоручників.

Жваву дискусію викликали слідуючі точки денного порядку: Устав “Пласту” – реферат др. О. Тисовського, “Орґанізация Пласту в нас і в инших народів” М. Залужного та “Однострої і прибори” С. Левицького [не Сірого Лева, ред.] Без дискусиї принято реферат про “Полеві вправи і впоряд” та “Внески і запити”.

Узнаючи потребу відзнак, з’їзд вибрав комісию, що сею справою має занятися і проект до двох тижнів предложити. На внесенє п. Любовича увійшли в склад комісиї Тисовський, Франко і Залужний. Бажаючи одноцільности і якнайбільшого поширення Пласту з’їзд рішив вибрати окремий “інформуючий комітет”, що був би обов’язаний давати всякі вказівки, поради і інструкції для бажаючих заложити чи то провадити Пласт. До комітету увійшли: др. О. Тисовський, П. Франко, М. Залужний, С. Левицький, усі з Львова. Щоби комітет з успіхом міг провадити свою працю з’їзд рішив оплачувати по 1 К. від гуртка на рік на ту ціль. Сей податок є невеликий, але прямо конечний, коли вважити на обширне поле діяня. Кождий курінь повинен отже вислати сей податок до кінця сего місяця на адресу скарбника комітету др. О. Тисовського, Львів ул. Сапіги, головна ц. к. ґімназия.

В дальшім тягу з’їзд апробував однострій і слівню, котру демонстрували прелєґенти. У всяких справах (одностроєвих, чи орґанізацийних) належить відноситися на адресу писаря комітету: М.Залужного, Львів, ул. Крашевського 25. На відповідь треба залучити марку. За відступленя салі цілком безкорисно впорядчики з’їзду складають на сім місці щиру подяку Товариству “Основа”. /Підпис/ Учасник

Від редакції ЛДЗ : Редакції ЛДЗ знані майже всі учасники цього І-го Пл. З’їзду, в більшості це перші піонери пл. руху віку сеніорського або стар. пластунського, та і є м. ними і старші пл. юнаки як В. Білецький з Ярослава або Оборський і Дзісь з Яворова. Це учні гімназій. Багато з тих перших учасників з’їзду вже не жиє, деякі згинули на полі слави, та три з них, а саме Др. Ол. Тисовський, В. Білецький та др. Н. Гірняк є тепер на еміграції як члени Пластового Сеніорату.

 Листки дружнього зв’язку. Бюлетень І-го куреня УПС ім. Степана Тисовського. – 1959. – Ч. 3 (42). – С. 15–17; 1960. – Ч. 1 (43). – С. 13–14.