Перестороги

Попри те, що пластування - це постійне самовосконалення, все одно існують проблеми порушення правил чи невиконання обов'язків, і в Пласті передбачено реакцію на подібні вчинки. Це - спроба допомогти новакам чи юнакам направити свою негативну чи невідповідну поведінку.

В Пласті відсутні будь-які фізичні покарання за будь-які порушення правил чи недотримання вимог. Натомість застосовується система пересторог.

Пересторога - це вказання пластунові на його огріхи, нагода задуматись та виправитись.

Є три формальні перестороги, які надаються залежно від черги одержання або серйозності провини: перша пересторога найлегша, третя - найсуворіша, вона означає виключення (викреслення) з Пласту.

Найбільшою карою в Пласті є виключення (викреслення) з членства:

  • Особа, котру було викреслено, може поновитись в членстві впродовж року без втрати усіх успіхів, здобутих нею впродовж періоду пластування
  • Особи, котрих було виключено, ніколи не можуть знову вступити до Пласту.

Перестороги в УПН, які дають впорядники, є засобом для поборення проявів неслухняності та поганої поведінки новаків. Якщо перестороги не приносять успіху, тоді, в порозумінні з батьками новака, впорядник може його виключити з роя. Потім він може поновитись без втрати попередньо набутого ступеня.

Система пересторог у юнацтві - це звернення уваги, що пластун чи пластунка переступає своє добровільне зобов'язання дотримуватись пластових обов'язків та закону. Те, яким чином в Пласті вживаються перестороги і як реагують на порушення правил, має великий вплив на вироблення самодисципліни. Ось основні принципи, якими виховники чи саме юнацтво керуються з метою виправлення поведінки окремих осіб (витяг із "Життя в Пласті"):

  • "перед тим, як когось оскаржувати, треба його або її вислухати (а також інших свідків). Треба бути безпристрастним і готовим сприйняти всі повідомлення, щоб справедливо оцінити дії винуватця;
  • ніколи не можна критикувати особи, а лише дію, що зробила ця особа ("Ти зробив немудрий вчинок", а не "Ти дурний");
  • пластова метода забороняє фізичні або психологічні кари; кари, в яких міститься "відплата" ("кара задля кари"), або кари, що понижують людську гідність;
  • інколи за певні провини ми даємо юнацтву виконувати певну роботу і тим самим ми до певної міри обезцінюємо потрібну і корисну роботу, яку кожен членн повинен би радо виконувати. Треба вважати, щоб ми не обезцінювали її (наприклад, коли ями копають завжди ті, що провинились, чи це значить, що ця праця є другорядною або негідною і її треба оминати?) Замість давати якусь роботу, краще усунути особу від певних занять (участь у тереновій грі, ватрі);
  • ціллю нашої реакції на порушення правил мусить бути позитивний вплив на молодь; пластун чи пластунка повинні зрозуміти, в чому вони провинились і якими є наслідки. Ціллю є не принизити особу, а подбати, щоб проблема не повторювалась;
  • треба розуміти, чому молодь порушує правила."