Офіційні документи ВОСМ

Сторінка присвячена Всесвітня організація скаутського руху (ВОСМ від World Organization of the Scout Movement), членом якої є і Національна скаутська організація України - Пласт. Тут ви зможете знайти нормативні документи і методичні посібники, що ними керується у своїй діяльності&ця організація.

Конституція ВОСМ (анг. мовою) (46kb, файл у форматі pdf)

Конституція ВОСМ (рос. мовою) (189kb, файл у форматі pdf)

Даний документ є статутом Всесвітньої організації скаутського руху. У ньому висвітлено цілі, мету діяльності, порядок обрання і діяльності керівних органів ВОСМ та ін.


Конституція Регіональної Скаутської організації Євразії (анг. мовою) (46kb, файл у форматі pdf)

Конституція Регіональної Скаутської організації Євразії (рос. мовою) (143kb, файл у форматі pdf)

ВОСМ у своїй структурі має декілька регіональних організації, зокрема регіональну організацію Євразії, до якої відносить і Україна. Ця конституція є статутом регіональної орагнізації, містить положення про цілі організації, членство в ній, порядок обрання і діяльності керівних органів та ін.


Положення про проведення Джемборі Регіональної скатуської організації Євразії (анг. мовою) (56kb, файл у форматі pdf)

Положення про проведення Джемборі Регіональної скатуської організації Євразії (рос. мовою) (125kb, файл у форматі pdf)

Джемборі - це міжнародна скатуська зустріч організацій-членів ВОСМ. У даному нормативному документів висвітлено ціль, програму,  порядок організації та контролю за проведенням цього заходу у Регіональній скаутській організації Євразії.


Рекомендації для організації, що хочуть стати членом ВОСМ (анг. мовою) (436kb, файл у форматі pdf)

Цей документ регламентує процедуру отримання національними скаутськими організаціями статусу члена ВОСМ. Містить перелік вимог, що їх повинна виконати національна скаутська організація, щоб набути членство у ВОСМ та анкету перевірки такої організації.


Основоположні характеристики скаутського руху (рос. мовою) (381kb, файл у форматі pdf)

Методичний посбіник, що присвячений цілям скаутського руху, скаутській методі та системі виховання молоді у скаутських організаціях.


Принципи організаційної побудови скаутського руху (рос. мовою) (980kb, файл у форматі pdf)

Дана брошура пояснює доцільність існування чіткої орагнізації у скаутському русі, мустить такі розділи: типи організацій, скаутинг - рух і організація, рівні організаційної побудови скаутського руху.


Виховна пропозиція:методичний посібник (анг. мовою) (452kb, файл у форматі pdf)

Виховна пропозиція:методичний посібник (рос. мовою) (405kb, файл у форматі pdf)

Ціль і метод скаутського руху визначено у Конституції ВОСМ, але існує потреба виразити їх від імені національних організацій із врахуванням особливостей кожної країни, це робиться за допомогою такого документа як виховна пропозиція. Методичний посібник допомагає у написанні такої виховної пропозиції.


Скаутський довідник (рос. мовою) (1mb, файл у форматі pdf)

Що є скаутинг. Книга для скаутського лідера (рос. мовою) (5,8mb, файл у форматі pdf)

Скаутинг. Книга для скаута (рос. мовою) (4,8mb, файл у форматі pdf)

Книги, що є довідниками про скаутський рух, містять різноманітну інформацію про сам Рух, його організацію, керівні органи, принципи і систему виховання та ін. Перша призначена для широкого кола читачів, друга більше зорієнтована на тих, хто прагне бути лідером (виховником) у скаутській організації, а третя для дітей, що хочуть стати скаутами.