Виховники в Пласті

Гутірка на пластовому таборі Виховниками можуть бути члени старшопластунства, сеньйорату, члени пластприяту, частково навіть старші члени юнацтва. Всі виховники повинні пройти відповідні курси - вишколи для новацьких або для юнацьких виховників.

Щоб поповнити ряди виховників, до праці з дітьми можуть зголошуватись і молоді батьки, які після короткого курсу виховників і доповнення знання з виховної літератури можуть бути добрими виховниками. Це вже було доведено на практиці: з огляду на те, що батьки мають власних дітей, вони відповідальніші, краще знають психологію, потреби дітей, швидше можуть збагнути, зрозуміти недомагання дітей і їм допомогти.

Пласт є організація виховна, тому найважливішу роль виконують виховники. Вони зорганізовані в двох окремих кадрах виховників: для наймолодшого уладу - новацтва, і старшого уладу - юнацтва.

Новацькі виховники - братчики і сестрички. Вони провадять виховну працю в новацтві. Виховник мусить створити родинну, теплу атмосферу, в якій було б добре перебувати новакам. Він повинен дати любов, заправляти до дисципліни та відповідальності, накладаючи на них завдання, починаючи від простих та ідучи до щораз більших і складніших.

Новацький виховник в першу чергу повинен бути добрим пластуном, бути здібним, розуміти й любити дітей новацького віку, мусить постійно працювати над самовдосконаленням. Новацький виховник - це дослідник маленьких дитячих душ, слідкує за їхнім психічним розвитком, намагається їх зацікавити, щораз шукає нових доріг, щоб вести новаків до нового кращого рівня, маючи на увазі новацький закон і керуючись напрямними новацького виховання. Новацький виховник є у постійному контакті із батьками новаків, він намагається пізнати їх домашнє і позапластове оточення.

Виховники в юнацтві - це старші віком пластуни і пластунки, котрі допомагають молоді пластувати. Впорядник/впорядниця - це старший друг у гуртку юнаків/юначок. Ці виховники допомагають гурткові діяти, слідкують за тим, що діється, і відповідають за те, щоб виховний процес у гуртку був пластовим і корисним. Це значить, що вони пояснюють членам гуртка про Пласт, як братися до праці, помагають планувати і пізніше аналізувати працю, і часом дещо самі переводять.

Виховники допомагають своїми порадами і зауваженнями у індивідуальному самовихованні юнаків та юначок, дбають, щоби поведінка і праця були згідні з їх пластовими засадами і правилами. Але вони не виконують всієї праці гуртка, а залишають ініціативу і самовиховання юнацтву. Виховник, маючи сформований світогляд пластуна, дає добрий приклад у знаннях, уміннях та відповідальності.

У критичних ситуаціях виховник має право накласти вето на рішення гуртка чи окремих його діловодів.