Українська English Deutsch Polska Русский

Улад пластунів новаків

Улад Пластунів Новаків та Новачок - це, з уваги на вік членів, перша виховна спільнота Пласту, тобто спільнота дітей у віці від закінчених 6 до закінчених 11 років. Улад пластунів новаків гуртує наймолодших членів Пласту. Щоб дитина могла стати новаком, потрібне виконання трьох передумов:
 1. Дитина мусить вміти говорити українською мовою.
 2. Мусить бути здорова.
 3. Батьки чи опікуни повинні підписати "заяву батьків", де дають свою згоду на те, щоб їх дитина записалась до новацтва.
Особа, яка починає відвідувати новацькі сходини, не відразу стає новаком. Перших 6-9 тижнів - прихильник новацтва, ще не став членом рою, не має права носити однострою, не платить внески. Закінчивши період знайомства з товаришами, дитина складає заяву вступу:

"Хочу бути добрим пластовим новаком. Прошу прийняти мене до новацького гурту"

Мета
УПН дає дітям змогу якнайкраще та найповніше розвивати духовні та фізичні сили згідно з ідейними основами Пласту за допомогою пластової методи, пристосованої до дитячого віку. В УПН діти готуються пластувати. Новаки ще не є пластунами.

Виховні клітини
Найменша організаційна частина УПН - рій, хлопців чи дівчат, який має свою назву і складається з 6-12 членів. Впорядником рою є братчик або сестричка - особа, якій виповнилось 16 років, та яка перейшла вишкіл відповідної кваліфікації.

На чолі рою стоїть ройовий. Це - новак чи новачка, якого призначив впорядник. Ройовий лише допомагає впорядникові у різних завданнях - проведення збірки, зібрання внесків, проведення окремих занять при іграх, повідомлення новаків про час сходин. Кожен рій вибирає собі назву-символ (наприклад "Лиски", "Соловейки", "Бджілки").

Два-чотири рої творять гніздо. В гнізді рій має своє порядкове число. Крайова пластова старшина реєструє, затверджує назву і порядкове число гнізда. Гніздовий(-а) відповідають за роботу гнізда. Ними можуть бути досвідчений братчик чи сестричка, які перейшли вишкіл відповідної кваліфікації.

Основний колір в УПН - жовтий. Такого кольору теж новацька хустина, новацькі знамена і відзнаки.

Кожен рій має ройове знамено, тобто жовтий прапорець із нашитою на ньому відзнакою символу рою. Прапорець має форму рівностороннього трикутника (основа 25 см, висота 30 см). Ройовий опікується прапорцем. Кожен рій повинен мати тотем, тобто зображення символу рою, прикріплене на палиці.

Методи праці
Новаки готуються бути пластунами під проводом виховника. У формі гри вони виховують характер, бистрість думки, розумову та фізичну вправність.

Напрямні виховної дії та засоби виховання в УПН:

 • Пробудити любов до Бога та почуття приналежності до українського народу.
 • Пробудити почуття потреби взірцевої поведінки і задоволення від добрих вчинків.
 • Плекати здоров'я та відповідну фізичну вправність.
 • Плекати естетичний та художній смак, мистецько-творчі зацікавлення та ідеалізм.
 • Розвинути співпрацю в гурті: зберігання правил у грі, справедливість, життєрадісність, увічливість, особиста та групова дисципліна.
 • Пробудити новаків до творчості та зацікавлення знаннями, вишколювати швидкість думки.
 • Плекати, вишколювати зарадність самостійності.
Засоби: розповіді з відповідною тематикою, новацькі: закон, обіцянка, пісня. вмілості, добрий вчинок, українознавство, ігри, життя серед природи, самодіяльні ігри, казки, дитячі імпрези, майстрування, читання книжок, праця для домівки, відвідування музеїв і т.д.

Новаки вітають один одного та своїх виховників кличем "Готуйсь!". Якщо вони в однострої, то підносить при цьому зігнену в лікті праву руку, якої середущий та вказівний пальці зложені у вигляді літери "V", а решта пальців зігнені в долоні. Випрямлені пальці символізують любов до Бога та України.

Новаки мають свою Обіцянку:

Любити Бога й Україну, допомагати іншим, придержуватись Новацького Закону.

Новацький Закон:

 1. Новак любить Бога і Україну.
 2. Новак слухається батьків і виховників.
 3. Новак робить добрі вчинки.
 4. Новак дотримується правил у грі.
 5. Новак старається бути щораз ліпшим.
Сходини рою - це підстава цілого новацького виховання. Там пробуджує виховник любов до Бога та Батьківщини, учить шанувати старших. Новаки учаться чесної гри, допомагати іншим, зав'язують вузли першої дружби, яка часто веде їх у юнацький і старшопластунський вік.

Кожні сходини новацького рою мають мету й тему. Програму складає виховник, беручи до уваги вік дітей, проби й умілості, пору року, релігійні та національні святкування чи теми із щоденного дитячого життя.

Сходини мають систему тяглості й послідовності. Завдання, які даються дітям, обов'язково перевірені у визначений час; раз дана обіцянка - повинна виконатись. Систематична й поступова підготовка програми сходин - основа роботи з новацтвом. Новаки відразу пізнають себе - зживаються зі собою, граються у простенькі ігри і забави, слухають казок, а відтак готуються до проб і вмілостей: виконують завдання, граються в більш заавансовані ігри, і таким чином досліджують щось нове через умілості та готуються стати справжніми пластунами.