Програма табору і її переведення

Корчинський Зенон

Програму табору підготовляє комендант табору, сам, або з бунчужним чи писарем, ще перед розпочаттям табору і передає її до затвердження Крайовим Комендантам Пластунів чи Пластунок. В програму повинні входити (юнацьких таборів) підготовка до проб і пластових вмілостей і закріплення знання з пластування, але також треба брати під увагу індивідуальні заінтересування юнацтва і включати в програму аспекти, які цікавили б усіх. Треба брати під увагу, що в таборі завжди знайдеться певний відсоток юнацтва, яке не буде цікавитися пластовою, т.зв. лісовою програмою і не зможе себе виявити. Для них треба включити в програму ділянки, які їх цікавили б. В пластову таборову програму належить включати все, що цікавить сьогоднішню молодь. Комендант табору мусить докладно все зважити і програму табору визначити у всіх його ділянках.

Та було б хибою думати, що в пластовому таборі до виховання спричиняється лише пластова таборова програма. Провід табору, зокрема його комендант, використовує всі сторінки таборового життя для цілей виховання. Бо пластове виховання - це не лише набування різних пластових вмілостей, а всесторонній розвиток усіх душевних та тілесних здібностей. Сюди належать різні добрі здібності людської натури, що розвиваються заведенням доброго порядку, чистоти та розважности у всіх ділянках таборового життя, товариське співжиття, а також праця та фізичний розвиток, тому ціле таборове виховання можна поділити на такі головніші групи: порядок, здоров'я, праця (дух і тіло), товариське співжиття.

1. ПОРЯДОК. Провід табору і його булава, розподіл функцій. Розподіл учасників табору по гуртках, беручи під увагу або пластові проби, або спільні заінтересування. Устійнення таборового правильника, його проголошення на першій таборовій збірці і вивішення його на таблиці оголошень для докладного ознайомлення з ним учасників табору. Відвідини табору.

2. ЗДОРОВ'Я. В першу чергу - чистота (гіґієна), взірцева чистота в таборі не лише на те, щоб зробити побут в таборі приємним - а це передумова нашого здоров'я. Чистота і порядок в шатрі характеризує його господаря. Зовнішній охайний вигляд учасника табору - це вказане не лише з естетичної сторінки, це також передумова здоров'я. Прохарчування, його якість і кількість - це складник таборового здоров'я. Відпочинок, сон і перебування на сонці, повітрю, купелі - це чинники, що дають таборовикам здоров'я. Фізичне виховання, ранній прорух, спорти, різні спортові гри, плавання, легко-атлетика, веслування, човни - це засоби для скріплення здоров'я таборовиків.

3. ПРАЦЯ. Праця - це одна з головних підстав людського існування, при помочі праці можна багато осягнути своїми силами. Це вже завдання коменданта табору - повести табір так, щоб праця була для пластунів чимсь радісним, щоб була завданням, яке кожний наввипередки хотів би дістати. Ніколи не карати пластунів працею, бо цим можна добитися лише протилежних наслідків. В таборі пластун привчається зробити все, що треба, власними руками. Чи збудувати табір, чи прикрасити його. Все мусить зробити сам. Все мусить бути практичне, а разом з тим гарне. Чим більше він працює, тим робиться зручнішим. І це є завданням таборових праць, та не лише фізична праця повинна бути брана до уваги. Є й інші заняття, споріднені з працею, хоч і не фізичні, одначе вони мають неабиякий вплив на вироблення "духовости" пластуна. Тут можна впровадити такі заняття, як фотографіка, таборовий музей, редагування таборових видань, різні дрібніші ручні праці, різьби, роблення тотемів, і т.п.

4. ТОВАРИСЬКЕ СПІВЖИТТЯ. Тут на перший плян повинна вибиватися пластова веселість. Пластун завжди веселий, і тому в таборі також весело. Молодь має велику здібність підмічати різні смішні та комічні сторінки і завжди зуміє ними побавитися та пожартувати. Співжиття дає до цього багато мотивів. Другою сторінкою таборового життя є спів: пластун завжди співає - коло ватри, при праці, на прогульці, на збірці і т.д. Співом можна виповнювати вільні хвилини в таборі, та вершком таборового співжиття є таборова ватра. Вогонь символ життя, чистоти, надхнення. Від хвилини, коли перша людина перестала його боятись і навчилася давати йому початок, вже ніколи не випускала його з рук. Від тої хвилини він вабить до себе людину. Людина пізнала, що він дає їй тепло, людині з його поміччю легше жити. Таборова ватра - це є святочний обряд. Культ святочної ватри - це символ вищих пластових ідеалів. Завданням коменданта табору є призвичаїти пластунів до такого розуміння ватри. Вражіння першої ватри залишається в душі пластуна на ціле життя. Зерно, засіяне в душі пластуна при першій ватрі, росте і розвивається.

Так в коротких нарисах ми перейшли такі три етапи пластового табору: підготовка, програма табору і переведення самого табору. Коли б усі додержувалися вже роками виробленої пластової таборової рутини і постійно не шукали "чогось нового" - не було б недотягнень. Немає ідеальних людей - тож не можна мати ідеальних таборів.

Даний витяг є частиною статті "Пластові табори - підготовка до них та їхнє переведення" (Пластовий листок, - квітень 1972. - ч. 1/127. - С. 16-20