Українська English Deutsch Polska Русский

Науковці

Воронка Роман професор Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", заслужений діяч науки і техніки України. Сеніор Пласту у США.
Гаврилишин Богдан професор економіки зі світовим ім'ям, ректор Міжнародного Інституту Менеджменту (Женева), голова правління Міжнародного Фонду "Відродження", член Римського клубу, іноземний член Національної академії наук України, радник Президента України з економічних питань. У Пласті - член 3-го куреня УПС "Лісові Чорти".
Гайда Любомир заступник директора Гарвардського Інституту Українських Студій. Член Пласту у США.
Горняткевич Андрій професор славістики, професор Альбертського університету, член НТШ, УВАН, Національної спілкм композиторів України і Всеукраїнської музичної спілки, активіст Канадської Асоціації Славістики, один з чотирьох закордонних членів Орфографічної комісії НАНУ. Член Пласту в Канаді, належить до 29-го Куреня УПС "Сіроманці".
Даревич Юрій відомий вчений-фізик, член редколегій "Українського фізичного журналу" та Української фізичної енциклопедії, закордонний член НАНУ. Член Пласту в Канаді, належить до 18-го Куреня УПС "Чота Крилатих", сприяв відродженню Пласту в Україні.
Ісаїв Петро доктор філософії, історик, журналіст, публіцист, член НТШ, Американського історичного товариства та Американської історичної асоціації, редактор українських католицьких видань. Член 3-го Куреня УПС "Лісові Чорти".
Кархут Василь
(1905-1980)
Лікар (член УЛТ), письменник, редактор, активний громадський діяч. Автор оповідань та повістей для молоді, посібника народної фітомедицини "Ліки навколо нас", книжечки "Перша, друга і третя проба пластуна". Редагував журнал "Дорога" та пластовий журнал "Вогні". Організатор таємного ремісничого Пласту в Галичині після заборони 1930 р. Член 3-го Куреня УСП "Лісові Чорти" з 1925р. Постійно переслідувався, провів два роки у Березі Картузькій (1934-36), а згодом 18 років у Сибірі та Казахстані (1945-1963).
Когут Зенон директор Канадського Інституту Історичних Студій. Член Пласту у Канаді.
Коржинський Степан
(1906-1997)
Доктор медичних наук, професор Медичного Університету у Львові, завідуючий кафедрою педіатрії факультету удосконалення лікарів і провізорів. Автор 42 наукових праць. Член УЛТ, Медичної громади та НТШ. Захистив докторську дисертацію у червні 1939 р. на тему алергометрії. Однак у 40-их роках Вища атестаційна комісія СРСР не признала йому ступеня доктора, тому захистив кандидатську дисертацію у 1954 та другу докторську у 1967 р. на тему "Невідкладна Педіатрія". Активний громадський діяч, член Пласту з 1923 р. У 1925 р. був прийнятий до 3-го куреня УСП "Лісові Чорти" разом з своїми найкращими товаришами, також лікарями, Василем Кархутом та Іваном Мрицом, а також Богданом Стернюком, Іваном Манастирським, та іншими. Незабаром став "Коржиком", першим Хвостиком Фамілії ЛЧ, а пізніше дістав відзначення Кавалера Ордену Чортополоху.
Маркусь Василь професор політології Університету Лойли в Чикаго, редактор Енциклопедії Української Діаспори, дослідник історії Закарпаття, голова Історично-Філософічної секції НТШ. Юнаком був членом Пласту на Закарпатті.
Мриц Іван
(1906-1978)
Лікар-ларинголог, відомий лещетар (переможець змагань у Галичині), шанувальник і меценат мистецтва. Член УЛТ з 1933, був секретарем УЛТ в Німеччині. З 1944 в еміграції у Німеччині, працював лікарем, лікував переселенців, безкоштовно лікував незаможних. Також виконував обов'язки лікаря пластових таборів, брав участь у світових джемборі в Англії, Греції. Член 3-го Куреня УСП "Лісові Чорти" з 1925р.
Лабунька Мирослав професор історії, ректор Українського Вільного Університету (Мюнхен), дійсний член НТШ й УВАН у США, науковий співробітник Українського Наукового Інституту (Гарвард), професор Українського Католицького Університету в Римі. Активний пластун, був членом КПС США та ГПР. Член-співзасновник Куреня УСП-УПС "Орден Хрестоносців".
Онишкевич Залеська Лариса Президент НТШ в Америці (2000-2006), проф. літератури; ред. літератури ж. "Сучасність"; автор зібраних праць про укр. драму "Текст і Гра"; к. 250 праць про укр.літературу і мову. Автор та упорядник 15 книжок, з них 3 антології укр. драми (1 в перекладі на англ. мову). Доктор літературознавства (Пеннсильванський унів.), поч. доктор Львівського унів. ім. І.Франка. Комендантка Пл-ок в Канаді; член ГПБ, ГПР; ред. ж. "В Дорогу з юнацтвом" (22 роки), голова Пл. Конґресу ІІІ і  ІУ; ініціатор таборів  "Стежки Культури" (1965); співредактор "Юнака" і "Пластового Шляху" та різних пл. видань. Член Пласту Канади; від 1961 Америки, кур. "Перші Стежі".
Падох Ярослав голова НТШ, визначний громадський діяч.
Пастернак Северин доктор геолого-мінералогічних наук, почесний член НТШ та Українського інженерного товариства, член редколегії "Палеонтологічного вісника". Підхорунжий УГА. Юнаком був членом І-го пластового полку ім. Петра Сагайдачного у Львові, діяч підпільного Пласту у Стрию, пластун-сеніор відродженого Пласту в Україні.
П'ясецький Андрій видатний інженер-лісник, організатор Українського лісового НДІ. Активний член Пласту у Львові, член та автор гімну 3-го Куреня УСП "Лісові Чорти".
Романків Любомир провідний науковець компанії IBM в галузі комп'ютерних технологій, винахідник процесів будови індуктивних і магніто-опірних мікроголовок для запису інформації, що уможливили появу "твердих дисків" та персональних комп'ютерів, автор і співавтор більш як 50 патентів. Член НТШ, Академії інженерних наук ІВМ та Академії інженерних наук України. Нагороджений високими відзнаками американських наукових товариств. Діяч українських студентських та громадських організацій діаспори, член президії СКВУ. Активний діяч Пласту, був Головою ГПБ і ГПР, зараз є Начальним Пластуном, всебічно сприяє розбудові Пласту в Україні. Член 29-го Куреня УПС "Сіроманці". Нагороджений вищими пластовими відзначеннями.
Рудницький Леонід голова НТШ, професор, закордонний член НАНУ. Член Пласту у США.
Семків Юрій науковець, конструктор першого комп'ютера в Австралії. Активний діяч Пласту в Австралії, член Куреня УПС "Брати Моуглі".
Содоль Петро науковець, дослідник історії УПА, президент видавничої корпорації "Пролог" (Нью-Йорк). Сеніор Пласту в США, член 3-го Куреня УПС "Лісові Чорти", був Головним Булавним УПЮ, засновник та натхненник Міжкрайового вишкільного табору "Лісова Школа".
Старосольський Юрій доктор права і політичних наук, професор права Українського Вільного Університету та Українського Католицького Університету, керівник філії УКУ у Вашингтоні, член редколегії англомовної Енциклопедії Українознавства, член НТШ та УВАН, автор багатьох публікацій на правові теми українською, англійською й німецькою мовами. Член УВО, студентських та спортивних товариств, член-засновник і голова Об'єднання українців Вашингтону. Голова Комітету відзначення 1000-ліття Хрещення України у США. Член 3-го Куреня УПС "Лісові Чорти", член проводів таємного Пласту та СУПЕ, член ГПР. Автор пластової ідеологічної праці "Велика Гра" та пісні "Сіріли у сумерках". Нагороджений вищими пластовими відзначеннями.
Стойка Володимир професор історії. Член Пласту у США, належить до 5-го Куреня УПС "Червона Калина".
Струк Данило професор, редактор англомовної Енциклопедії Українознавства, закордонний член НАНУ. Член Пласту у США.
Студинський Юрій доктор права і політичних наук, професор і декан УВУ, член українських та іноземних наукових установ. Член 3-го Куреня УПС "Лісові Чорти".
Субтельний Орест професор Університету Йорк, автор відомої "Історії України" українською та англійською мовами.
Цурковський Ярослав поет, вчений-психоаналітик, голова Наукового Товариства ім. Петра Могили.
Фіголь Атанас працівник УЦК у Кракові (1941-45), засновник і перший голова Фундації ЕУ, керівник видавництва "Молоде Житття", яке видавало Енциклопедію Українознавства, провідний діяч НТШ, був його економічним референтом на Європу, голова Українського Демократичного Руху, ініціатор створення Енциклопедії Української Діаспори, автор низки наукових праць, близький співробітник В. Кубійовича. Активний діяч Пласту, належав до 3-го Куреня УПС "Лісові Чорти".
Фізер Іван професор університету Ратгкрс (Нью-Джерсі), закордонний член НАНУ. Член Пласту у США.