Українська English Deutsch Polska Русский

Здоров'я

Татомир Володимир

Юнацькі табори уладжуємо в тій цілі, щоби підсилити здоровя юнацтва.

Передумовами здоровя в таборі є:

а) чистота,

б) рух,

в) здорова страва,

г) сонце, воздух, вода,

д) тіловиховання.

Обовязком команди, є створити такі умовини життя в таборі, щоби учасникам дати можність і заставити їх вповні використати оці передумови, які підсилюють їхнє здоровя.

За правильне введення їх в життя дбає член команди - лікар (на жаль в наших таборах не привязують належної уваги до цього, лікарі найчастіше перебувають поза табором, команда не додбає навіть про визначення санітаря). Його обовязком бувати на заняттях табору, підчас раннього проруху, миття, їди, приглянутися докладно і точно усьому житті табору, і постійно звертати увагу команди на виповнення усіх передумов здоровя в таборі.

а) Чистота:

Передовсім слід зробити в перших двох днях існування табору І-ший перегляд учасників та виповнити "карти здоровя", хорих негайно звільнити з табору. Однак щоб уникнути цього, Референтури Опіки над Молоддю уже при зголошеннях на табор повинні від учасників(ць) жадати лікарських посвідок, як здібних відбути табор. Слід подбати, щоб учасники найменше раз у день купалися, а милися тричі на день. Робити перегляди чистоти тіла перед або по ранньому звіті і конечно й перших 5 хвилинах нічної тиші, як уже учасники на своїх місцях. Великі чуприни, обовязково вже в перших днях, обстригти машинкою. Подбати рівнож, щоб поучники, булава, команда - завжди були оголені і чисті - вониж мусять світити прикладом для юнацтва на кожному кроці. Звернути увагу на білля учасників, воно мусить бути що три-чотири дні змінюване, а прати повинні самі учасники. Вечором конечно слід робити перегляди чистоти ніг (передовсім в перших днях), бо буде багато таких, що підуть спати з немитими ногами. Звернути велику увагу на раннє миття чи купання: воно мусить бути докладне і в певних днях конечно вимагає приявности лікаря.

Чистота і порядок в шатрі чи кімнаті характеризує його господаря. Кімнати (шатра) повинні бути впродовж цілого дня відчинені. Учасники усі непотрібні свої речі віддають до магазину і відбирають їх в разі потреби, або аж при відході з табору. Недозволити на передержування харчів в кімнатах (шатрах). Одіж і білля має бути зложена на полицях (в шафі або на стільці побіч постелі) в кістки, черевики на "струнко" також побіч постелі, брудне білля зложене не під подушкою, чи постіллю - але окремо також в кістці. Кімната два рази в день чисто виметена, а раз в тиждень вимита горячою водою самими учасниками. В день не вільно кластися на постіль.

Коли табор має стале приміщення, а в ньому лазню з теплою водою, то негайно по зголошенні і принятті учасника(ці) до табору - слід подбати про:

1) обстриження (в жінок перевести перегляд чистоти волосся),

2) голення,

3) викупання,

4) видання потрібних річей з магазину,

5) зміни білля,

і аж тоді призначити йому ліжко в кімнаті (місце на причі, місце в шатрі) та повчити про вдержання чистоти тіла, одіння, мешкання.

Коли табор немає сталої лазні, тоді:

а) в літі:

Негайно по зголошенні до табору - відводити учасників(ць) - малими групами викупатися в річці (обовязкове миття милом), - однак під наглядом лікаря, санітаря, службового-булавного чи дижурного.

б) як немає річки то обовязком команди - якнайскорше уладити купальню на таборовій, площі (в зимі в кімнаті).

Як це робити гляди "Служба праці" - уладження доступу до табору. Воду до бочки треба нагрівати в таборовій кухні.

Перегляди чистоти тіла, одіння та мешкання відбуваються щоденно.

Перегляд чистоти тіла та одіння переводить службовий або обозний перед раннім звітом, а ще перед ним - роєві (гл. "Інструкція про здоровну акцію в К. М", додаток до Вісника ч. 19).

Перегляд чистоти кімнат (шатер) переводиться згідно з наміченим порядком дня.

Прапорець чистоти:

Рій, якого члени вдержують найкращу чистоту тіла, одіння та приміщення, одержує при ранньому звіті - прапорець чистоти.

Передумовина: всі члени роя мусять в попередньому дні, найліпше, при двох переглядах чистоти тіла, одіння та мешкання - вийти бездоганно.

Прапорець чистоти висить на зовні дверей кімнати роя (на зовнішній плахті шатра). До раннього звіту рій вибігає з прапорцем (несе його містороєвий). По підчитанні наказу в якому зазначено, котрий рій одержує прапорець чистоти - на приказ "передача прапорця чистоти" - виступають містроєві обох роїв, звертаються лицем до себе та підходять на віддаль одного кроку. Передача прапорця: прапорець перед собою навхрест, ліва рука вдолі, права вгорі; прапорець несе містроєвий на лівому рамені, плахта прапорця зараз за плечима.

Чистота площі біля табору: викопати яму на сміття, викопати яму на лятрину, якщо є клозети, то дбати про якнайбільшу їх чистоту, в годинах поза заняттями заряджувати вичищення (визбирання сміття) на площі - усіма учасниками табору. Помийну яму що дня присипувати землею. Чистота кухні - це вдержання в якнайбільшій чистоті кухонної кімнати, кухонного начиння, це чистота кухарів і службового гуртка. Начиння мити завжди в теплій воді, столи в кухні змивати кілька разів денно теплою водою з милом чи содою. Звернути увагу на миття начиння (їдунок) самими учасниками, щоб воно відбувалося негайно по їді, та докладно.

Лікар мусить також звернути увагу на здоровні вимоги підчас мандрівки і тіловиховних вправ. В тій цілі відповідні приписи слід вивісити на таблиці оповіщень.

В таборі повинна бути призначена окрема кімната на лікарню (окреме шатро), вона є під опікою санітаря-учасника, де також повинна находитися таборова аптека. Перегляди учасників обовязково мають відбуватися в лікарні. Хорі голосяться в дижурного, який їх зголошує лікареві. Хорих повинен лікар приймати підчас пополудневого підпочинку.

б) Рух.

Постійний рух - це основа здоровя. Таборовики впродовж дня повинні перебувати в постійному русі: на мандрівці, на вправах, при фізичній праці. Не давати їм навіть кількох хвилин часу на безцільне вистоювання, вижидання на збірки, заняття, виклади, гутірки, висиджування в їдальні перед або по їді, опізнювання збірок і т. д. Зате пополудневий відпочинок повинен бути вповні використаний. В ночі має бути безоглядний спокій, щоб таборовики дійсно могли відпочити. Усі виходи на збірки, заняття, виклади і т. д. повинні відбуватися бігом, - таке право табору. На мандрівках також не давати відпочинків без ціли, без пляну, - не дозволити вилігуватися годинами, бо ж така мандрівка напевно молоді не виховає, не збільшить її фізичної тугости, а тимсамим і не причиниться до здоровя.

Постійний рух - це правило, це вимога до успішного переведення табору.

в) Здорова страва.

Постійне перебування на воздусі, в русі - підвищує травлення, збільшує голод. Таборова страва мусить бути поживна та здорова.

Вживати багато городовини, овочів. Обовязком лікаря, щодня перевірити: що і як кухня варить, свіжість продуктів, чистоту начиння, чистоту їдунок. Час від часу провірювати стан харчів в магазині, чи вони не псуються.

При видачі їжі (обіду) повинен бути приявний лікар, щоби провірити стан їжі, її теплоту перед самим споживанням.

г) Сонце, воздух, вода:

Вітай життєздатне сонце! Дихай повною груддю - чисте, запашне повітря, не бійся води - цеж закон табору. Команда зуміє таборовиків навчити використати ті блага природи, однак під умовою - розважно, обережно та постепенно з них користати. Треба дуже уважати на зміну теплоти, не носити на собі мокрої одежі, не відпочивати у спітнілих сорочках на вітрі, не пити зігритому води, не пити води з потоку.

Подбати, щоб учасники якнайменше перебували в кімнатах (шатрах), використати кожній день, кожню хвилину, - і дати їм якнайбільше сонця, свіжого воздуху і води - бо це здоровя.

д) Тіловиховання.

Тільки вміло з певним пляном праці переведена ця ділянка, причиниться до збільшення тілесної туготи молоді.

Спершу слід пояснити значіння кожного роду тіловиховання (мандрівництва, руханки, спорту, легкоатлетики). Поучник пояснює, які є вправи, що розвивають - як кріпшає тіло, та як розвиваються різні змисли. І тут без приявности і пояснення лікара не обійдеться.

Обовязком лікаря є влаштувати в таборі короткий курс рятівництва, а в дівочих таборах уладити навіть основніший санітарний курс.

Предмет цей належить до одних з важніших і входить в обсяг призначених до переіспитування, тому слід його основно переробити і перейти практично.

Лікар звітує щоденно про здоровний стан табору комендантові, я по закінченні табору письменно Керманичеві Відділу Опіки над Молоддю.

На відправах булави і поучників, дає фахові вказівки з ділянки гігієни і рятівництва, щоб уможливити справне співділання із собою цілого провідницького складу.

Під його наглядом веде санітар "карти здоровя", а дижурний "книгу хорих".

В юнацьких таборах:
збірка вказівок, порад і матеріялів на юнацькі табори української молоді.
Додаток до календарця українського юнака "Дорога" на 1942 р.
Краків, "Українське видавництво",