Гурткова система виховання

Найменша та основна виховна клітина - мала ватага юнаків чи юначок, пластовий гурток. Цей пластовий гурток є прообразом і мініатюрою самостійної держави, з повною відповідальністю за неї кожного її члена, і де кожний член виконує якусь корисну, точно окреслену функцію.

Перебуваючи у гуртку, юнаки та юначки визначають з-поміж себе провідників, разом приймають рішення, долають перешкоди та розділяють свої успіхи. Таким чином вони здобувають чи не найважливіше уміння, необхідне для кожного члена суспільства - уміння співіснувати у колективі, знаходити себе у ньому та допомагати самореалізовуватись іншим.

Юнацький гурток - найважніша підставова клітина пластової організації. В гуртку відбувається основне самовиховання юнаків та юначок, тобто головна діяльність для їхнього розвитку і користі. Під час занять у гуртку, юнацтво пізнає ідеали та організацію Пласту та розвивається фізично, розумово, соціально, духовно. В гуртку знаходяться юнаки і юначки з різними здібностями і одне одному допомагають у їхній праці розвитку.

Чому гурток?

 • юнакам і юначкам приємно та корисно бути членами групи;
 • в гуртку легко спілкуватися і разом працювати;
 • кожний має активну і відповідальну роль, члени вчаться прав та обов'язків;
 • гурток - мала клітина суспільства;
 • в гуртку діти діють разом і відчувають силу спільної дії;
 • кожен може допомогти іншому.

Назва і символіка гуртка

Відзнака приналежності до гуртка

Гурткове знамено
Пластовий гурток вибирає сам собі назву і свій символ. Звичайно це назва звіра, птаха чи рослини. Гурток може мати свою барву, своє знамено і тотем. Знамено носить і зберігає провідник гуртка. Тотем носить заступник гурткового або вибраний для цього член гуртка.

Гурткові традиції
Гурток може творити і вводити в життя свої звичаї. Наприклад, гурток може мати гурткову пісню або закриття сходин; можна мати свій оригінальний спосіб відкриття або закриття сходин; може бути традиція гурткового табору як додаток до інших курінних чи крайових.

Обов'язки і права членів гуртка
Кожний член юнацького гуртка

 • бере активну участь у всіх пластових заняттях гуртка і у випадку перешкодження оправдовує свою неприсутність;
 • бере активну участь у плануванні, переведенні та аналізі праці цілого гуртка: виказує ініціативу, зголошується до виконання конкретних завдань, які є частиною загального плану праці;
 • співпрацює з іншими членами гуртка;
 • має право бути в проводі гуртка;
 • має мати змогу провадити відповідальну і корисну працю.

Гурткові діловоди
Члени гуртка обирають з-поміж себе своїх лідерів - гурткових діловодів, кожен із яких має свої обов'язки.

Гуртковий

 • очолює свій гурток і виступає від імені гуртка;
 • постійно комунікується з членами гуртка;
 • дбає, щоб всі брали участь у праці гуртка, здобували пластові ступені і виявляли якнайбільше свого потенціалу;
 • дбає, щоб гурток мав план праці, щоб цей план включав пластову програму;
 • стежить за працею гурткових діловодів і стежить, щоб всі виконували свої обов'язки;
 • входить у склад ради гурткових куреня;
 • провадить книгу гурткового.

Заступник гурткового (гуртковий суддя)

 • заступає гурткового, коли він не може виконувати своїх обов'язків;
 • записує присутність членів на заняттях;
 • в гуртку пропонує відзначення чи перестороги членам гуртка.
 • пише протоколи занять гуртка;
 • відписує разом з гуртковим на листи.

Хронікар

Скарбник

 • збирає членські внески чи будь-які оплати, що мають прийти до гуртка;
 • зберігає всі рахунки;
 • переховує гроші в безпечному місці.

Господар

 • приготовляє план майнових потреб для схвалення гуртком;
 • робить закупи майна і зберігає його в порядку.

Додаткові діловоди за потребою

Робота в гуртку в першу чергу реалізується на гурткових сходинах. Гуртковими сходинами призвичаюється юнацтво бути подібним до з'ясованого ідеального образу пластуна-громадянина. Сходини відбуваються раз на тиждень і тривають 1,5-2 години. Програма кожних сходин є надзвичайно насиченою, вона готується спочатку виховником, а далі - самим юнацтвом.

В загальному сходини складаються із таких елементів:

 • Відкриття
 • Гутірка
  Найскладніша точка програми сходин. Слово це походить від "гуторити" і означає, що це має бути цікава й недовга розмова. Гутірка - це виміна думок у гурті на певну, окреслену тему, де провідник гутірки не є викладачем, а тільки веде гутірку в напрямі означеної мети і теми. Усі присутні повинні брати активну участь та висловити свої думки, зауваги та запити.
  Основне завдання гутірки - виробляти у молоді погляд на різні цікаві для неї справи, проблеми, ступенево розбудовувати й скріплювати її світогляд на основі ідейних засад Пласту.
 • Ігри
 • Спів
 • Адміністративні та організаційні справи
 • Інструктаж
  Пластова програма передбачає набуття різних знань та умінь. Саме з допомогою інструктажів передається основна частина знань, практичне застосування яких має місце під час занять в природі.
 • Ручні роботи чи майстрування
 • Планування
 • Закриття