Українська English Deutsch Polska Русский

Пластові табори як виховний чинник

Корчинський Зенон

Незаперечним є факт, що пластові табори в цілій пластовій виховній системі мають, що так скажу, "почесне місце". В наших обставинах, де пластова молодь під час року має дуже мало часу на пластову виховну роботу - тоді саме в допомогу для завершення і удосконалення цілорічної праці у пластових домівках приходять пластові табори. Пластові табори - це не самоціль, це одно із звен великого пластового ланцюга, це тривкі гранітні підвалини великої будови, що їй на ім'я "Пласт". На пластових таборах ми не раз можемо зробити більшу роботу, як під час цілого року у пластових домівках. А наше спільне завдання - виховати при допомозі Пластової Організації нове покоління, яке має прийти нам на зміну для дальшої всесторонньої праці в Пласті і поза Пластом в суспільних і громадських організаціях. Молодь - це майбутність кожного народу, - тож використаймо всі наші ресурси для виховання нашої молоді. І коли з перспективи пройденої пластової діяльности оцінюємо нашу пластову поставу, тоді стають перед нами, як на екрані, виписані золотими буквами слова незабутнього Основника Українського Пласту - дорогого Дрота: "І хоч затихли страхіття матеріяльного нищення й руїни, то боротьба в різних виявах за існування нашого народу на рідних землях іде далі по сьогоднішний день. У той самий час, по різних країнах поселення у вільному світі, українці змагаються за збереження душі і рідної культури нашої молоді. Наша молодь, що завдяки якомусь окремому інстинктові, може й сильнішому, ніж у молоді інших націй, здатна захоплюватися ідеями благородности, людяности і культури, навіть у такі невідрадні часи змогла зберегти в незмінній чистоті свою пластову ідею, як правильний, вибраний нею шлях до головної мети: волі, щастя та всебічного розвитку нашої нації".

І коли ми докладно проаналізуємо думки сл.п. пл.сен. проф. д-ра Олександра Тисовського, тоді побачимо, що ми маємо ідейну молодь і таку хочемо мати й на майбутнє. Та слова й фрази в тому нам не допоможуть. Нам треба чину - спільними силами нас всіх діяти на всіх фронтах пластового самовиховання. Тоді буде успіх! Саме тому великий натиск кладемо на пластові табори, бо в них замикається суть пластування. Так як професійні студії потребують практичного завершення, так і пластове самовиховання без таборів не було б закінчене.

Життя в гуртку, прогульки, таборування - це є основні засоби пластового самовиховання. Пластовий табір, де молодь цілий час перебуває серед природи, це один з найліпших середників для душевного і тілесного удосконалення. Праця під час таборових занять збуджує зрозуміння потреби й значення її та правильний погляд на неї, не кажучи вже про те, що розвиває також певну зручність у різних ручних вміннях.

Гри й різні вправи і змагання розвивають силу та зручність і виховують здібність бистрого спостерігання, орієнтації та роблення висновків. В таборі пластун найщасливіший, там він найбільше почувається пластуном. Примітивне життя серед природи, що манить молодь своєю романтикою, боротьбою зі злими силами природи та перемаганням багатьох перешкод, виховує енер ґ ійні, завзяті характери, що обіцюють успіх у тяжкім життєвім бою одиниці і народу.

Пластовий табір - це ширша родина, де всі спільно господарюють спільним майном під керуванням коменданта табору. Є це товариство, основане на підкладі духової споріднености, братерстві, свідомої карности й рівности всіх у обов'язках і правах. Є це практична школа плекання товариської єдности, де пластун звикає завжди рахуватися з іншими.

В таборі всесторонньо розвивається тіло і дух, воля і характер, - і в тім, власне, полягає глибоке значення таборування як головного складника пластового самовиховання.

В кількох попередніх  абзацах я старався підкреслити роль таборів на формування юних характерів у загальному пластовому самовихованню, та показати, які духові і тілесні вартости дають пластовій молоді - таборовикам - добре зорганізовані і проведені пластові табори.

Для успішности пластових таборів мусять бути витримані такі елементи:

1. Добре приготовані до табору пластові учасники - таборовики.

2. Добре підготована і проведена програма табору.

3. Комендант табору і булава - з повними таборовими кваліфікаціями.

Розгляньмо ті три елементи по черзі.

Вже під час року - на пластових сходинах, при різних зустрічах, прогульках і інших нагодах - пластові виховники, в першу чергу впорядники, зв'язкові, кошові виробляють у пластунів і пластунок позитивне наставлення до пластових таборів. Обговорюють з ними різні можливості таборування, для молодшого юнацтва Окружні Виховні Табори, зі старшим юнацтвом приготовляються спільно до відбуття різних вишколів, мандрівних таборів, спеціялізаційних, або обговорюють і приготовляються до організації своїх власних курінних таборів. Одним словом: переживають разом ще раз вже відбуті табори і приготовляються до нових.

Зимовою порою стараються організувати лещетарські табори, чи то курінні, чи спільні - обласні. На сходинах підготовляють матеріяли з піонірки, картографії, мандрівництва (теоретично), як рівно ж обговорюють можливості бути членами булав, їхні обов'язки і права, доповнення потрібних кваліфікацій - організують в порозумінні з Діловодом Вишколу КПС і Станиць доповняючі курси, вишколи, відправи. Зацікавлення пластовими таборами треба виробляти через цілий рік - тоді учасники і члени булав таборів будуть духово приготовані на літній сезон і наберуть заінтересування провести літний час на якомусь таборі або вишколі. Головний натиск треба покласти на організування курінних таборів - головно для старшого юнацтва, тому що вони не знаходять більше заінтересування виховними обласними таборами. З практики знаємо, що дуже малий відсоток старшого юнацтва, головно розвідувачі, бере участь в таборах як учасники. Деяка кількість з них є в булавах новацьких таборів і невелика кількість абсольвентів "Лісової Школи" і "Школи Булавних" є членами булав в юнацьких таборах. Решта не бере активної участи в пластових таборах. Тому саме для них треба організувати, зглядно допомогти їм, щоб вони самі для себе організували свої курінні табори.

Важною справою в підготовці курінних таборів є фінансове підготування. В наших умовинах здавалобися, що на ті справи не варто присвячувати окремої уваги саме з огляду на високий стандарт життя в цій країні (США - ред.), одначе з виховного пункту бачення - це є дуже важна і конечна справа, що заздалегідь виховує молодих людей і привчає їх до раціонального господарення власними і чужими фондами. Тому пластові виховники повинні звернути на це спеціяльну увагу. Подбати, щоб кожний курінь мав свій т. зв. таборовий фонд, до якого вкладав би всі або певну частину своїх заробітків, членських вкладок, датків. З таборового фонду в першу чергу покривалося б видатки на загальний таборовий виряд (шатра, таборове приладдя, начиння, спортове приладдя), потім на заплачення оплат за бідніших членів куреня, прохарчування, доїзд до табору. Протягом цілого року курінний мусить дбати про зріст таборового фонду й про те, щоб цілий курінь або його окремі члени при кожній нагоді його поповняли. До цього дуже добре надаються різні пластові свята, імпрези, публічні виступи та змагання. Можна видати гарні листівки, що їх нарисував котрийсь член куреня, із спеціяльним призначенням прибутку на таборовий фонд.

Саме проведення табору мусить бути на основі заздалегідь приготованої програми табору, а таборове життя можна розділити на такі дві основні частини: програмову і господарську-адміністративну. Як одна, так і друга є немаловажні, й недогляд як в одній, так і в другій зменшують доцільність табору. Вони дуже тісно між собою зв'язані, і комендант мусить дуже уважати, щоб на некористь одної з них не забирати часу й праці для другої. Бо напр. - коли погано поставлена справа з прохарчуванням, то це зараз же відбивається на здоров'ю та працездатності таборовиків. І навпаки, коли комендант табору надто багато часу і енерґії віддає на господарську частину, то не матиме можливости осягнути поставлену ціль - провести приготовану програму табору. Тому комендант ще перед табором мусить докладно все зважити й точно визначити програму табору у всіх його ділянках.

Та було б хибно думати, що в таборі до виховання спричиняється лише пластова таборова програма. Комендант табору використовує всі сторони таборового життя для цілей виховання. Бо пластове виховання - це не лише набування різних пластових вмілостей, а всесторонній розвиток усіх душевних та тілесних здібностей. Сюди належать різні добрі здібності людської натури, що розвиваються за веденням доброго порядку, чистоти та розважности у всіх ділянках таборового життя, товариське співжиття, а також праця та фізичний розвиток.

Важливим елементом, що запевнює успішність всіх таборів є команда і булава табору. В системі нашого довголітнього таборування ми виробили собі вже свій окремий стиль, приготували цілі кадри пластових таборових виховників і дальше працюємо над їхнім додатковим вишколом та поглибленням їхніх кваліфікацій, як рівнож приготовляємо нові кадри на різних курсах, відправах і вишколах. "Лісова Школа" для хлопців і "Школа Булавних" для дівчат - це в першу чергу наші академії, хоч короткотривалі - для підготовки таборових виховників для юнацьких таборів. Для таборових виховників новацьких таборів відбуваються під доглядом Діловода Вишколу КПС різні вишколи, що кожнорічно дають нам нові кадри виховників, які приходять на зміну тим, що з яких-небудь причин дальше не можуть займатися таборами. Добра команда і булава табору - це запорука успіху. Тому саме такий великий натиск кладемо на вишкіл нових кадрів пластових таборових виховників. Завершенням цілої пластової таборової романтики - без огляду на тип табору є безсумнівно таборова ватра.

Вогонь - це символ життя, чистоти і натхнення. Від хвилини, коли перша людина перестала його боятись і навчилася давати йому початок, то вже ніколи не випускала його з рук. Від тої хвилини він вабить до себе людину. Людина пізнала, що він дає їй тепло, людині з його поміччю легше жити. Таборова ватра - це символ вищих пластових ідеалів. Завданням коменданта табору є призвичаїти пластунів до такого розуміння ватри. Вражіння першої ватри залишається в душі пластуна на ціле життя. Зерно, засіяне в душі пластуна при першій ватрі, росте і розвивається.

В загальному треба ствердити, що таборова романтика є незаступима, і всі пластові таборові виховники, які навіть з різних причин перестали на якийсь протяг часу займатися пластовими таборами, по якімсь часі повертають знов до тої пластової таборової праці і відчувають вдоволення, що можуть причинитися своїм знанням і досвідом у переведенні пластових таборів.

Таборова романтика не є лише сном у нашому житті - вона в певні хвилини будиться у нас і дає нам нові сили і снагу для дальшої творчої праці для добра Пласту і нашого загалу.

Пластовий листок. - Липень 1971. - Ч. 4/124. - С. 38-40