Підготова таборів

Татомир Володимир

I. Роди таборів

Є різні роди таборів:

а) постійні,

б) мандрівні, а ці знов можуть бути: 1) звичайні, 2) водні, 3) зимові.

Відповідно до віку учасників та їхнього вишколу, або до якоїсь окремої ціли, табори бувають:

а) відпочинкові,

б) піонірські,

в) інструкторські.

Відпочинкові табори дають молоді змогу пробувати серед гарних і здорових околиць, набрати здоровя і сил, а також навикнути до порядку і карности. Уладжувати їх треба в місцевостях, де можна дістати відповідне приміщення. Такий табор може бути уладжений теж під шатрами.

Інструкторські табори мають на меті виховати метких юнаків, що можуть в кожній життєвій ситуації дати собі раду. Юнаки у всім призвичаюються до самостійности, вони обовязані самі уладити приміщення на табор і його уладження, понадто перейти вишкіл відповідних ділянок знання чи тіловиховання, щоб могти сповняти своє завдання як поучники. Інструкторські табори, крім цього, мають на меті підготовити учасників до ведення праці серед юнацтва.

Піонірські табори молоді мають дати їм підготову до самостійного життя, заохотити молодь набувати знання з окремих практичних ділянок. Тому треба в такому таборі заставити юнаків передовсім до практичних занять, на які в першу чергу складатимуться зайняття над уладженням табору, а далі підготова до різних практичних вмілостей.

Піонірський табор це основний тип усіх вичислених таборів. Получення ж тих усіх таборів - це юнацький табор.

Програму зайнять у цьому таборі треба скласти на основі програм праці, наведених у горі трьох таборів (відпочинкового, інструкторського і піонірського).

II. Вказівки для організаторів

Успіх табору залежить найбільше від доброї його підготови. Підготовчу працю веде Референтура Опіки над Молоддю та Родиною даного УДК (Делеґатури), на якого терені має відбутися табор.

До помочі Референтурі стає Колеґія Опіки над Молоддю та Родиною, що існує при даному УДК, а її завданням помагати Референтурі у всіх підготовчих працях. Однак і провід УДК (Делеґатури), на яких терені має діяти табор, повинен зокрема поцікавитися справою зорганізовання табору, бож в дійсності він один відповідає за всю працю, яка проводиться на їх терені діяльности. Тому голова УДК (Делеґатури) повинен взяти на себе обовязок виєднати всі дозволи від влади, що є потрібні на оснування й ведення табору, та заступати справи табору перед владою.

В юнацьких таборах:
збірка вказівок, порад і матеріялів на юнацькі табори української молоді.
Додаток до календарця українського юнака "Дорога" на 1942 р.
Краків, "Українське видавництво", 1942