Виховні засоби

Засоби - це зміст діяльності в пластових частинах.

Щоб осягнути виховну мету, Пласт має випробувані засоби виховання, які входять в програму новацьких і юнацьких занять. Засобом є характер і зміст пластових занять: сходини, прогулянки, екскурсії, мандрівки, табори, теренові ігри, ватри тощо, а також масові зустрічі та змагання (спортивні та мистецькі). Засоби є такі багаті та різнорідні, що в кожному пластовому підручнику їм віддається близько 90% обсягу.

На засобах побудована пластова Велика Гра. Вони пробуджують в молоді зацікавлення і пориви дають їй потрібне життєве знання та практичні вмілості. Засоби служать для того, щоб при їх допомозі та застосуванні пластової методи самовиховання плекати в душі молоді ідейні основи Пласту та допомагати осягнути ціль Пласту - виховати повноцінну людину. Це широка, поступова притягуючи програма дій, пристосована до всіх умов. Пласт має невичерпне багатство засобів, що відповідають кожному вікові, кожному зацікавленню особистості і кожній потребі виховників, відповідно до обставин.

Основними пластовими засобами вважаємо працю в гуртку, табори та мандрівки і такі організаційні моменти, як однострій, відзнаки, впоряд, планування тощо.