Пластова програма

Юначка із перевірним листком ІІ пробиПеребуваючи в новацтві та юнацтві, пластуни та пластунки проходять ряд етапів. Завершення кожного етапу свідчить про те, що пластун здійснив ще один крок на шляху до самовдосконалення, і таким чином може приступати до осягнення наступного етапу. Після завершення етапу пластунові чи пластунці присвоється відповідний пластовий ступінь, який відображаєтсья відзнакою ступеня на пластовому однострої.

Вимоги кожного етапу є пристосовані до конкретного віку та передбачають виконання певних завдань чи освоєння певних знань, необхідних пластунові у його посвякденні пластуванні. Перелік цих завдань є чітко окреслений та викладений у вимогах проби.

Пластові проби - це означена кількість завдань, що їх пластун чи пластунка має виконати. В означеному часі юнак має потвердити в умовах реального життя зусиллям і працею, пережиттям і знанням, що він повністю засвоїв встановлений для нього виховний матеріал та вільно диспонує прикметами та вмілостями, котрі відповідають виховній програмі його віку.

В Уладі Пластового Новацтва є три проби:

 1. На ступінь новака/новачки - жовтодзюба;
 2. На ступінь новака/новачки - юного орляти;
 3. На ступінь новака/новачки - орляти.

Коли новак складає першу пробу, тоді складає новацьку обіцянку і отримує новацьку відзнаку, яку носить на береті, над лівою кишенею сорочки.

За час перебування в юнацтві пластуни здають такі проби та здобувають такі ступені:
Відзнака пластуна-прихильника
 1. Ступінь пластуна-прихильника.
  Присвоюється через півроку перебування в пластовому гуртку після того, як пластун освоїв ІІІ Головні обов'язки пластуна, пластовий закон та ще ряд базових знань. Свідчить про те, що юнак виказав та підтвердив бажання стати пластуном. Пластуни-прихильники ще не вважаються членами Пласту, а всього лиш кандидатами на членство.
  Відзнака пластуна-учасника
 1. "Скобине крило" - перша проба УПЮ (у віці 12,5-14,5 років) - ступінь пластуна-учасника.
  Пластун-учасник - це особа, що в повній мірі відповіла вимогам першої пластової проби: засвоїла пластову ідею та практикує бездоганну пластову поставу, орієнтується в організації Пласту, взяла активну участь у пластових заняттях, навчилась життю в природі, вміє дати собі раду у повсякденному житті, займається своїм тіловихованням та здобула щонайменше 3 пластові вмілості, що відповідають даному етапу.
  Після здачі першої проби юнаки складають пластову присягу, і таким чином стають дійсними членами організації.
  Відзнака пластуна-розвідувача
 1. "Скобиний хват" - друга проба УПЮ (14-16 років) - ступінь пластуна-розвідувача.
  Своїми вимогами друга проба загалом нагадує першу пробу, проте вона вимагає від пластуна значно глибших теоретичних знань та проявлення поведінки провідника. Ступінь розвідувача засвідчує, що пластун досконало володіє ідейними засадами Пласту, неодноразово взяв участь в організації разномантіних пластових акцій, вміє самостійно давати собі раду як в повсякденному житті, так і в природі.
  Пластун-розвідувач - це особа, що в повній мірі знайома із засадами пластування та може розпочинати самостійно готувати та реалізовувати проекти з тим, щоб підготувати себе до виконання в майбутньому функцій провідника.
  Відзнака пластуна-скоба
 1. "Скобиний лет" - третя проба УПЮ (16-18 років) - ступінь пластуна-скоба (пластунки-вірлиці).
  Ця проба не містить жодних конкретних вимог, які слід виконати. Натомість пластун має зреалізувати 9 тематичних проектів, результатом котрих буде позитивний ефект для Пласту чи суспільства.
  Третя проба - засіб реалізації мети Пласту з підготовки свідомих, відповідальних і повновартісних громадян, провідників суспільства.
Відзнака пластуна-гетьманського скоба Крім згаданих проб в УПЮ існує почесний ступінь гетьманського пластуна скоба (гетьманської пластунки вірлиці). Ступінь гетьманського пластуна-скоба не здобувається юнаком чи юначкою, а може бути наданий за ініціативою виховника. Цей ступінь надається за винятково взірцеву працю та поставу. Передумовами для отримання цього ступеня є:
 • Щонайменше 6 місяців бездоганного пластування після здобуття ступеня скоба (вірлиці)
 • Займав(ла) провідні посади в Пласті
 • Виказав(ла) провідницький хист
 • Здобув(ла) щонайменше 20 відзначок пластових вмілостей
 • Своїм особистим і громадським життям, пластовою поставою та характером дасть підставу пластовому проводу для переконання, що як гетьманський пластун-скоб (гетьманська пластунка-вірлиця) принесе честь і добру славу українському Пласту, житиме строго за пластовим законом і працюватиме для добра Пласту й українського народу.
Під час тижневих сходин, збірок, прогулянок та мандрівок гуртка і в дальшому під час занять цілого куреня юнак ознайомлюється методично і програмово з установленим для нього виховним матеріалом, переживає його в праці і в житті і так виробляє, оформлює і закріплює в себе певні прикмети характеру.

Пластові виховники - зв'язковий і впорядник - допомігши юнакові створити відповідні умови для самовиховної праці, стежать за його самовиховною діяльністю і стверджують окремі фази у його розвитку. Це ствердження відбувається так, що пластові виховники дають юнакові у час здачі проби виконати різні доручення, завдання, щоб на основі способу їх виконання встановити, в якій мірі юнак засвоїв самовиховний матеріал.

Технічно відбуття пластової проби реалізується у формі гри, вправ чи пластових змагань у гурті інших юнаків, які відбувають ту саму фазу перевірки.