Табори та мандрівки

Довше перебування серед природи стало невід'ємною частиною пластового самовиховання. В українському Пласті воно має вже свою довголітню традицію. Можна сміливо сказати, що без цього безпосереднього зв'язку з природою, без фізичної і духовної наснаги, без цих нагод і пригод, серед яких росте наш пластовий досвід і самовпевненість, немає справжнього Пласту.

У таборах маємо нагоду не тільки набувати різних пластових умілостей, але й проводити життєрадісно і безжурно час серед краси природи і черпати від неї силу для тіла й духу. В них скріпляється духовний зв'язок нашої пластової спільноти, у дружньому середовищі виробляємо почуття дисципліни, потребу правопорядку і потребу взаємної відповідальності за долю своїх друзів. Не диво, що таку велику вагу пластові старшини приділяють старанній підготовці різнорідних таборів, та що участь у таборах є однією з важливих вимог для здобуття пластової проби.

Пластові табори - це

  • краще пізнання Творця в Його творінні;
  • вишкіл практичного життя в природі;
  • підсумкове завершення цілорічної пластової праці таборовиків;
  • місце для застосування надмірної юнацької енергії та відпочинком від школи, домівки через зміну способу життя;
  • нагода для власної ініціативи, самодіяльності, творчості;
  • перебування в братерській пластовій спільноті;
  • місце для вироблення всіх позитивних пластових і громадських чеснот, впорядкованого способу життя і дисципліни.

Одним із базових принципів усіх таборів є повна ізоляція від усього, що напряму не пов'язане із пластовим таборуванням.